جولای 022015
 

این کتاب به فرم دادن به نوک مداد و طرز استفاده ی صحیح از آن به نحو علمی در طراحی از منظره می پردازد.

 

Article source: http://negarkhaneh.ir/eshop/detail/74/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

tiger pelak 2 نگارخانه ایرانی

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code