شاهکارهای نقاشی روی کیک!

a1d0a main 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!

ماریا آریستیدو، پیش از این با آثاری که با استفاده از قهوه خلق کرده بود، شناخته می شد، و حالا با پروژه ای جدید : هنر روی کیک. او این کیک ها را برای گالری کیک لارناکار در قبرس می سازد. نقاشی هر یکی از این کیک ها 6-10 ساعت بسته به طرح و ابعاد کیک زمان می برد. نمونه هایی از نقاشی های روی کیک او را در لاپلاس ببینید.


a1d0a 0 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!

a1d0a 1 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!


a1d0a 2 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!


a1d0a 3 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!


a1d0a 4 1 شاهکارهای نقاشی روی کیک!