کارت دعوت پسرم که طرح اصلی رو از یک سایت گرفتم که تو گوگل سرچ کردم البته دایره دور طرح دلخواهم نبود که با paint دوباره طراحی کردم و اضافه های کار رو با پاک کن گرفتم متن رو از نت گرفتم فقط کمی متن رو تغییر دادم یک کوچولو
دوتا دایره های کار رو طراحی کردم و سپس چاپ کردم سر رو هم از نت گرفتم و چاپ کردم و دور کار رو برش زدم
دوتا دایره کار رو با دوخت زیگزاک چرخ دوختم و سر رو با چسب کاغذ روی دوخت و محل مناسب چسبوندم

لینک تولد #۱۴۹۰
صفحه جشن تولد کودک من !

۲۶ عدد کارت دعوت

این هم موقع دوخت کارتها و قبل از چیدن نخ اضافی و چسباندن سر