تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان

tiger pelak 2 تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان

نقاشی های زیر از مجموعه آثار هنرمند و نقاش معاصر “اُلگ مایروف” ساکن شهر نوژنیوگراد روسیه برگزیده شده است. هرچند این نقاشی ها با مداد رنگی هستند و طرحی ساده دارند؛ اما بیننده را با عمق درونی شان مجذوب می نمایند. 4 اثر از او در این مطلب آورده شده است.


b33fd Constellation Daisies تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان

b33fd Inspiration تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان
b33fd House and Winter تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان
b33fd House and Spring تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان

 تابلو نقاشی مداد رنگی | جانان

Article source: http://janan.eu/?p=1206

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code