نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 23 مارس 2016
نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

ایدا اسکسونز هنرمند خلاقی از اسلو، نروژ نقاشی های بسیار زیبایی را با استفاده از غذای صبحانه ای که هر روز می خورد، طراحی کرده است. این هنرمند آثار هنری معروف را در نان تست و با استفاده از میوه ها و سبزیجات بازسازی کرده است.

32e17 breakfast art 1 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 3 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 4 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 5 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 6 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 7 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 8 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 9 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 10 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

32e17 breakfast art 11 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 12 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 13 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 14 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 15 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 16 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 17 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 18 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 19 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 20 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

8bb30 breakfast art 21 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

c5bd9 breakfast art 22 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

c5bd9 breakfast art 23 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

c5bd9 breakfast art 24 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

Article source: http://www.coca.ir/breakfast-food-art/

tiger pelak 2 نقاشی با غذای صبحانه | کوکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code