نقش ورنگ

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 نوامبر 2016
نقش ورنگ

tiger pelak 2 نقش ورنگ

سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. سبک های معروف عبارتند از:

* رئالیسم (واقع گرایی)

* امپرسیونیسم (برداشت گرایی)

* پوینتولیسم

* هنر ابتدایی

* کوبیسم (حجم گری)

* مدرنیسم (نوگرایی)

* آبستره (انتزاعی)

* پست مدرنیسم (فرا نوین)

* آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)

* ساختار گرایی

* کتاره سخت

* گرافیتی

* نقاشی اصیل ایرانی

—————————————————————————————————————————————

سبکهای مختلف نقاشی1- رئالیسم


2- امپرسیونیسم
3- پست-امپرسیونیسم
4- نئوامپرسیونیسم
5- اکسپرسیونیسم
6- اکپرسیونیسم انتزاعی
7- کوبیسم
8- فوتوریسم
9- ورتیسیسم
10- رومانتیسیسم
11- پرسیژنیسم
12- مینی‌مالیسم
13- سورئالیسم
14- گرافيتي
15- آپ آرت
16- باربيزون
17- فتورئاليسم
18- توناليسم
19- باروك
20- استاکیسم
21- آبستره
22- كنستراكتيويسم
23- روکوکو
24- Mysore
25- مینیاتور ایرانی
26- مینیاتور عثمانی

—————————————————————————————————————————————

رئالیسم


67e23 tolestoy نقش ورنگتولستوی


رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خارجی. این مکتب به وجود جهان خارج و مستقل از ادراک انسان، قائل است.
ایده آلیست ها همه موجودات و آنچه را که در این جهان درک می کنیم، تصورات
ذهنی و وابسته به ذهن شخص می دانند و معتقدند که اگر من که همه چیز را
ادراک می کنم نباشم، دیگر نمی توانم بگویم که چیزی هست. در حالی که بنابر
نظر و عقیده رئالیستی، اگر ما انسان ها از بین برویم، باز هم جهان خارج
وجود خواهد داشت. به طور کلی یک رئالیست، موجودات جهان خارج را واقعی و
دارای وجود مستقل از ذهن خود می داند.می داند.

باید گفت در واقع همه انسانها رئالیست هستند، زیرا همه به وجود دنیای خارج
اعتقاد دارند. حتی ایده آلیست ها نیز در زندگی و رفتار، رئالیست هستند،
زیرا باید جهان خارج را موجود دانست تا بتوان کاری کرد و یا حتی سخنی گفت.

کلمه رئالیسم در طول تاریخ به معانی مختلفی غیر از معنایی که گفته شد،
استعمال شده است. مهمترین این استعمال ها و کاربرد ها، معنایی است که در فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک(Scholastic) رواج داشته است.


در میان فلاسفه مدرسی، جدال عظیمی بر پا بود که آیا کلی وجود خارجی دارد و یا اینکه وجودش فقط در ذهن است؟

کسانی که برای کلی واقعیت مستقل از افراد قائل بودند، رئالیست و کسانی که
کلی را تنها دارای وجودی ذهنی و در ضمن موجودات محسوس می دانستند و برای آن
وجود جدا از جزئیات قائل نبودند،، ایده آلیست خوانده می شدند.

بعدها در رشته های مختلف هنر مانند تنها اعضای سایت میتوانند لینک ها رو ببینند.

برای ثبت نام کلیک کنید!! نیز سبک های رئالیستی و ایده آلیسمی به وجود آمد و سبک رئالیسم در مقابل سبک ایده آلیسم است.
سبک رئالیسم یعنی سبک گفتن و نوشتن متکی بر نمودهای واقعی و اجتماعی. اما
سبک ایده آلیسم عبارت است از سبک متکی به تخیلات شاعرانه گوینده یا نویسنده
.رئالیسم نوعی”واقع گرایی” است در
رمان و نمایشنامه که خیال پردازی و فردگرایی رومانتیسم را از بین می برد و
به مشاهده ی واقعیت های زندگی و تشخیص درست علل و عوامل و بیان تشریح و
تجسم آنها می پردازد.
 نقش ورنگبالزاک

هدف حقیقی رئالیسم تشخیص تأثیر محیط
و اجتماع در واقعیت های زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق “تیپها” یی است که
در اجتماع معینی به وجود آمده است.

سعی نویسندگان رئالیسم در این است که جامعه خود را تشریح کنند و “تیپها”ی موجود در جامعه را نشان دهند.

از این روست که کار نویسنده در این مکتب به کار یک مورخ نزدیک می شود با
این تفاوت که عادت و اخلاق مردم اجتماع خویش را بیان می کند.

بالزاک
فرانسوی نماینده مکتب رئالیسم نیز به این نکته اشاره می کند و در “کمدی
انسانی” می گوید: “با تنظیم سیاهه ی معایب و فضایل و با ذکر آنچه زاییده ی
هوس ها و عشق هاست و با تحقیق درباره مشخصات اخلاقی و انتخاب حوادث اساسی
جامعه و یا تشکیل “تیپها” ممکن است به نوشتن تاریخی موفق شوم که مورخان از
آن غافل بوده اند، یعنی “تاریخ عادات و اخلاق جامعه”.

از نمایندگان بزرگ رئالیسم در فرانسه “بالزاک” و “استاندال” در انگلستان
“دیکنز” و در روسیه “تولستوی” و “داستایوسکی” را می توان نام برد.


16fb8 DurerHousebyPond نقش ورنگ

سبك دوم
امپرسیونیسم : Impressionism


امپرسیونیسم
در لغت به معنای دریافتگری، دریافت آنی، یا دریافت حسی است. در بهار 1874
گروهی از هنرمندان فرانسوی تحت نام انجمن هنرمندان گمنام، متشکل از نقاشان و
مجسمه سازان و حکاکان و… گرد هم آمدند و یک استودیوی عکاسی( آتلیه
نادار) را برای نمایش آثارشان اجاره کردند و در معرض دید عموم گذاشتند. با
این کار شدید ترین و خصمانه ترین واکنش ها را که تا آن هنگام در دنیای هنری
پاریس با آن مواجه بودند برانگیختند. در طی سده ی نوزده میلادی رابطه بین
جامعه و هنرمند به طور روز افزونی تصنعی می شد تا اینکه سرانجام در همین
نمایشگاه آثار امپرسیونیست ها به نقطه ی گسست خود رسید. امپرسیونیسم
حقیقتاً نخستین و مهمترین جنبش مدرن هنری در سده نوزدهم محسوب می شود.
امپرسیونیسم مکتبی با برنامه و اصول معین نبود، بلکه تشکل آزادانه
هنرمندانی بود که به سبب برخی نظرات مشترک و به منظور عرضه مستقل آثارشان
در کنار هم قرار گرفتند.امپرسیونیسم صرفا یک سبک نقاشی نبود بلکه یک رویکرد
نوین به هنر و زندگی بود. آثار نقاشی امپرسیونیست ها ثبت تغییرات گذرا و
ناپایدار در طبیعت بود. نخستین هسته ی این جنبش توسط مونه، رنوار، سیسلی و
پیسارو بود که وجه اشتراکشان گسست از آموزش های رسمی فرهنگستانی بود. این
هنرمندان ابتدا نام خود را “انجمن هنرمندان نقاش مجسمه ساز و گراور گمنام”
گذاشتند. اما بعدا نام یکی از تابلوهای مونه به نام امپرسیون طلوع آفتاب
منتقد جوان لوئیس لروی(لویی لروا) را واداشت تا در مجله charivari( شاری
واری) کل گروه را امپرسیونیست ها نام نهد و این نام که با لحنی تمسخر آمیز
ابداع شده بود، بعداً از سوی خود هنرمندان گروه به عنوان گواهی بر حداقل
یکی از جنبه های برجسته اهداف آنان پذیرفته شد. در نقاشی های آنها نه به
رنگ خاکستری و سیاه بلکه به رنگ مکمل نقاشی می شدند. آنان با “کم ارج کردن
خطوط اشیا” ارجحیت خصوط اشیا را گرفتند و نقاشی های امپرسیونیستی بدل به
رنگ آمیزی نور و فضا شدند. بازی نور مستقیم و بازتاب شده با این وجود این
نظریه ها تمامی نقاشان امپرسیونیست حتی مونه که بیشتر از همه مروج نقاشی در
فضای باز بود بیشتر و بیشتر تمایل می یافت تا آثار خود را در کارگاه اصلاح
یا رتوش کند. با انجام چنین کاری او به یک تناقض ذاتی در رویکرد
امپرسیونیستی اعتراف کرد، زیرا هرچقدر که هنرمند به تاثیر تغییرات جوی
حساسیت داشته باشد زمان کمتری برای ثبت آن پیش از تغییر روی بوم دارددر
حقيقت، نقاش امپرسيونيست منحصراً توسط كشف و شهود فردي خويش هدايت مي شد و
تنها بر صداقت خود اعتماد مي كرد و هر يك از آثارش – به عنوان يك كار خلاقه
– اثبات و كشف دوباره ي نقاشي بود. از نظر او، دنيا، يكباره و براي هميشه
در يك قالب ثابت زيست نمي كرد، بكله با هر نظر، در تازگي احيا شده يي
دوباره كشف مي شد، و كمترين جلوه ي آن، جزيي از زيبايي متغير آن بود. چنين
آزادي اي، جز به خشم آوردن مردم آن زمان، چه مي توانست كرد؟كوبيسم ‎Cubisme ‏

