فوریه 292016
 

جهت مشاهده این آثار به اینترنت پر سرعت نیاز دارید.

طراحی چهره، اجرا توسط آقای فرزین کهکشان هنرجوی دوره طراحی پیشرفتهطراحی چهره، کنته و ذغال


طراحی چهره، اجرا توسط خانم مونا تقی بروجردی هنرجوی دوره طراحی مقدماتیطراحی چهره با مداد


طراحی چهره، اجرا توسط خانم آیدا اقدامی پور هنرجوی دوره طراحی پیشرفته ۱ ، تکنیک: گچ پاستل روی کاغذ گرافطراحی چهره با پاستل و ذغال


طراحی چهره از مدل زنده، اجرا توسط خانم نوشین طلوعی هنرجوی دوره طراحی پیشرفته، تکنیک: مداد طراحیطراحی چهره مدل زنده


طراحی چهره، اجرا توسط خانم سمانه اسدی کیا هنرجوی دوره طراحی پیشرفته، تکنیک: ذغال طراحی و مداد کنتهطراحی چهره با ذغال و مداد کنته


طراحی چهره، اجرا توسط آقای غلامرضا مسگری، تکنیک: ذغال طراحی و مداد کنتهطراحی با ذغال و مداد کنته از چهره

Article source: http://www.mahvis.net/honarjuyan.htm

tiger pelak 2 ویدئو طراحی چهره

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code