الگو برای نقاشی روی پارچه

نوشته شده در موضوع دانلود طرح نقاشی در 12 نوامبر 2016
الگو برای نقاشی روی پارچه

الگو برای نقاشی روی پارچه

الگو برای نقاشی روی پارچه

متشکرم از دوستان و همراهانی که این الگو ها را برای ما ارسال کردند

الگو پروانه

الگو پروانه

الگو پروانه برای نقاشی روی پارچه

الگو پروانه برای نقاشی روی پارچه

photo_2015-04-22_09-50-25

گل بنفشه

گل بنفشه

ایده گل برا کار روی پارچه

ایده گل برا کار روی پارچه

الگو گل بنفشه

الگو گل بنفشه

الگو گل بنفشه

الگو گل بنفشه

photo_2015-04-22_09-51-07

photo_2015-04-22_09-51-09

نقاشی روی شال زنانه

نقاشی روی شال زنانه

photo_2015-04-22_09-51-16

نقاشی روی شال زنانه

نقاشی روی شال زنانه

photo_2015-04-22_09-51-21

الگو پرنده

الگو پرنده

photo_2015-04-22_09-51-26photo_2015-04-22_09-51-28

ایده گل برای کار روی پارچه

ایده گل برای کار روی پارچه

نقاشی روی شال زنانه

نقاشی روی شال زنانه

photo_2015-04-22_09-51-36photo_2015-04-22_09-51-42photo_2015-04-22_09-51-45photo_2015-04-22_09-51-48photo_2015-04-22_09-51-50

الگو گل نرگس برای نقاشی

الگو گل نرگس برای نقاشی

 

Article source: http://www.mabanoo.ir/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87/

دیدگاهتان را بنویسید