ایستگاه هنر

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 30 جولای 2016
ایستگاه هنر

نقاشی با انگشتان

شیوه ی کار: الف- دست خود را روی برگه گذاشته و دور گیری کنید.

                        

ب-  بارسم خط های موازی به کمک ماژیک و ایجادخط های منحنی

یا کمانی در روی طرح رسم شده کار را دنبال کنید.

                                         

ج- اگر قانون خط های کمانی را تا پایان کار و با ظرافت انجام دهید

کار زیباتر خواهد شد.کار را کامل کنید.

                                         

د- از ماژیک های رنگی دیگر هم استفاده کنید.

                                        

 

                                                 /http://zahrabidel.khschool.ir


برچسب‌ها: نقاشی, آموزش نقاشی کودکان


Article source: http://istgahehonar.blogfa.com/category/25

دیدگاهتان را بنویسید