نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 10 ژوئن 2015
نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 ...

هنرمندی که قبلا در جشنواره هنرهای گچی ساراسوتا (لینک مطلب ) درخشیده بود و
آن طرح لوگو راکشیده بود این باردر هلند توسط یک مالک گالری ثروتمند دعوت
شده تا نقشی از یک بازی کامپیوتری قدیمی بر روی زمین ترسیم کند. این طرح
برای او 3 روز زمان برده است. بزرگترین مشکل او در این مسیر باران های فصلی
در هلند بوده است.

 

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

نقاشی سه بعدی پک من روی زمین (9 عکس)

لطفا کمي صبر کنيد…

Article source: http://www.topnop.ir/5324-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-(9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3).html

دیدگاهتان را بنویسید