جولای 302016
 

نقاشی با انگشتان

شیوه ی کار: الف- دست خود را روی برگه گذاشته و دور گیری کنید.

                         043e0 18 ایستگاه هنر

ب-  بارسم خط های موازی به کمک ماژیک و ایجادخط های منحنی

یا کمانی در روی طرح رسم شده کار را دنبال کنید.

                                         043e0 19 ایستگاه هنر

ج- اگر قانون خط های کمانی را تا پایان کار و با ظرافت انجام دهید

کار زیباتر خواهد شد.کار را کامل کنید.

                                          76244 20 ایستگاه هنر

د- از ماژیک های رنگی دیگر هم استفاده کنید.

                                        0f802 21 ایستگاه هنر

  7f219 22 ایستگاه هنر

                                                 /http://zahrabidel.khschool.ir


برچسب‌ها: نقاشی, آموزش نقاشی کودکان


Article source: http://istgahehonar.blogfa.com/category/25

tiger pelak 2 ایستگاه هنر

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code