این اسم
را لوئی واسل (منتقد هنری)به مسخره برروی یکی از بزگترین مکتبهای هنری جهان
که موجب تحولی عظیم در جهان گشت گذاشت . او این اسم را از روی یکی از
نقاشی های ژرژ براک که پر از مکعب های کوچک بود برداشت.
کوبیسو را به دو مرحله تقسیم می کنند:۱-کوبیسم تحلیلی ۲- کوبیسم ترکیبی
کوبیسم تحلیلی: که توجهی به رنگها نمی شد و تاکید بر روی فرایند جستجوی
بصری در ویژگی های اساسی موضوعات آ تلیه ای به ویژه تصاویری از طبیعت بی
جان می کند . هنرمند نقاشی اش را از زوایای مختلف می کشد (بین سالهای ۱۹۱۰
تا ۱۹۱۲).
کوبیسم ترکیبی : رنگها ظهور می یابد و هنر مند از کلاژ و بافتهای نا مقبول سطح تابلو اش را پر می کند.
کوبیسو رویکردی مثبت به هنر مدرن است .از یک سو به هنر پیش از یونان و از
یک سو به آینده چشم دارد . کوبیسم را ابداع پیکاسو و ژرژ براک می دانند.
آنها اشارات قرار دادی پرسپکتیو کوتاه نمایی و نقاشی از مدل را کنار
گذاشتند و مصمم شدند که حجم و پیکره را در سطحی دو بعدی و بدون هیچ گونه
ایجاد توهم بصری در خلق تصویری سه بعدی به نمایش بگذارند .لذا کوبیسم
رویکردی آگاهانه است تا بصیرتی ناخوداگاه.
دو عامل بر ظهور کوبیسم تاثیر به سزایی داشت :

کوبیسم موجب پدید آمدن سبکهای هنری بسیاری مثل فوتوریسم اورفیسم ورتی سیسم خلوص گرایی و سرچشمه اصلی هنر انتزاعی گشت .
از آنجا که در این سبک تاکید بیشتر بر نمایش ایده است تا نمایش واقعیت خود
به یکی از بنیانهای گرایشات زیبایی شناختی سده بیستم بدل شد

۱- تندیسهای آفریقایی ۲- و آثار متاخر سزان

فراواقع‌گرایی یا سوررئالیسم 
تاریخچه
فراواقع‌گرایی (سوررئالیسم) محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اول و فراموشی
دادائیسم بود که از سال ۱۹۲۱ آغاز شد. ظهور سوررئالیسم زمانی بود که
نظریه‌های فروید روانشناس اتریشی درباره ضمیر ناخودآگاه و رویا و
واپس‌زدگی(سرکوب)، فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود.

آندره برتون و لویی آراگون که هر دو پزشک امراض روانی بودند از تحقیق‌های
فروید الهام گرفتند و پایه مکتب جدید خود را بر فعالیت ضمیر ناخودٱگاه بنا
نهادند.

اصول فراواقع‌گرایی
سوررئالیسم با جایگزینی مفهوم واقعیت برتر به جای عصیان و نفی موجود در دادائیسم شکل گرفت.

«سوررئالیسم مشکل پر توقعی است که فقط عضویت دربست و پیروی کامل را می‌پذیرد»

این مسلک در حوزه‌های مختلف فلسفی رویکردهای زیر را اختیار کرده‌است:

* فلسفه علمی که همان رویکرد فروید به روانکاوی است.
* فلسفه اخلاقی که با هرگونه قرارداد مخالف است.
* فلسفه اجتماعی که می‌خواهد با ایجاد انقلاب سوررئالیستی بشریت را آزاد کند.

شعر در سوررئالیسم مرتبهٔ ویژه‌ای دارد و پیروان این مکتب کوشیده‌اند که
جهان بینی خود را از طریق شعر انتقال دهند. درواقع شعر را، رکن اساس زندگی
می‌دانند زیرا عقیده دارند که شعر باید و می‌تواند مشکل زندگی را حل کند.

فلسفه اجتماعی سوررئالیسم، شعار سعادت بشری را دارد و می‌خواهد آدمی را از
قید تمدن سودجوی کنونی نجات بخشد، در عین اینکه بازگشت به گذشته را هم
نمی‌پذیرد.

