حالا اگه قول بدین نخندین اولین تمرینم رو برای شما می ذارم. خمیر دورگیرم یه چیزی تو مایه های افتضاح بود و خیلی کثیف کاری شد. اما می ذارم که ببینین چقدر کار ساده و لذتبخشیه، من که هیچ هنری تو نقاشی و رنگ آمیزی ندارم و بعد از سالها قلم مو دستم گرفتم، مطمئنم شما خانومای عزیز کارای فوق العاده زیبایی می تونین اینجا بذارین.

قول دادین نخندین! این فقط یه تمرینه:دی
به محض اینکه فرصت کنم بازم برم سراغش براتون طرحهای جدید می ذارم.

این هم وسایل کار:

منتظر کارای قشنگ و تجربیات شما هستم