دسامبر 082014
 

به نام خداوند عشق و هنر”

در مجموعه ی پیش رو، گزیده ای از پرتره های پیشکسوتان و چهره های ماندگار هنر و اندیشه شیراز، به همراه دیگر آثار نقاشی و خوش نویسی اثر استاد محمدعلی پرواز، ارائه گردیده است. امید است که این آثار، مورد عنایت و توجه خاص شما بیننده خوش ذوق قرار گیرد.

بدون شک شخصیت های دیگری در این دیار بوده و هستند که در حرفه های مختلف هنری، تجربی، علمی، ادبی، فرهنگی، ورزشی و … دارای فعالیت ها و آثار مانا و ماندگاری بوده و سال ها در شیراز جنت طراز زیسته و مایه ی مباهات و افتخار بوده اند. در صورت امکان شخصیت های برجسته دیگر را با ذکر آثار و فعالیت ها (ذکر منبع قابل دسترس، از قبیل رجوع به پیوندهای معتبر در تارنمای جهانی، کتاب، مقاله، آثار بجا مانده در ابنیه های تاریخی و …) یا ارسال آن از طریق رایانامه و همچنین ذکر شرح حال کوتاهی از آن عزیزان (شامل نام کامل، فعالیت ها، زادروز و …) معرفی نمائید، تا در صورت امکان، به این مجموعه هنری افزوده گردد.


 

Article source: http://mohammad-ali-parvaz.com/

tiger pelak 2 پرتره های "پیشکسوتان و چهره های ...

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code