سورئالیسم
که ظهور ان به ۱۹۲۴ باز می گردد اساسا یک جنبش ادبی بود. این جنبش بر این
اعتقاد که فعالیت عقلی صرفا حوزه ی بسیار محدودی از تجارب ما را در بر می
گیرد ودر فراسوی ان دنیایی به همین واقعی وجود دارد که تصاویر ان در تاریکی
رویاها و تخیلات نامنتظره ی ناخوداگاه ریشه دارد یا در حقیقت در حوزه ای
که به قول الدوس هاکسلی “جزیره ی متروک ذهن”. اندره برتون با بنیان نهادن
این جنبش شعرا و نقاشان را به اکتشاف در این حوزه ها فراخواند.در نقاشی
اثار حاصل از چنین نگرشی به دو نوع تقسیم می شدند: در یک نوع به ذهن
ناخوداگاه اجازه می دادند تا خطوط رنگ ها و فرم ها به حالتی هیپنوتیزمی
انجام می شود و تصادف و شانس نقشی مهم تر از کنترل عقلی داشت.در نوع دیگر
با ترکیب اشیا و محیط های اشنا و نا اشنا در حالتی رویاگونه بر ویژگی
پرابهام تجارب بشری تاکید می گذارد. روش های نقاشی غالبا گویای نوعی وسواس و
دقت در بازنمایی جزئیات است که جلوه ی از هم گسسته ی ان را افزایش می
دهد.از روش خطای باصره به ندرت استفاده می شد تا اشیا بعید به نظر برسند.در
حالی که کف اتاقی به بی نهایت می رسد زرافه ها و ترومپت ها می توانند به
شادی مشتعل شوند.سورئالیسم در ویژگی جهان گستری با دادائیسم مشترک بود و در
محدوده ی ملی نیز حتی قبال بیشتری یافت.تاثیر ان به عنوان یک جنبش گروهی
نزدیک به بیست سال دوام اورد و حتی امروزه نیز می توان برخی از تاثیرات ان
را مشاهده کرد. چهره و جلوه ی محیط امروزی ما از بسیاری لحاظ مدیون
سورئالیسم است.فرهنگ پاپ و رسانه های گروهی از روش های سورئالیستی برای جلب
توجه ما به طلب کالاها سود می جویند. سورئالیسم که عقلانیت را به کنار
گذاشت و دیدگاهای دادا و فرویدی را با یکدیگر تلفیق کرد از سنت رومانتیسم
برخاسته است که خود در اروپایی پدید امد که در تازیخ سده های تاریکی
استبداد تجاوز تفتیش عقاید جادو اشباع شده بود در حقیقت تمامی گستره ی
تجربه ی متافیزیک. رومانتیسم با نوعی رویکرد عجب انگیز به واقعیت عجین
است.در گذشته تصور می شد که هنرمند به عنوان یک رسانه عمل کند و قدرت تخیل
وی و قابلیت وی در فراخواندن فرشتگان و دیوان به عنوان یک عطیه ی سحرامیز و
جادویی مدنظر بود.اکسپرسیونیسم شمال بازگو کننده ی ترس نژادی که در
ناخوداگاه نهفته است و از سوس ظن به ناشناخته ریشه می گیرد.تنها از طریق
حواس و عقل است که با واقعیت ارتباط می یابیم.ما فقط ان چیزی را می بینیم
که عقل ما اجازه ی دیدن ان را میدهد.زیرا تصور فرایند پیچیده ایست که توسط
عقل راهبری می شود و توسط منابع مختلفی که از طریق محدودیت های محیطی
اموزشی طبقاتی پدید می اید کنترل و محدود می شود. در لحظه ای که از این
محدودیت ها رهایی یابیم ـمانند زمانی که رویا می بینیم ـتمامی قدرت تخیل و
تجسم ما امکان بروز می یابد.گویا نقاش بزرگ اسپانیایی گفته است که خواب عقل
هیولایی را بیدار می سازد و در بسیاری از طرحها و نقاشیهایش که شامل این
رویکرد استوی را با مثابه ی پیش کسوت سورئالیسم نشان می دهد.بوش و بروگل
نیز شکل ها و مخلوقات خیالی را از عمق ناخوداگاه درون خود فراخوانده اند به
تصویر کشیدند. گذشته از این تصویرات و دادائیسم (که ظهور چنین جنبشی را
ممکن ساخت)مهمترین منابع و منشا سورئالیسم را می توان در اثار دکریکو روسو و
شاگال یافت.

سورئالیسم در سینما و عکاسی
دوران شكل گيري سورئاليسم تقريبا با اولين موفقيتهاي سينماي صامت همزمان
است. با گسترش سينما در قرن 20 م بسياري از سورئاليست ها ، رسانه اي آرماني
يافتند كه مي توانستند با آن دنياهاي ديگر راكاوش كنند.

اعتقاد سورئاليستها
سينما را شيوه ی بيان شورانگيزي مي شمردند؛ وسيله انصراف خاطر يا “شگفتي
آفرين” با نيروي تاثير گذاري كه مي توانند فرد را براي لحظاتي از زندگي
شخصي خود جدا كنند. از اين رو سورئاليستها به صورت غير عادي به سينما مي
رفتند: آنها وارد يك سالن سينما مي شدند و بدون توجه به دنباله و پايان
فيلم بيرون مي آمدند و به سراغ سالن ديگر مي رفتند ، از فيلمي به فيلم ديگر
بي انكه كوچكترين توجهي به سناريو فيلم داشته باشند و تنها به تصويرهايي
توجه داشتند كه جدا از زمينه ی روايي‌شان بهانه ای مي شد براي رويا و
ساختارهاي خيالی. آنها در ساخت فيلم نيز از مونتاژ براي ایجاد فضاي سورئال
استفاده مي كردند. چرا که مونتاژ فيلم امكان مي دهد كه زمان و مكان را به
كلي زير رو كنند و واقعيت و خيال را در نمايشی محسوس در آميزند. من ری،
هانس ریشتر، فرانسیس پیکابیا هنرمندانی بودند که با رویکرد سورئالیستی به
تجربه گرایی در فیلم پرداختند. و رنه کلر و بونوئل نیز هر دو کارشان را با
همکاری سورئالیستها آغاز کردند. لوئیس بونوئل و سالوادور دالی در 1928 با
همکاری هم فیلم ” سگ آندلسی” را ساختند که یک فیلم سورئالیستی تمام عیار
محسوب می شود. مثلا در يكي از سكانس ها:ابري از برابر ماه مي گذرد و در
پلان بعد تيغي چشمي را در مي آورد. يا در سكانسي ديگر از اين فیلم: مرد
جوان دهان خود را از چهره اش جدا مي كند و کف دستش می گیرد.زن از اين عمل
ناراحت مي شود و موهاي زير بغل خود را مي نگرد؛ مويي وجود ندارد، سپس مبهوت
مي شود چون موها مانند ريش بر چهره مرد است . یا نمایی از فیلم که خرهای
مرده بر روی پیانوها خودنمایی می کنند. و دستی که از آن مورچه بیرون می
آید! از ديگر فيلمها بونوئل ، اين سينما گر شاعر: عصر طلايي ، فراموش
شدگان، سرزمين بي نان، ملك الموت و … بطور كلي مي توان گفت : سورئاليست
ها در فن سينما توگرافي ، مجموعه اي از وسائل را پيدا مي كنند كه مخصوصا مي
تواند بازگوي روياها و اشتياق و فعاليتهاي ضمير ناخودآگاه باشد. يك فيلم
سورئاليستی از طريق ذهن بر عواطف تاثير مي گذارد و فرد را از ضمير آگاه به
ضمير ناخودآگاه مي برد. اگر جنبش سورئاليسم به خودي خود عمر كوتاهي داشتف
تاثيرش هنوز كاهش نيافته است . اين جنبش به خودي خود يك چيز است. و حساسيتي
كه آنرا ايجاد كرد و هنوز ادامه دارد كاملا چيز ديگري است “وقتي كودك
بودم، مانند يک كودك سخن گفتم . مانند يك كودك فهميدم. مانند يك كودك فكر
كردم. اما وقتي مرد شدم، چيزهاي كودكانه را كنار گذاشتم. ” فیلمنامه سگ
آندلسی چیزی که امروز در دنیای عکاسی شاهد آن هستیم به تصویر کشیده شدن
سورئالیسم توسط دوربین عکاسی است. در هم آمیختگی واقعیت و توهم. آنچه بیش
از هر چیز روش سوررئالیستی را مشخص می کند نوعی آزادی مطلق در شکل و محتوا
است که سوررئالیست ها از آن با عنوان : نوشتار و بیان اتوماتیک یا خود کار
نام می برند.و یا شاید تقلیدی آگاهانه از تابلوهای نقاشی دالی و دیگر
نقاشان سورئالیست. شاید به جرات بتوان گفت سورئالیسم بیشتر حرکتی تجسمی است
تا ادبی، نفی واقعیت از خلال دگرگون کردن تصویر و بهم ریختگی عناصر تجسمی.
و شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین دستاورد سورئالیسم گسترش دیدگاه های
فرویدی در تصاویر بود و از این طریق راه بر گرایش های نمادین، ذهن گرایانه و
تفسیری ازفرا واقعیت گشود.


