سیر تاریخ نقاشی ایرانی | انسان …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

بینیون، لورنس و دیگران(۱۳۷۸)، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه ی محمد ایرانمنش، تهران: نشر امیر کبیر.
نقاشی ایرانی از گیراترین فصل ها در تاریخ هنرهای تصویری دنیاست. از زمان پیدایی این هنر تا کنون، تغییرات بسیاری در آن به وجود آمده که به اهمیت بررسی و شناخت آن می افزاید.

در نقاشی ایرانی که شباهت های نزدیکی به نقاشی هندی و چینی دارد، بسیاری از نمودها و قوانین و حالات نقاشی غربی (مثالی بارز: حضور پرسپکتیو در نقاشی غربی) را نمی یابیم. از این رو، این دو نقاشی پیام های و بیانی متفاوت از یکدیگر دارند که نشان دهنده ی جهان بینی و درک هستی هر یک می باشد.
نقاشی ایرانی که مینیاتور نام گرفته است، دنیایی از خیال است که با اشعاری خیال پرورانه از شاعران فرهنگ ایرانی پیوند می یابد، دارای جذابیتی چشم گیر به سبب رنگ هایی درخشان همراه با ریزترین جزئیات یک تصویر که به زیر قلم آورده شده اند، است. این نقاشی که در دوره های مختلف تاریخی، حکومتی و فرهنگی ایرانی حضور و نقشضی اساسی داشته، هویت ایرانی و اندیشه ی او را در خلالخود به خوبی بیان می دارد. به همین دلیل مطالعه ی آن از اهمیتی وافر برخوردار است.
مطالعاتی که در این حوزه توسط هنر شناسان و محققان ایرانی به مرحله ی عمل رسیده، نسبت به غنای بی شایبه ی آن، بسیار اندک است. البته همواره محققان و علاقمندانی با وجود کمبودهایی چون کمبود منابع مکتوی نوشتاری در این زمینه، سعی در شناخت آن به دیگران نموده اند. (همچون کتاب نقاشی ایرانی، نوشته ی روئین پاکباز). اما بسیاری از منابع در دسترس برای شناخت این هنر توسط محققانی علاقمند به هنر ایرانی از دیگر کشورها است، که رهنمون شناخت هنر اصیل ایرانی ماست. م. ک. هوار، م. م. مارتو، م. بلوشه، دکتر کوهنل، م. سکیسیان، سر توماس آرنولد و…، از این جمله اند که تا کنون مقالات و پژوهش هایی را در این زمینه به ثمر رسانده اند.

از آثاری که توسط محققان خارجی درباره ی نقاشی ایران به تالیف رسیده به فارسی ترجمه شده است، از کتاب «سیر تاریخی نقاشی ایرانی» نوشته ی لورنس بینیون، ج. و. س. ویلکنیسون و بازیل گری، با ترجمه ی محمد ایرانمنش نام می بریم.
این کتاب که در واقع کتابچه ی راهنمای نقاشی ها و کتب خطی مصور عرضه شده در نمایشگاه هنر ایراین در برلینگتن هاوس می باشد، دارای مطالب مفیدی در باره ی تاریخ این نقاشی است. مقدمه ی این کتاب که عمدتا به مقایسه ی هنر ایرانی و غربی و توضیحاتی رباره ی برخی آثار مینیاتور مهم می پردازد، بسیار جالب توجه است.
در بخشی از مقدمه می خوانیم:
«نقاشی ایرانی، برداشتی عقلانی از ماهیت هستی را ارائه نمی دهد. جهان بینی ایرانی اساسا و بطور تغییر ناپذیری، خیالی (رمانتیک) است، از آنچه عجیب است، لذت می برد و کاملا آماده ی پذیرش موضوعات باور نکردنی است. نقاش ایرانی صحنه ی خود را برای لذت خویش و تماشاگر ترتیب می دهد. این امر خیلی شبیه آن چیزی است که در نمایش انجام می گیرد. او معمولا همانند نمایش پرده ای پشتی را طرح می ریزد و دوست دارد آن را با ساقه های گیاهان پرگل و شکوفه بیاراید، و از آن جا که این اشکال خوشایند هستند، آن ها را با بزرگ نمایی مناسب تا نزدیک چشم می آورد. […]
نقاشان ایرانی هیچگاه، قصد رسیدن به واقع گرایی (رآلیسم) ندارند. اگر در نقاشی ایرانی، سایه نمی یابیم، به دلیل آرمان گرایی خاصی است. در این حالت صحنه ی نقاشی شده با تصویر واقعی که در چشم انعکاس می یابد، یک گام فاصله دارد، چیزی است شبیه تاثیر شعر در گفت و گویی نمایشی و مهییج.»

فهرست کتاب:

۱٫    نقاشی ایرانی پیش از حملات مغول و سبک بین النهرین
۲٫    سبک اولیه ی نقاشی ایرانی و دگرگونی های آن در قرن چهاردهم
۳٫    مکتب تیموری
۴٫    اواخر قرن پانزدهم: بهزاد و نقاشان هم عصر او
۵٫    اوایل دوره ی صفویه
۶٫    نقاشی در دوره ی شاه عباس و جانشینان او
شرح دوست محمد درباره ی هنرمندان گذشته و حال
شرح میرزا محمد حیدر دوغلات درباره ی نقاشان مکتب هرات
مرقع ارسالی از کتابخانه ی کاخ گلستان
فهرست کتاب هایی که در مورد نقاشی سنتی ایرانی تا کنون به فارسی منتشر شده است.
واژه نامه ی هنرهای کتاب آرایی (فارسی به انگلیسی)
واژه نامه ی هنرهای کتاب آرایی (انگلیسی به فارسی)
::

o    پیوند به بیرون:

کتب محمد ایرانمنش در آدینه بوک:
http://www.adinebook.com/gp/search?search-alias=booksauthor=%D9%85%D8%A…

نقاشی اصیل ایرانی:
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%86%d9%82%d8…

نقاشی ایرانی/ آفتاب:
http://www.aftab.ir/art/painting/definition/

::

o    مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:

شاهکارهای هنر ایران:    
http://anthropology.ir/node/1523

معماری و موسیقی در هنرهای ایرانی:
http://anthropology.ir/node/994

ورزش در نگاره های ایرانی:
http://anthropology.ir/node/4868

Article source: http://anthropology.ir/node/6438

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code