نقاشی سیاه قلم

نوشته شده در موضوع خرید نقاشی سیاه قلم در ۰۸ آذر ۱۳۹۳

نقاشی سیاه قلم واژه ای است که در میان عوام رواج داشته و منظور از آن استفاده از ذغال و مداد کنته در کشیدن طرح و مخصوصا
طراحی چهره میباشد. اینکه این واژه از کی و چگونه ترویج شده و تاریخچه دقیق آن چیست، اطلاعات موثق و کاملی را هنوز نیافته ایم. اما
بطور حتم و یقین آموزشهای غیر اصولی و غیر حرفه ای سالهای اخیر، در گسترش و توسعه استعمال غیر کارشناسانه این واژه نقش موثری ایفا کرده است.
در قدیم “ذغال مِل” شیوه ای از طراحی با ترکیب مِل و ذغال و با استفاده از قلم مو و بروی بوم بوده است که عمدتا توسط بعضی از شاگردان استاد
کمال الملک استفاده میشده. شاید بتوان گفت که واژه سیاه قلم از آن دوره باب شده است. بهر حال آنچه مسلم است، امروزه، کشیدن طرح با ذغال و مداد کنته، که
معنای سیاه قلم تصور میگردد، جزو هنر طراحی محسوب شده و در آموزشهای آکادمیک و سیستماتیک دانشگاهی، تعریفی برای واژه سیاه قلم وجود ندارد.

نقاشی سیاه قلم
سیاه قلم (طراحی چهره)
مداد، ذغال، مداد کنته، آبمرکب،
قلم فلزی و …، همه از وسایل طراحی محسوب میگردند و هنری که حاصل استفاده از آنهاست، “هنر طراحی” نام دارد. تمام وسایل و متریالهایی که در آنها، تُنهای تاریک روشن با کم و زیاد شدن قشر و ضخامت اثر ابزار بروی زمینه بدست میاید و سفیدی و یا رنگ زمینه در تُنهای مورد استفاده نقش ایفا کند، طراحی نام گذاری میگردد.
برای مثال اثر زیر که کار یکی از هنرجویان آموزشگاه ایکاروس بنام فرزین کهکشان میباشد و با ذغال و مداد کنته و محوکن و پاک کن و بروی کاغذ سفید A3 انجام شده است، یک طراحی
محسوب میگردد که در تعبیر عامیانه و غیر کارشنایانه آن لفظ سیاه قلم اتلاق میگردد.

مطالب مرتبط:

نقاشی آبستره-نقاشی انتزاعینقاشی
نقاشی معاصرنقاشی معاصر ایران و جهان
نقاشی رنگ روغننقاشی رنگ روغن
نقاشی آبستره-نقاشی انتزاعینقاشی آبستره
نقاشی رئالیسمنقاشی رئالیسم
نقاشی اکسپرسیونیسمنقاشی اکسپرسیونیسم
نقاشی امپرسیونیسمنقاشی امپرسیونیسم
سخنانی از بزرگان هنر نقاشیسخنانی از بزرگان هنر نقاشی

ویدوهای مرتبط:

نقاشی چهره قسمت اول
نقاشی چهره قسمت دوم

Article source: http://www.mahvis.net/lesson28.htm

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code