نمونه های این سبک:

e6279 yerka 450 نقش ورنگ


ناتورالیسم Naturalism


طبیعت گرایی که زمزمه های آن در نیمه دوم قرن نوزدهم به گوش می
رسید. اصطلاحی در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف سنخی از هنر که در آن،
طبیعت بدان گونه که به نظر می آید، بازنمایی می شود. در این تعریف که-
بیشتر از جنبه ی صوری اعتبار دارد- طبیعتگرایی مفهومی متضاد با چکیده نگاری
است. اگر هنر کلاسیک یونان را جلوه کامل طبیعت گرایی تلقی می کنند و هنر
رنسانس ایتالیایی را تجدید حیات آن می دانند بر اساس چنین استدلالی است که
در هنرهای نامبرده، اثر هنری همانند آیینه ای زیبایی طبیعی را بازمی تابد.
در این معنا، طبیعت گرایی با آرمان گرایی تناقضی ندارد، حال آنکه مفهوم
ناتورالیسم به لحاظ فلسفی و چون یک “روش هنری” خلاف این است. اصطلاح
ناتورالیسم به مثابه مکتبی خاص در نقاشی، نخستین بار توسط بلوری در باره ی
پیروان “کارواجو” به کار برده شد. به زعم او اینان به تقلید وفادارنه از
طبیعت( خواه زشت، خواه زیبا) می پرداختند. همچنین کاستانیاری – منتقد
فرانسوی
– اصطلاح ناتورالیسم را جایگزین رئالیسم کرد. تا بر عین گرایی و پژواکهای فعالیت علوم طبیعی تاکید بیشتری بگذارد.


امپرسیونیزم

در قرن نوزدهم و بعد از اختراع دوربین عکاسی، برخی نقاشان از برخورد واقع
گرایانه با دنیای اطراف رو گردانده و به سوی روش های دیگری برای خلق آثار
هنری خود متمایل شدند. این روند طی سال های ۱۸۷۴ تا ۱۸۸۶ در نمایشگاه های
نقاشی گروهی از هنرمندان مشهود بود. این گروه از نقاشان شیوه نقاشی خود را
از مجمع نقاشان پاریس که به Salon معروف بود جدا کردند و از شیوه های
ابداعی خود برای خلق آثار جدید بهره بردند و به دلیل همین سنت شکنی از سوی
Salon به «سیزده دیوانه و یک زن» معرفی شدند. افرادی نظیر:
Claude Monet، Aug Renoir، Berthe Morisot و Mary Cassatt.


این افراد به امپرسیونیست ها یا ادراک گرا ها (Impressionists) معروف شدند
چرا که از دید جراید آن زمان هنرمندانی بودند که در هنر خود به ادراک شخصی
(Impressions) و طرح خلاصه ی اشیا (Sketch) اکتفا می کردند. در جای دیگری
خواندم که واژه ی امپرسیونیسم از آن جا به این موومان هنری اطلاق شد که یکی
از اولین کارهای Claude Monet در این سبک به نام «Impression Sunrise»
بود.


در آثار امپرسیونیسم، دقت و ظرافتی که در کارهای رئالیسم وجود دارد دیده
نمی شود، در حقیقت نقاش خود را نیازمند آن نمی بیند تا برای ارایه ی تفکر
خود، تنها از تکنیک عالی بهره ببرد، بلکه آن چه را که از اشیا، طبیعت و یا
زندگی روزمره درک می کند را به شیوه ی خاص خود روی بوم پیاده می کند. و این
هنری است که از تکنیک عالی نقاشی فراتر ست. برای خلق آثار امپرسیونیسم،
باید پله های رئالیسم را طی کرده باشیم. شاید اگر واژه ظرافت را از مرز دید
فراتر برده و به مرز ذهن نزدیک تر کنیم، کارهای امپرسیونیسم را بتوان ظریف
تر از کارهای رئالیسم برشمرد.


تفاوت امپرسیونیسم و رئالیسم را می توان در یک مثال نشان داد. فرض کنیم
برای بیان یک مفهوم جمله ای را به صورت خام ادا کنیم (رئالیسم) و یا آن را
با افزودن آرایه های ادبی تغییر دهیم (امپرسیونیسم). هنر در آن است که در
شیوه ی دوم مفهوم جمله تغییر نکند، و این همان نقطه ی عطفی است که در آثار
هنرمندان ادراک گرا دیده می شود.
توضیح: در این نوشتار رئالیسم به کلیه ی سبک های واقع گرا اشاره می کند و به یک دوره ی زمانی مشخص محدود نمی شود.


نمونه هایی از این سبک:

1d7cb impressionism 1 نقش ورنگ

 نقش ورنگ


اکسپرسیونیسم (هیجان‌نمایی)

اکسپرسیونیسم یا هیجان‌نمایی (Expressionism) نام یک مکتب هنری است.
اکسپرسیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای
هیجانات شدید خود از رنگ‌های تند و اشکال کَجوَش (معوج) و خطوط زمخت بهره
می‌گیرد. دوره شکل گیری این مکتب از حدود سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۵ میلادی بود ولی
در کل این شیوه از گذشته‌های دور باهنرهای تجسمی همراه بوده و در دوره‌های
گوناگون به گونه‌هایی نمود یافته است. برای نمونه مکتب تبریز در نگارگری
ایرانی و مکتب سونگ در هنر چین را اکسپرسیونیست هنر ایران و چین می نامند.
عنوان «اکسپرسیونیسم» در سال ۱۹۱۱ برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان
به کار رفت که در دهه ی اول سده ی بیستم بنای کار خود را بر باز نمایی
حالات تند عاطفی، و عصیان گری علیه نظامات ستم گرانه و ریاکارانه ی حکومت
ها، و مقررات غیر انسانی کارخانه ها، و عفونت زدگی شهرها و اجتماعات نهاده
بودند. این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ های تند و تشویش انگیز، و
ضربات مکرر و هیجان زده ی قلم مو، و شکل های اعوجاج یافته و خارج از
چارچوب را با ژرفا نمایی به دور از قرار و سامان ایجاد می کردند و هرآنچه
آرامش بخش و چشم نواز و متعادل بود از صحنه ی کار خود بیرون می گذاشتند.
بدین ترتیب بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۳ مکتب اکسپرسیونیسم با درکی خاص از هنر
خاص ونسان ونگوگ و به پیشتازی نقاشانی چون کوکوشکا، امیل نولده و کرشنر در
شهر درسدن و با عنوان “گروه پل” به وجود آمد.


نمونه هایی از این سبک:

84733 Peter Feichter Abstract art Modern Age Expressionism Abstract Expressionism نقش ورنگ


84733 faith Abstract art Modern Age Expressionism Abstract Expressionism نقش ورنگ

ورتيسيسم (دوان گري)


دَوَرانگری
یا ورتیسیسم (Vorticism) یک جنبش هنری کوتاه مدت بود که در اوال قرن بیستم
در بریتانیا به وجود آمد. این تنها جنبش هنری انگلیسی بود که در این زمان و
کمتراز سه مانداش.
واژه «ورتیسیسم» را ارزا پاوند (Erza Pound) در سال ۱۹۱۳ به این جنبش داد،
اما مهم‌ترین هنرمند این جنبش ویندهم لوئیس (Wyndham Lewis) بود و او از یک
سال قبل داشت در این سبک نقاشی می‌کرد. جنبش دورانگری از ورتیسیس حجمگری
(کوبیسم) درآمد، اما به مدرنی آینده‌گری نزدیکتر است.اصل فرق دورانگری و
آینده‌گری شیوه نشان دادن حرکات است. در دورانگری مدرنیسم را به عنوان یک
سری خط کلفت نشان میدهند که چشم را به طرف وسعت تابلو میکشند.
با اثرپذیری از حجمگری (کوبیسم) و آینده گری در آغاز جنگ جهانی یکم پدید
آمد. از شناسه‌های این سبک نگارگری غیر بازنمایی، بکارگیری کمان و
زاویه‌های چندگانه در رویه‌ای تخت برای پدید آوردن تجسمی دَوَرانی، یا
القای چرخش و التهاب گردابی است که نگاه نگرنده را به کانون خود فرومی کشد.
در تاریخ تاکنون تنها یک نمایش کارها دورانگرها برگزار شده آن هم در سال
۱۹۱۵ در نگارخانه دوره (Dore Gallery) بود. بعد از ان، بخاطر جنگ جهانی اول
جنبش دورانگری از میان رفت. در سالهای بعد از جنگ « گورو X » سعی کرد این
جنبش را از اول زنده بکنند، اما نتوانست.

