راز هنر

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 03 مه 2015
راز هنر

مینیاتور زندگی – فرشچیان

مینیاتور زندگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور زندگی - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور عاشورا – فرشچیان

مینیاتور عاشورا - فرشچیان --- نقاشی زیبای عاشورا - ذوالجناج اسب امام حسین علیه السلام خبر شهادت امام حسین را برای حضرت زینب و کودکان و خانواده سیدالشهدا آورده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور فرشته دعا – فرشچیان

مینیاتور فرشته دعا - فرشچیان --- نقاشی زیبای فرشته دعا - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور جاذبه بهشت – فرشچیان

مینیاتور جاذبه بهشت - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور جاذبه بهشت - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور نشان مسیر – فرشچیان

مینیاتور نشان مسیر - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور نشان مسیر - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور موسیقی آفرینش – فرشچیان

مینیاتور موسیقی آفرینش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور موسیقی آفرینش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور سرشار از زندگی – فرشچیان

مینیاتور سرشار از زندگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور سرشار از زندگی - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور ابراهیم نبی – فرشچیان

مینیاتور ابراهیم نبی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور ابراهیم نبی علیه السلام که با منجنیق نمرود به سوی آتش پرتاب شده و آتش برایش گلستان شده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور آفرینش – فرشچیان

 

مینیاتور آفرینش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور آفرینش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور نیایش – فرشچیان

مینیاتور نیایش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور نیایش به درگاه خدا - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور حضرت موسی- فرشچیان

مینیاتور حضرت موسی- فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور حضرت موسی علیه السلام و عصایی که اژدها شده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور اسب سرکش 1 – فرشچیان

مینیاتور اسب سرکش 1 - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور اسب سرکش با طرح ساده - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور اسب سرکش 2 – فرشچیان

مینیاتور اسب سرکش 2 - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور اسب سرکش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور پیوستگی – فرشچیان

مینیاتور پیوستگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور پیوستگی - آهوها و بچه آهو - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

 

 


Article source: http://art3cret.persianblog.ir/page/177

دیدگاهتان را بنویسید