پرسپکتیو

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 29 نوامبر 2014

کلمه پریپکتیو از ریشه کلمه پرسپکتا به زبان لاتین گرفته شده است و به مفهوم به نظر رسیدن است.

کلمه پرسپکتا به پرسپکتیو تبدیل شده است وبیانگراینست که هرجسمی در هرمسافت وفضایی به گونه ای دیگر دیده میشود.

پرسپکتیو در هنر طراحی که زیربنای تمام هنرهای دیگر است کاربرد دارد، ودر واقع اگر نکات پرسپکتیو رعایت نگردد هیچ کار دلچسبی انجام نمیشود وغیر واقعی وبدون پایه واساس است.

 پرسپکتیو به دوگونه در کارها منظور میگردد:

یک حالت که بسیار قدیمی وصرفا بر پایه حس ودرک هنرمند است ودر حالتی دیگراجرای پرسپکتیواز نظر علمی وفنی با اصول خاص خود که برپایه هنردرست دیدن وقوانین ریاضی پی ریزی شده است انجام میگیرد…

طراحی پرسپکتیو اساسا ظاهری است ونحوه دیدن اشیا سه بعدی وبهترین راه نشان دادن انها را بروی صفحه دو بعدی کاغذ یا بوم نقاشی مورد برسی قرار میدهد

موضوع درک تناسبات وزاویه سنجی در طراحی

باکمی دقت در میابیم که در ترسیم اشکال سه بعدی برروی کاغذ باید به خطای چشم توجه کرد وتغییرات خطوط بزرگی وکوچیکی را باید به خوبی ملاحضه نمود :

·         تغییرات یک مکعب درحالات مختلف پرسپکتیو

·         تغییرات فرم انسان در پرسپکتیو

·         تغییرات فرم وسایل نقلیه در پرسپکتیو

موضوع درک تناسب وزاویه سنجی در طراحی

نکته دیگری که دراین تغییرات به وجود می اید تغییر زوایای حقیقی جسم است بدین معناست که باتغییر زاویه ویا دوری ونزدیکی جسم از بیننده ،زوایای شکل نیز تغییر میابد. به طور کلی میتوانیم بگویم چند اصل مهم به هنگام طراحی بااستفاده از پرسپکتیو بایستی مورد توجه قرار گیرد.

اصل کوچک شدن:یعنی هرچه اشیاءاز بیننده فاصله میگیرد کوچکتر به نظر میرسد.

اصل کوتاه شدن:خط یا سطحی که موتزی سطح صورت بیننده است اندازه واقعی خودرا نشان می دهد ولی هرقدر نسبت به صفحه صورت کج میشود کوتاهتر دیده میشود.

اصل به هم نزدیک شدن:خطوط یاکنارهای اشیا که درواقع با هم موازیند در فواصل دورتر به نظرمیرسد که بهم نزدیک شدند  مانند خطوط راه اهن. 

Article source: http://www.koodakomadar.com/anonymous/ShowLearning.aspx?learningid=99

tiger pelak 2 پرسپکتیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code