راستخطکاری یا پرسیژنیسم


راستخطکاری یا پرسیژنیسم (Precisionism) یک جنبش هنری است که بعد از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم در آمریکا به وجود آمد.
این عنوان را به گروهی از نقاشان حجمگر آمریکای شمالی داده بودند که از
۱۹۱۵ گرد هم آمدند و مکتبی با ویژگی‌های سادگی شکل، صراحت هندسی سطوح،
راستبُری خط و دقت در سامانبخشی به عناصر تصویری را شکل دادند. این نقاشان
معمولاً مضمون کار خود را صحنه‌هایی صنعتی و شهری و ساختمانی خالی از وجود
آدمی انتخاب می کردند.
به این جنبش نام‌های دیگری مانند حجمگری واقع‌نما (Cubist-Realists)،
نقاشان پاکی‌پرداز (Immaculates)و پاکی‌پردازان (Sterilists) هم داده‌اند.
جنبش راست‌خط‌کاری روی جنبش‌های واقعگری جادویی (Magic Realism) و هنر مردم‌وار (Pop Art) تأثیر داشته‌است.

دودکش و دکل آب، اثری از چارلز دموث

هنر گوتیک :

هنر گوتیک در نیمه دوم قرن 12 میلادی پا گرفت و تا نیمه قرن 15 میلادی
ادامه یافت. در همه کشورهای اروپایی در آغاز،شیوه نوینی از معماری کلیسایی
که از آمیخته شدن عناصر رومی وار با هلالی تیزه دار اسلامی بود بوجود آمد.
نخستین اثر معماری گوتیک کلیسای دورام در انگلستان می باشد .

معماری گوتیک ، معماری 100 درصد تکنیکی است و فن بالایی را می طلبد .در این
سبک نقش استاتیک در ساخت بنا ها بسیار مهم بوده است . حامیان این سبک ،
کلیسا ها را برای نشان دادن به جهانیان با ارتفاع بسیار زیاد می ساختند و
در انتهای این کلیسا ها برج های نوک تیزی می ساختند تا مرتفع تر نشان داده
شوند. از ویژگی های دیگر آن گرایش به قرینه سازی است . یکی دیگر از خصوصیات
این سبک استفاده از پنجره هایی در سطح های سنگی و دارای شیشه های رنگی به
اندازه های بزرگ و بلند بر روی نمای اصلی می باشد.

در این سبک استفاده از سطوح قوسی و گنبدی و ستون های مرکب به اهمیت نما می افزود . معماری گوتیک بر مبنای چلیپا شکل قرار داشت

.

آبسترهAbstract)

آبستره در معنای عام، جدا کردن صفت با خاصیت مشترک میان چند چیز، و تاکید بر این وجه مشترک است.
به عنوان مثال می توان دایره را صورت انتزاعی تمامی چیزهای گرد دانست.
اساس هنر تجریدی( آبستره) در حقیقت این اعتقاد است که ارزشهای جهانشناختی
در رنگ و شکل خلاصه می شود و به طور کلی ربطی به مضمون نقاشی یا پیکره سازی
ندارد( نقاشی می تواند ترکیبی از خطوط افقی و عمودی و سطوح یک دست رنگی
باشد لزوم داشتن شکل مشخص و همه فهمی نیست) یکی از بانیان این شیوه در قرن
بیستم” واسیلی کاندینسکی” هنرمند روسی الاصل بود که اولین اثر خود را ( با
نام بدیهه سازی) در سال 1910 به وجود آورد.

هنر انتزاعی (هنر آبستره) :
یکی از اقدامات متهورانه که در نقاشی قرن بیستم به وقوع پیوست، نهضت هنر
«آبستره» بود. عده‌ای لغت «آبستره» را به معانی «انتزاع و تجرید» تعبیر و
معنی می‌کنند و معتقدند که کلیه‌ٔ آثار انتزاعی و تجریدی، معنی
ترجمه‌شده‌ای از کلمه‌ٔ آبستره هستند در حالی‌که چنین نیست؛ می‌توان گفت
هنر «آبستره» به آن‌گونه آثاری گفته می‌شود که بسیار مجهول و نامحسوس و غیر
قابل پیش‌بینی و به‌دور از انتظار مخاطبان است و در این خصوص یکی از
معروف‌ترین مفسرین و مبلغین هنر آبستره «میشل سوفِر» فرانسوی گفته است: «من
هنری را آبستره می‌نامم که یادآور هیچ‌گونه واقعیت شکلی نباشد، حتی اگر
نقطه‌ای باشد که هنرمند از آن آغاز به کار کرده باشد.»

کلیهٔ آثار آبستره از نوع نقاشی، صرفاً برای دیدن و تماشا کردن و از نوع
آثار حجمی، صرفاً برای لمس کردن نه برای لذت بردن و به خاطر سپردن ساخته
می‌شوند؛ بنابر این هیچ‌یک از مخاطبان نباید در مواجههٔ این آثار انتظار
رؤیت یک صفت اخلاقی یا یک فضیلت معنوی را داشته باشند؛ زیرا هنرمندان
این‌گونه آثار بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه قصد و موردی به خلق آن دست
می‌زنند به همین دلیل آثار آبستره هرگز مشمول نقد منطقی نمی‌شوند، چون از
یک ذهن و فکر منطقی تراوش نکرده‌اند که انتظار چنین نقدی از آنان برود.
هنرمندان آبستره‌ساز هرگز نمی‌دانند که (چرا و چگونه) به این اثر رسیده‌اند
ولی هنر انتزاع و تجرید، دارای هدف و مقصودی کاملاً معنی‌دار و غایتی
اخلاقی-انسانی است. «انتزاع» مصدر اسم فاعل منتزع بوده و به معنی «جدا شدن و
خلاصه شدن» است، از همین رو با معنی تجرید می‌تواند مفهوم نزدیک داشته
باشد؛ چون تجرید نیز به معنی «مجردشدن، رها بودن و تنهایی جستن» است و به
لحاظ اخلاقیات انسانی هنر انتزاعی دارای غایات انسانی بوده و پویشی هدفمند
دارد. باید یادآور شوم که هنرهای انتزاعی و تجریدی، از جمله آثار مادی بوده
به همین لحاظ، دنیوی بودن این‌گونه آثار کاملاً مشخص و معلوم است. در کل،
هنرهای انتزاعی به آثاری‌ گفته می‌شود که قصد دارند فرم یا شکل مورد نظرشان
را تا به حدی خلاصه و تجزیه کنند که از اسم اصلی آن شى‌ء دور نشوند و قبل
از این‌که آن شىء مورد نظر به نهایت خلاصه شدن برسد، دست از کار می‌کشند و
دیگر آن شىء را خلاصه و تجزیه نمی‌کنند.

هنر «آبستره» به دو دوره‌ٔ تاریخی تقسیم می‌شود. دورهٔ ابتدایی آن از سال
1910.م آغاز شد و تا سال 1916.م ادامه یافت. در این مرحله هنر آبستره شامل
یک روند ضد طبیعت بود. دورهٔ بعدی از سال 1917.م شروع گردید و با جنبش
«دستایل هلند» همراه شد و تا به حال راه ویژهٔ خود را پیموده است. اولین
اثر نقاشی آبستره در سال 1910.م توسط هنرمندی روسی به نام «واسیلی
کاندینسکی» (1866-1944 م.) به‌وجود آمد.

