مه 042015
 

مقیاس
تمامی عناصر بصری می توانند تاثیر یکدیگر را تعدیل کنند و
تغییر دهند. “اندازه ی شکل ها نسبت به یکدیگر را مقیاس می گویند “عنصری
کوچک به نظر نمی رسد
مگر آن که در مجاورت عنصر بزرگتری قرار گرفته باشد و میزان کوچکی آن بستگی
به مقیاس آن با شکل های دیگردارد. مثلا حروفی که ممکن است روی پوستری کوچک
به نظر برسند پشت جلد یک کتاب بسیار بزرگ جلوه می کنند. یکی از مهم ترین
عواملی
که درتعیین مقیاس دخیل است اندازه های بدن انسان است.3caa5 1278917927 00 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

بُعد سوم
نشان دادن بعد سوم در بسیاری از آثار بصری متکی بر
ایجاد نوعی خطای باصره است. کلیه تصاویر دو بعدی مانند تصاویر تلویزیونی،
نقاشی، طراحی، عکاسی و فیلم بُعد سوم را به طور مصنوعی و تلویحا القا می
کنند. بهترین شیوه ی القای بعد سوم فن پرسپکتیو و همراه با آن چندین فن
نظیر سایه زدن است که بر مبنای نحوه ی توزیع نور و سایه قرار گرفته است.

cef2a 1278911315 03 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

در
فن عکاسی، پرسپکتیو عنصر غالب است. عدسی دوربین عکاسی بسیاری از کیفیات
چشم را داراست، از جمله القای مجازی بعد سوم، ولی چشم آدمی دارای میدان
دیدی به مراتب وسیع تر از عدسی دوربین عکاسی ست.

cef2a 1278911405 04 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

میدان دید دوربین
عکاسی (Scope of field) تغییر پذیر است، این کار را با استفاده از عدسی
هایی با فواصل کانونی مختلف انجام می دهند ولی دوربین عکاسی بدون عمل
تحریف نمی تواند از حیث میدان دید با چشم انسان رقابت کند.

a31e2 1278913382 15 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

عدسی هایی
که برای وسیع تر کردن میدان دید ساخته شده اند، نمای منظره را به حد قابل
توجهی از حال طبیعی خارج می کنند، به طوری که تصویر مناظر به نظر محدب یا
مقعر می رسند.

42a5c 1278913181 05 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...
ساختار عدسی های تله فوتو به نحوی است که چشم انسان قادر به
دیدن به آن شکل نیست. چون با محدود تر شدن میدان دید در این عدسی ها به نظر
می آید که فاصله ی موضوع با ناظر کمتر می شود.
42a5c 1278913236 08 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

و هم چنین لنز های ماکرو در بین این گونه از لنز هاست که با استفاده از آن ها می توان تصاویری دقیق تر از اجزای کوچک بدست آورد و تصاویری زیبا خلق کرد.

77ec9 1278913310 10 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

در حقیقت سوژه یا منظره
بزرگ تر و نزدیک تر از آنچه که هست به نظر می رسد.
0480a 1278913258 9 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

عدسی های زاویه باز یا
واید انگل. میدان دید را وسیع تر می کنند و اگر از نوعی استفاده کنیم که
میدان دیدی معادل میدان دید چشم انسان داشته باشد، سوژه به حد زیادی از
لحاظ پرسپکتیو مسخ می شود.

3c690 1278918994 wide angle مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

ژرف نمایی-پرسپکتیو
دنیایی
که ما در آن زندگی می کنیم سه بعدی است ولی ابزاری که هنرمند به کار می
گیرد، به ویژه آن دسته از هنرمندانی که با طراحی، نقاشی و هنرهای چاپی و
ارتباطات بصری از جمله عکاسی سرو کار دارند، دو بعدی (عدم وجود عمق یا
ارتفاع) است.

01bcf 1278913519 001 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

اغلب هنرمندان هنرهای تجسمی در غرب به ویژه از اواخر سده
چهاردهم تلاش نموده اند، تا با بهره گیری از روش های علمی گوناگون، به سطح
دو بعدی کاغذ، بوم و یا تصویر جلوه ای سه بعدی ببخشند.

00706 1278914002 002 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

با این تدبیر تلاش
شد تا ماهیت طبیعی فضایی که روی آن طراحی و یا ایجاد تصویر می نمودند نفی
گردد و فضایی کاذب از محیط مصنئع و طبیعت اطراف در آن ایجاد شود.

b37d0 1278914103 003 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

پرسپکتیو
از واژه لاتینی perspectiva گرفته شده است و نخستین بار توسط Boethius به
هنگام ترجمه رساله “علم نور و بصر” ارسطو به کار گرفته شد. در دوره رنسانس
پرسپکتیو معنی “دیدن از ورای صفحه ای شفاف” را به خود گرفت. دیدن از ورای
صفحه ای شفاف، تکرار همان مفهوم فضا از ورای یک پنجره رنسانس بود که این
بار به صورت علمی و هندسی مطرح می شد، بدین گونه که مدل را در مقابل
چهارچوبی که شیشه در آن قرار داشت، می نشاندند و سپس با نصب کاغذ نازکی
روی شیشه، با نقطه چین موضوع را به روی سطح دو بعدی منتقل می کردند.

c681f 1278914378 004 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

انواع پرسپکتیو

1- مقامی)
بدین صورت که هنرمند با توجه به شخصیت سوژه و یا اهمیت موضوع فضای بیشتری
برای آن در نظر گرفته است و ترکیب مورد نظر را بر اساس آن شکل داده، که
ساده ترین نوع ژرف نمایی است در نقاشی های قهوه خانه ای ایران در شمایل
مذهبی همواره پیکره امامان معصوم بزرگتر و تنومند تر از سایر افراد ترسیم
شده است.

2e283 1278914750 005 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

2-پرسپکتیو با شدت بخشی به کنتراست) بسیاری ار
هنرمندان با ایجاد اختلاف در میزان شدت تاریکی یا نور در سطح دو بعدی عمق
و فضا ایجاد کرده اند، تراکم تاریکی در پلان اول موجب می شود که شبکیه چشم
دریافت بیشتری از جسم، به نسبت دیگر اجزا کند و بدین ترتیب عمقی کاذب در
سطح القا گردد.dfce5 1278914897 006 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

3-اختلاف رنگ) دید انسان نسبت به طیف های
رنگی خالص و شفاف حساسیت بیشتری نشان می دهد و این دسته از رنگ ها تاثیر
بلاواسطه ای روی شبکیه چشم دارند، بر عکس به هر میزان از خلوص رنگ کاسته
شود و یا مثلا با سفید و یا لایه های خاکستری ممزوج گردد، روی شبکیه چشم
کمتر تاثیر می گذارندa6069 1278915681 007 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

4- ژرف نمایی با بهره گیری از صراحت و ابهام)a5ace 1278917169 008 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

صراحت و ابهام در سطح دوبعدی می تواند ایجاد عمق نماید بدین معنی که هر
قدر شی و یا موضوع در تصویر دارای صراحت باشد، جلوتر به نظر می آید و به
عوض چنانچه از صراحت شکل کاسته شود، دورتر به نظر خواهد آمد.30b4c 1278917202 009 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

5- ژرف نمایی با اختلاف اندازه و قطر خط) لازم به توضیح بیشتر نیست.

8b6dc 1278917432 16 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

Article source: http://persiangfx.com/fa/gfx/articles/principles-of-visual-literacy-and-composition-scale-third-dimension-and-perspective-06/

tiger pelak 2 مبانی سواد بصری و ترکیب بندی ...

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code