طراحي از چهره | زن روز

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 01 آوریل 2015
طراحي از چهره | زن روز

موضوعی که مورد علاقه همه طراحان بوده و هست، مبحث طراحی از چهره است. بسیاری از افراد حتی پیش از آغاز به طراحی، تلاشهای فراوانی در این زمینه داشته و فعالیتها و تمرینات مربوط به طراحی را منحصر به موفقیت در ترسیم چهره می دانند. برای طراحی از چهره لازم است که مدل مناسبی داشته باشید. شما می توانید از اشخاص اطراف خودتان درخواست کنید تا به عنوان سوژه با شما همکاری کنند، در غیر این صورت به کمک آینه ای به اندازه متوسط (که از چهره خودتان کوچکتر نباشد) به طراحی از چهره خودتان بپردازید. پس از کسب مهارت کافی، می توانید از روی تصاویر و عکسها نیز طراحی کنید ولی در هر حال تأکید ما بر طراحی از سوژه عینی است، نه ذهنی

Share in tip amicable networks!

Article source: http://www.zanrooz.com/1388/06/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/

دیدگاهتان را بنویسید