مارس 052016
 


آموزش نقاشی اسب

مجموعه: سرگرمي کودکان

 

 در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

 

 

 

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

 

 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:ninipaint.com

Article source: http://www.beytoote.com/baby/fun-baby/horse2-cartoon.html

tiger pelak 2 آموزش نقاشی اسب

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code