طراحی از حیوانات

نوشته شده در موضوع طراحی از اسب در ۱۹ آذر ۱۳۹۳
طراحی از حیوانات

 طراحی از خیواتات با مداد ، خودکار و وروان نویس

آموزش طراحی از حیوانات

 طراحی از خرس قطبی با مداد ب و ۲ب از حسین اکبری _ کپی

طراحی از خرس قطبی از حسین اکبری

======================================

 طراحی از خرس قطبی با مداد ب از حسین اکبری _ کپی

=====================================

 طراحی از خوک با مداد ۲ب از حسین اکبری _کپی

طراحی از خوک از حسین اکبری

======================================

 طراحی از فیل با مداد ۲ب از حسین اکبری _ کپی

طراحی از فیل از حسین اکبری

 

==================================

طراحی از فک با مداد ب و ۲ب از حسین اکبری _ کپی

طراحی از فک با مداد از حسین اکبری

======================================

طراحی از گوریل با مداد ب و ۲ب  از حسین اکبری_ کپی

طراحی از گوریل از حسین اکبری

==============================

طراحی از اسب با مداد ۲ب از حسین اکبری شماره ۱ _ کپی

طراحی از اسب  با مداد از حسین اکبری

=================================

طراحی از اسب با مداد ۲ب از حسین اکبری شماره ۲ _ کپی

طراحی از اسب با مداد از حسین اکبری

=================================

طراحی از اسب با مداد ۲ب از حسین اکبری شماره ۳ _ کپی

طراحی از اسب با مداد از حسین اکبری

==================================

طراحی از اسب با مداد ۲ب از حسین اکبری شماره ۴ _ کپی

طراحی از اسب با مداد از حسین اکبری

=============================

طراحی از سگ با مداد ۲ب از حسین اکبری _ کپی

طراحی از سگ از حسین اکبری با مداد

======================================

طراحی از آهو با مداد ۲ب و ۵ ب از حسین اکبری _ کپی

طراحی از آهو از حسین اکبری با مداد

======================================

طراحی از خرس قهوه ای با روان نویس از حسین اکبری _ کپی

 

===============================

 

گالری نقاشی های مدرن       ورود به گالری حیوانات

  ورود به گالری سیاه و سفید     ورود به گالری پرتره    ورود به گالری منظره

 ورود به گالری کپی     ورود به گالری طبیعت بیجان    ورود به گالری طراحی از حیوانات

 

 

برچسب‌ها: طراحی از حیوانات, طراحی از فیل, طراحی از سگ, طراحی از اسب, طراحی از خرس

Article source: http://www.akbari20.blogfa.com/post-4.aspx

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code