این اثر به‌وسیلهٔ آبرنگ با سطوحی رنگین و با حالتی دینامیک، بدون توجه به
جنبهٔ نمایشی آن‌ها کشیده شده است. در همین سال کاندینسکی کتاب معروف خود
به نام «روحانیت در هنر» را به منظور توجیه کردن نکات استتیکی، جهت‌یابی
جدید هنر نقاشی، به رشتهٔ تحریر در آورد. این اولین کتابی بود که در زمینهٔ
هنر آبستره نگاشته شد. چیزی که کاندینسکی را متوجه هنر آبستره نمود، ابتدا
یک دامن خوش‌رنگ و سپس یکی از تابلوهای خودش بود که تصادفاً به صورت
وارونه در کنار کارگاهش قرار داشت. تحت این شرایط کاندینسکی در نگاه اول با
تابلویی روبرو گردید که دارای رنگ‌آمیزی جالب و چشم‌گیری بود و وی قبلاً
آن را نمی‌شناخت. همین تابلو وارونه نکته اصلی هنر آبستره را برایش روشن
کرد. پس او چنین نتیجه گرفت که در یک تابلو رنگ‌ها و فرم‌ها هستند که به
صورت مجرد نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اما آنچه که موجب کشف اصول
زیبایی‌شناسی توسط کاندینسکی گردید مطالعات و جستجوهایش در زمینهٔ موسیقی
بود. وی اولین طرح‌های خود را با نام «بدیهه سرایی» و آثار کامل‌ترش را تحت
عنوان «ترکیب» اسم‌گذاری کرد. آثار نقاشی کاندینسکی بسیار متنوع و به
شکل‌های متفاوتی عرضه شده‌اند. آثارش در ابتدا برای بیننده دارای ارزش
نمایشی است و سپس با ارزش ساختمانی جلوه می‌کند. زیرا به‌وسیلهٔ شکل‌های
کوچک هندسی پوشیده از رنگ‌های شدید به وجود آمده‌اند؛ لذا از نظر بصری
مانند اشیای قیمتی به‌نظر می‌آیند. کاندینسکی دربارهٔ اثر هنری چنین
استدلال نموده است که «رنگ» و «شکل» فی‌نفسه عنصرهای زبانی را تشکیل
می‌دهند که برای بیان (عاطفه)، کافی‌اند و این‌که به همان‌گونه که صورت
موسیقایی مستقیماً بر روان اثر می‌کند، رنگ و شکل نیز همان کیفیت را دارد.
تنها نکتهٔ لازم این است که رنگ و شکل را باید به حالتی ترکیب کرد که به حد
کفایت، عاطفهٔ درونی را بیان کند و به حد کفایت آن را به نگرنده انتقال
دهد. ضرورتی ندارد که به رنگ و شکل «نمود جسمیت» یعنی جلوهٔ اشیاء طبیعی را
بدهیم. خود شکل، مبیّن معنی درونی است که متناسب با رابطهٔ هماهنگ آن با
رنگ، دارای درجات شدت و ضعف است.

هنر آبستره را که با هر گونه نمایش واقعی از موضوعات، سر ستیز دارد می‌توان
به دو نوع تقسیم کرد؛ نوع اول شامل آثار هنرمندانی می‌شود که صرفاً به رنگ
و فرم توجه دارند و این دو عنصر تجسمی را تنها به خاطر جلوه‌های مجرد آنها
به‌کار می‌گیرند. در تابلوهای این نقاشان، اشکال و نقوش هیچ‌گونه شباهتی
با نمونه‌های طبیعت و عالم واقع آنها ندارند. رنگ‌ها نیز از رنگ‌های طبیعت
پیروی نمی‌کنند و از رنگ تنها به خاطر خود رنگ و از فرم صرفاً به خاطر فرم
استفاده می‌شود. نوع دوم شامل آثار نقاشانی است که رنگ و فرم را علاوه بر
جلوه‌های مجرد هر یک، با توجه به معانی و مفاهیم آنها بکار برده‌اند. در
این روش رنگ‌ها و فرم‌ها بدون آنکه موضوع یا شیء را به نمایش در آورند،
حالات عاطفی خاصی را برای بیننده ایجاد می‌کنند. چنانچه مثلاً رنگ قرمز و
نارنجی می‌توانند برای انسان حالات هیجان و شور و التهاب ایجاد کنند و
برعکس، رنگ‌های سبز و آبی آرامش‌بخش و تسکین‌دهنده هستند، فرم‌ها نیز به
نوبهٔ خود چنین حالات روانی ایجاد می‌کنند. این قبیل آثار را به نام
«آبسترهٔ اکسپرسیونیسم» می‌نامیم.

بداهه‌سازی کاندینسکی، طلیعهٔ هنر غیر رسمی (Informal) عصر حاضر است (از
1945 به بعد) و ترکیب‌بندی‌های او درآمدی بر هنر کنستراکتیویسم
(Constructivism) می‌باشد. در سال 1912.م «کوپکا» هنرمند چکوسلواکی نیز
آثار آبسترهٔ خویش را به نمایش در آورد. وی از اولین نقاشانی بود که با
الهام از موسیقی به نقاشی پرداخت و لذا برخی از تابلوهای خود را به نام‌های
«فوگ قرمز و آبی رنگ مایه‌های گرم» نامید. او در حدود سال 1920.م با
همکاری چند هنرمند دیگر از جمله «بلان گاتی» و «والنسی» گروهی را تشکیل
داد.

از نقاشان دیگر که با گرایش به سوی هنر آبستره آثاری به وجود آورد «روبر
دلونه» بود. دلونه آثار شعرگونه خود را با توجه به رنگ‌های خالص به وجود
آورد. خود او در مورد نقاشی‌هایش از «فرم- سوژه» نام می‌برد.

می‌توان گفت نهضت هنر آبستره مربوط به یک منطقهٔ خاص نبود؛ این شیوه در
تمام کشورهای دنیا طرفدارانی داشت که هر یک به ترتیبی جداگانه به فعالیت
مشغول بودند و در عین حال از یکدیگر تأثیر می‌پذیرفتند. «مورگان روسل» و
«مک دونالد رایت» از نقاشان آمریکایی بودند که از «روبر دلونه» الهام
گرفتند. این دو از سال 1913.م به بعد در این شیوه آثاری به وجود آوردند. در
فرانسه و آلمان نیز به‌طور همزمان هنر آبستره به وجود آمد اما جنبش هنر
آبستره در روسیه با کیفیتی برتر نمودار شد؛ به ترتیبی که بسیاری از نوابغ
این جنبش از این سرزمین برخاستند. تعداد نقاشانی که تحت این شیوه، نقاشی
نموده‌اند بسیارند. در میان آنها هستند نقاشانی که با آثارشان گرایش‌های
دیگری به وجود آورده‌اند و به ترتیبی مبتکر و معرف شیوه‌های جدیدتری، در
رابطه با هنر آبستره می‌باشند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از «تاشیسم»، «سوپره
ماتیسم»، «نئوپلاستیسیسم» و «کنستراکتیوسیم».

دو مسیر عمده در هنر مدرن وجود دارد. مسیر اول – که پایه‌های آن قبل از
آغاز قرن بیستم در اروپای غربی به‌ویژه در فرانسه ریخته شد- تحت عنوان
کوبیسم نام‌گذاری گردید. مسیر دوم که بیشتر متعلق به قرن حاضر است و با
عنوان هنر «آبستره» از روسیه آغاز شد که خود نیز به نحوی، از کوبیسم متأثر
گردیده است. هدف نهایی کاندینسکی پایه‌گذار سبک آبستره این نبود که نقاشی
را از محتوا پاک کند بلکه هدف او این بود که «قالبی مجرد برای تجریدات ذهنی
خویش بیافریند. زیرا همان‌طور که حس رفعت‌جویی هنرمندان «گوتیک» موجب شد
که معماری گوتیک مفهوم «عناصر عمودی» خود را کشف کند. به همان‌گونه نیز
کاندینسکی تبیین آرمان‌های عقیدتی خویش را در ریتم‌های ویژه فرم و رنگ
جستجو می‌کرد. کیفیت پویای عناصر، «تم» اصلی آثار کاندینسکی را تشکیل
می‌داد. ولی این پویایی، بیشتر ناشی از حرکتی خود به خودی و درونی بود تا
جنبشی آینده‌گرا. لذا در آثار او همه‌چیز در روحانیت، حرکتی پیوسته و فضایی
بیکران مستغرق است و هیچ‌چیز را یارای گریز از این هستی هماهنگ و موزون
نیست؛ «کل» به «جزء» رجحان اساسی آثار وی است و پل کله که در این باره
می‌گوید: «هنر، مرئی کردن نامرئی است». یا به عبارت دیگر «هنر، کشف کشش‌های
ناشی از جهان مرئی و امکانات اسرارآمیز بشر است که فقط روحاً می‌توان
آن‌ها را حس و لمس کرد


سورئالیسم

مکتب سورئالیسم در سال 1924 به وسیله “اندره برتون” ایجاد شد.

