نقاشی روی ظروف سفالی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 06 اکتبر 2016

????ی ??ی ???? ????ی

???ی ?ی?? ????ی ?? ?? ?????? ??ѐ?? ??ی ????ی?
?????? ??ی? ???یی?

????ی ?? ?? ?? ??ی

????ی  ?? ??ی ???? ??ی

???? ????یی


    

  


   

 

???? ???? ?????ی


????ی ?? ??ی ??? ?ǘ


   

   

   


   


   


   

   

?? ????ی


   

   


   

????ی ?? ?? ??ی ??ی ????


   

   


   

 

????ی ? ???ǎ

 

 


نقاشی
روی ظروف سفالی


تابلوها


طرح ها

 

Article source: http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Hamid-obaidi-art-2/Galerei-2.htm

دیدگاهتان را بنویسید