اکتبر 092015
 

اگر به دنبال ایده هایی ساده و زیبا برای نقاشی در موضوع کودکانه هستید ما در این پست نقاشی هایی بسیار زیبا با پاستل را برای شما آورده ایم تا به عنوان ایده در نقاشی از آن ها استفاده کنید و خالق نقاشی هایی بسیار زیبا باشید . از این که همچنان ما را همراهی می کنید و موجبات دلگرمی ما را فراهم می اورید از شما سپاسگزاریم .

نقاشی با پاستل گربه چتر به دست بر روی بام

4f8dd %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 24 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (24)" width="654" height="932" />

نقاشی با پاستل

نقاشی با پاستل باد و بالن

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 23 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (23)" width="610" height="893" />

نقاشی با پاستل

نقاشی با پاستل کلاغ و قفس

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 22 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (22)" width="618" height="1022" />

نقاشی با پاستل

نقاشی با پاستل توت فرنگی

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 21 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (21)" width="617" height="857" />

نقاشی با پاستل

نقاشی زیبای کودکانه با پاستل

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 19 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (19)" width="1149" height="818" />

نقاشی با پاستل

نقاشی روی بوم

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 14 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (14)" width="1000" height="752" />

نقاشی با پاستل

نقاشی ساده کودکانه

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 15 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (15)" width="722" height="673" />

نقاشی با پاستل

نقاشی گاو

22e88 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 16 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (16)" width="500" height="657" />

نقاشی با پاستل

نقاشی موش و قارچ

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 17 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (17)" width="1029" height="726" />

نقاشی با پاستل

نقاشی موش و گل

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 18 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (18)" width="822" height="794" />

نقاشی با پاستل

نقاشی گربه و حلزون

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 13 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (13)" width="483" height="575" />

نقاشی با پاستل

نقاشی دختر

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 12 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (12)" width="734" height="773" />

نقاشی با پاستل

نقاشی ساعت درختی

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 11 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (11)" width="612" height="808" />

نقاشی با پاستل

نقاشی ماه و پرنده

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 10 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (10)" width="617" height="793" />

نقاشی با پاستل

نقاشی پاییز

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 9 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (9)" width="617" height="880" />

نقاشی با پاستل

نقاشی شهر پاکیزه

63231 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 5 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (5)" width="617" height="715" />

نقاشی با پاستل

نقاشی عاشقانه

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 6 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (6)" width="600" height="848" />

نقاشی با پاستل

نقاشی فیل

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 7 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (7)" width="722" height="1020" />

نقاشی با پاستل

نقاشی گربه

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 8 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (8)" width="1015" height="715" />

نقاشی با پاستل

نقاشی دخترانه

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 4 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (4)" width="722" height="992" />

نقاشی با پاستل

نقاشی برای دختران

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 3 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (3)" width="724" height="994" />

نقاشی با پاستل

مدل نقاشی برای کودکان

f4250 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 2 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (2)" width="722" height="884" />

نقاشی با پاستل

نمونه نقاشی کودکانه

a8fe8 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C 1 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی (1)" width="827" height="832" />

نقاشی با پاستل

نقاشی زیبا برای کودک

a8fe8 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C نقاشی های زیبای کودکانه با پاستلطرح برای نقاشی" width="824" height="813" />

نقاشی با پاستل

استفاده مفید دیگر از این تصاویر هم به این ترتیب است که یک تصویر را انتخاب کرده و به کودک نشان دهید سپس از او بخواهید که برای تصویر موردنظر داستان کوتاهی بنویسد و یا جملاتی مرتبط با آن را بنویسد . همانطور که مشاهده کردید تصاویر جذاب و زیبا هستند .

مطالب مشابه :

Article source: http://nazak.ir/15463/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84.html

tiger pelak 2 نقاشی های زیبای کودکانه با پاستل

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code