وی معتقد بود ادبیات نباید به هیچ چیز، به جز تظاهرات و نمودهای اندیشه ای
که از تمام قیود منطقی و هنری یا اخلاقی رها شده باشد بپردازد و در اعلامیه
ای که انتشار داد نوشت:

“سورئالیسم عبارت است از آن فعالیت خود به خودی روانی که به وسیله آن می
توان خواه شفاهاً و خواه کتباً یا به هر صورت و شکل دیگری فعالیت واقعی و
حقیقی فکر را بیان و عرضه کرد.”

سورئالیسم عبارت است از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هر گونه تقلید هنری و اخلاقی.

او و دوستش “لویی آراگون” از آن جهت که هر دو پزشک امراض روانی بودند، می خواستند نظریه فرويد

را درباره “ضمیر پنهان” وارد ادبیات کنند.

به عقیده این گروه هر چیز که در مغز انسان می گذرد (در صورتی که پیش از
تفکر یادداشت شود)، مطالب ناآگاهانه، حرفهای خود به خودی (که بدون اختیار
از دهان بیرون می آید) و همچنین رویا جزء مواد اولیه سورئالیسم به شمار می
رود.

سورئالیست ها می گویند بسیاری از تصورات و تخیلات و اندیشه های آدمی هست که
انسان بر اثر مقید بودن به قید اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و رسوم و عادات
از بیان آنها خودداری می کند و این تصورات را به اعماق ضمیر پنهان خویش می
راند.

این قبیل افکار و اندیشه ها و آرزوها غالباً در خواب و رویا و در شوخی ها و
حرف هایی که از زبان انسان می پرد تجلی می کند و سورئالیستم طرفدار بیان
صادقانه و صریح این قبیل افکار و تصورات و اوهام و آرزوها است.

به طور خلاصه سورئالیست ها فعالیت اصیل انسان را همان فعالیت رویا مانند ندای درونی دنیای ناخودآگاه می دانند.

از سورئالیست های معروف می توان به “برتون” و “آراگون” “پل الوار” و “گیوم آپولینر” اشاره کرد.

روکوکو

وازه روکوکو از وازهفرانسوي ( Rocaille ) روکاي به معني سنگريزه گرفته شده است. اين وازه مخصوصا بهسنگريزه ها و صدف هائي اطلاق مي شودکه در تزئين غارهاي مصنوعي به کار مي رود. روکوکو در حقيقت ادامه شيوه باروک بود که مخوصا درفضاهاي داخلي با افراط در تزئيناتو ريزه کاري توام بود. در نقاشي اثار انتوان واتو را اغازگر سبک روکوکو ميدانند.

اين نقاشي ها بسيار تزئين شده هستند و در آنها از رنگ هاي روشن و طرحهاي منحني وار زياد استفاده مي گردد و از فرشتگان و سمبل هاي عشق به وفور استفادهمي شود . پرتره نيز در اين سبك معمول مي باشد .

e4287 karavajo04 نقش ورنگباروک؛ تجلی انسان‌محوری رنسانس

رنسانس ادبی و هنری، 200 سال پیش از
رنسانس صنعتی و فلسفه عصر مدرن شکل گرفت؛ یعنی قبل از آن که دگرگونی‌های
علمی و فلسفی پدید آید و اندیشمندانی همچون فرانسیس بیکن و رنه دکارت پا به
عرصه وجود گذارند و اندیشه‌های سوبژکتیویستی و راسیونالیستی دکارت و
روش‌شناسی علمی و تجربه گرایی بیکنی در جهان علم تحقق یابد، در عرصه هنر،
تحولات ژرف هنری پدید آمده بود؛ بدین صورت که رنسانس آغازین و رنسانس
پیشرفته در عرصه هنر در تضاد با سبک گوتیک شکل گرفت و بزرگانی مانند
رافائل، مازاتچو، میکلانژ، تیسین، جوتو، داوینچی، دوناتلو در عرصه نقاشی و
مجسمه‌سازی، و افرادی چون برونلسکی و برامانته در عرصه معماری به ابداع و
ابتکار هنری دست یافتند و در حوزه‌های متفاوت هنری، تحولاتی چشمگیر به وجود
آوردند؛ به طوری که تاریخ هنر از گذشته خود تفکیک گشت و هنر وارد دوره
رنسانس و نوزایی شد.
پس از آن‌که در قرن چهاردهم و پانزدهم (1) تحولات هنری در نقاشی،
مجسمه‌سازی، معماری، ادبیات و دیگر عرصه‌ها روی داد، در روش‌ها و سبک‌های
هنری چنان پیشرفت‌های چشمگیری رخ داد که پس از رنسانس پیشرفته، تا حدود 200
سال نه تنها این دگرگونی‌های رو به رشد در عرصه نقاشی و مجسمه‌سازی رخ
نداد، بلکه به گفته بسیاری از مورخان، هنری التقاطی، بدون نوآوری و
واپس‌گرایانه شکل گرفت که از آن جمله می‌توان به سبک‌هایی همچون شیوه‌گری
(منریسم) و روکوکو اشاره نمود.
سبک باروک از جمله سبک‌های به وجود آمده در تاریخ هنر است که در اواخر قرن
شانزدهم تا اواخر سده هجدهم در میان دو سبک شیوه‌گری (منریسم) و روکوکو در
اروپا پدید آمد. تحولات باروک مانند بسیاری از جریان‌ها و دگرگونی‌های
هنری، نخست در ایتالیا شکل گرفت و سپس به بسیاری از کشورهای اروپایی کشانده
شد و در پاره‌ای از کشورها همانند فرانسه و انگلیس، هلند و فنلاند،
ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای یافت. سبک شیوه‌گری که در نقاشی و معماری بر
رویکرد تقلیدی، تصنعی و التقاطی مبتنی بود، حد فاصل میان رنسانس و باروک
شد؛ به گونه‌ای که برخی این سبک را نسبت به رشد و پیشرفتی که در عصر رنسانس
یافته بود، سبک و مکتبی منحط و ارتجاعی می‌دانستند که نوعی عقب‌گرد نسبت
به هنر رنسانس قلمداد می‌شد؛ از این رو در اواخر قرن شانزدهم، هنرمندانی
چون کاراوادجو با رویکردی واقع‌گرایانه در برابر رویکرد تخیل‌گرایانه
شیوه‌گری و افرادی همچون کاراتچی با شیوه کلاسیک‌گری و وفاداری به اصول
کلاسیک دوره رنسانس و یا به تعبیر دیگر، اصول کلاسیک روم و یونان، در برابر
عناصر التقاطی و تصنعی شیوه‌گری، قیام کردند و آن سبک را به حاشیه راندند و
به تدریج، سبک باروک را تأسیس کردند. گامبریچ در این باره می‌گوید:
«آنیباله کاراتچی (1609 – 1560) اهل بولونیا و دیگری میکلانچلو داکاراوادجو
(1610 – 1573) متولد شهر کوچکی نزدیک میلان بود. این دو هنرمند، گویی هر
دو از شیوه‌گری خسته شده بودند، ولی هر کدام برای غلبه بر معضلات آن،
شیوه‌های کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کرد». (2)

