تصاویر نقاشی با پاستل گچی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 سپتامبر 2016

1390/08/20 00:00


تصاویر نقاشی با پاستل گچی اثر هنرمندان اصفهان را ببینید.

تصویر مورد علاقه خود را برای ما ایمیل کنید تا در کمترین زمان تابلو نقاشی آن را
برای شما ارسال کنیم پس فقط کافیست با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

{3}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: duty (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment.comment-list”).length 0)
$(“.comment.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() currentBox.next().attr(‘class’) currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();

},
error: duty (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}

});

نظرات

نظر شما

Article source: http://www.iransart.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1/news/136/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84-%DA%AF%DA%86%DB%8C

tiger pelak 2 تصاویر نقاشی با پاستل گچی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code