آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در ۰۸ آذر ۱۳۹۳
آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

 

این مطلب اختصاصی می باشد.

در صورت استفاده از آن در وبلاگ یا سایت های دیگر ذکر نام منبع: memarejavan1386.blogfa.com الزامی می‌باشد.

ابتدا به تعریف چند موضوع می پردازیم

خط p.p ………………………..  پرده تصویر

خط HL ……………………….. خط افق

خط GL ……………………….. خط زمین

نقطه sp ……………………… چشم ناظر

نقطه vp  ……………………. نقطه گریز

خط افق: خطی است که در راستای دید ماست و همیشه vp‌ ( نقطه گریز ) بر روی آن قرار دارد و در پرسپکتیو یک نقطه ای در راستای sp (‌ناظر‌) قرار دارد.

برای شروع پرسپکتیو یک نقطه ای ابتدا از sp به یکی از گوشه های ضلعی که منطبق به خط p.p است وصل میکنیم ، محل برخورد آنها را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ،محل برخورد با GL ، تصویر همان گوشه از ضلع مورد نظر است. همین کار را برای گوشه دیگر ضلع انجام می‌دهیم سپس از محل برخورد خطوط عمود بر GL خطی به  vp ( نقطه گریز ) وصل می کنیم.

از  sp به گوشه دیگر خطی که در راستای عمودی خط p.p است وصل می کنیم ، نقطه برخورد با p.p را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ، محل برخورد خط با خطی که به vp‌ (نقطه گریز)

وصل شده بود،تصویر همان گوشه دیگر ضلع عمود بر p.p است.

نکته: در پرسپکتیو یک نقطهای تمام خطوطی که موازی با خط p.p (‌پرده تصویر (است را موازی با خط GL ترسیم می کنیم و خطوطی که در راستای عمودی خط p.p (‌پرده تصویر (است را در راستای نقطه گریز ترسیم می کنیم.

 

 

توجه:   برای بدست آوردن نقطه شروع پلانهای که از صفحه تصویر p.p فاصله دارند ، ابتدا یکی از  گوشه های ضلعی که نزدیکتر است به p.p را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ، سپس از محل برخورد آن با  GLرا به  vp ( نقطه گریز ) وصل می کنیم.حال از sp خطی به همان گوشه وصل می کنیم محل برخورد آن با p.p‌ را عمود بر GL می کشیم هرجا خطی که قبلا به نقطه گریز (vp)  وصل شده بود قطع کرد، تصویر همان نقطه از گوشه مورد نظر است.

 

 

ارتفاع:

برای ارتفاع دادن به پلان در پرسپکتیو های دید انسانی باید حتما اندازه ارتفاع را از روی خط زمین GL‌ به صورت عمود داده شود ، آنگاه صفحه روی حجم را مطابق صفحه زیرین یا کف ترسیم می کنیم

 

 

 

 

 

 

در آخر خطوط اضافی را پاک کنید تا حجم مورد نظر خود ، را نشان دهد.

 

 

این مطلب اختصاصی می باشد.

در صورت استفاده از آن در وبلاگ یا سایت های دیگر ذکر نام منبع: memarejavan1386.blogfa.com الزامی می‌باشد.

با تشکر: مجتبی قاسمی

Article source: http://memarejavan1386.blogfa.com/post-74.aspx

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code