ابوالفضل كمصدا

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 دسامبر 2015

شما برای انجام داد ن هرکاری احتیاج به ابزار مربوط به همان کار را دارید. ابزار یا وسائل نیاز، برای طراحی ونقاشی عبارتند از ابزار تاثیر پذ یر( متن) و ابزار تاثیر گذار.ابزار تاثیر پذ یرمانند : کاغـذ، پارچه، چوب وغیره. ابزار تاثیر گذار مانند: زغال، مداد و غیره

  

Article source: http://fanoos83.blogfa.com/

tiger pelak 2 ابوالفضل كمصدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code