e4287 baroque003f نقش ورنگ
عده‌ای واژه باروک را به «مروارید ناصاف» و «پرپیچ و تاب» (3) و برخی نیز
به «پوچ و عوضی یا مضحک و زشت» معنا کرده‌اند. (4) معنای کلمه باروک مانند
بسیاری از دیگر عناوین مکاتب ادبی، مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که جهت
تحقیر و استهزا به کار رفته است. کلمه باروک به تدریج از اواخر قرن نوزدهم
در ادبیات و هنرهای تجسمی و موسیقی به کار رفت و معنایی گسترده‌تر یافت.
سبک باروک که در بسیاری از کشورهای اروپایی شکل گرفت و ترویج شد، افزون بر
ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای، دارای عناصری کلان و کلی است که به پاره‌ای از
آن‌ها اشاره می‌گردد؛ برای نمونه، این سبک به شدت انسان‌گرا بوده و در
نقاشی‌های بسیاری از هنرمندان، باروک تصاویر انسانی محسوس است و در اکثر
آثارشان، شمار فراوانی از تصاویر انسانی به چشم می‌خورد که شاید بتوان گفت،
این ویژگی به یادگار مانده از عصر رنسانس است که عصر انسان‌مداری و
اومانیسم (Humanism) نام گرفته بود و محوریت انسانی در تمامی آثار فرهنگی،
امری محسوس است. از دیگر ویژگی‌های هنری سبک باروک، می‌توان توجه به
نهادهای غیر دینی و دنیوی و حفظ تعادل و وحدت‌آفرینی میان عناصر گوناگون و
متعدد را برشمرد؛ به گونه‌ای که تعادل از طریق هماهنگی اجزا در تابعیت از
کل حاصل می‌شود؛ بر خلاف هنر رنسانس که در آن با وجود این‌که اجزا و عناصر
با یکدیگر هماهنگی دارند و به تعادل می‌رسند؛ ولی هر یک از اجزا نیز به
تنهایی دارای کمال آرمانی و تمامیت است ـ تقدم دادن احساس به جای عقل،
تجمل‌گرایی، بیان ریزه‌کاری، شکوهمندی، تصنع و تزیین افراطی، توجه به
مؤلفه‌ها و عناصر دنیوی و زمینی از دیگر مؤلفه‌های این سبک است.
سبک باروک در خدمت کلیسای کاتولیک درآمد و این کلیسا بر خلاف پروتستان که
بر سادگی و حذف زواید تأکید می‌کرد، به تزیین و تجمل گرایش داشت و از این
سبک استفاده می‌نمود، و به دلیل همین خدمت‌گزاری بود که آباء کاتولیک از آن
سبک حمایت کردند. (5)

e4287 baroque004f نقش ورنگ
آثار مبتنی بر سبک باروک در عرصه پیکرتراشی و نقاشی دارای حالت‌های
هیجان‌زدگی در چهره، تحرک اندام، تموج و حرکت در جامه و نیز پیچ و خم زیاد
در لباس به همراه بیانی مبالغه‌آمیز از تزیینات است. همچنین از ویژگی‌های
مکتب ملی نقاشی بر اساس سبک باروک در هلند می‌توان به عناصر منطقه‌ای و
محلی مانند منظره‌سازی، بازنمایی ریزه‌کاری‌های رنگ و نور و تجسم‌بخشی به
صحنه‌ها و اعمال عادی زندگی اشاره کرد. دایرة‌المعارف هنر درباره ویژگی‌های
نقاشی بر اساس سبک باروک می‌گوید:
«در مجسمه‌سازی و نقاشی باروک، جسمیت، رنگ و بافت چیزها اهمیت دارند. موضوع
و تماشاگر در لحظه‌ای خاص و غالباً مهیج به هم می‌پیوندند. این حالتِ
جلب‌کنندگی آثار باروک از محاسبه روشنایی و تاریکی، پر و خالی، عناصر مورب و
منحنی و نیز از جلوه‌های غیر مترقبه، و نقص مراتب ژرفانمایی حاصل می‌آید».
(6)

e4287 baroque005f نقش ورنگ
یکی دیگر از ویژگی‌های سبک باروک، نقاشی روی سقف، اسلوب‌های کوتاه‌نمایی
اندام، معلق نمودن هیکل افراد در فضا، تجسم بخشیدن صحنه‌ها از دیدگاه‌های
متفاوت، شیوه‌های ژرف‌نمایی، گچ‌بری، و زینت‌کاری در ساختمان‌سازی و به
کمال رساندن این ویژگی‌ها است.
برخی از هنرمندانی که به سبک باروک وفادار بودند، عبارتند از: آنیباله
کاراتچی (7)، کاراوادجو (8)، دیه‌گو بلا### (9)، پیتر پل روبنس (10)‌،
فرانس هالس (11)، رمبرانت وان راین (12)، یان ورمر (13)، نیکلاس پوسن (14)،
آنتوانی وان دایک (15)، یاکوب وان رویسدال (16).
در نیمه دوم قرن هجدهم، جنبش نو کلاسیک در هنر و معماری شکل گرفت و رویکردی
دوباره به هنر یونان و روم باستان و عناصر مدرسی در میان هنرمندان پیدا
آمد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مورخان هنر بر این باورند که این جنبش،
واکنشی در برابر رویکرد افراطی و هنرنمایی‌های سبک باروک و تزئینات و
تصنعات سبک روکوکو تلقی می‌گردد؛ بنابراین، با رویکرد دوباره به هنر کلاسیک
یونان و روم که پس از رنسانس، دومین بار بود که در هنر مورد اقبال قرار
می‌گرفت، سبک باروک به حاشیه رانده شد و از مرکز توجه هنرمندان بیرون آمد.

كنستراكتيويسم يا ساخت گرايي

كنستراكتيويسم،
مكتب متداولي بود كه بنيانگذار حركتهاي هنري و معماري روسيه بود و در اصل
از كوبيسم الهام گرفت . هنرمندان اين سبك با تاكيد بر ساختار شكل و فرم،
بيان مكانيت و زمانيت فضا، تداوم و استمرار فضاي دروني با پيرامون، درصدد
ايجاد آثار هنري، بر مبناي اصول و فنون مدرن مهندسي هستند.
هنرمندان برجسته: ولاديمير تاتلين، نائوم گابو، آنتوان پوسنر، الكساندر رودچنكو.

نقاشی منظره سازی چین

«طبیعت»
در اندیشه هنرمندان شرق دور، به عنوان معلم و مکتب خانه تعلیم روح است.
تغییرات چهار فصل ذهنیت هنرمند را از حالت سکون خارج کرده و او را به سفری
به درون و کنکاش ذهن و استعداد خود هدایت می کند.درهنر چین، نقاشی طبیعت و
منظره سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نقاش چینی تنها به دنبال ثبت
آنچه درمنظر چشمانش قرار می گیرد نیست، بلکه ارتباط با روح پویای طبیعت او
را ساعتها در میان درختان و دامنه کوه ها نگه می دارد. صوت و آوای رودخانه
ها و باد و پرندگان همگی آنچنان روح نقاش را با خود درگیر و آشنا می کند که
در نهایت با دیدن منظره ای بربوم همان اصوات در ذهن مخاطب تداعی می گردد.


تعلیم و انجام این شیوه هنری نوعی آیین رسمی است که بیش از اهمیت به مهارت
درترسیم به تربیت روحی و اندیشه فرد توجه دارد.برای آشنایی بیشتر با این
مکتب هنری می توان به دست نوشته های به جا مانده از اساتید این فن مراجعه
کرد.درکتاب درختان درباره شیوه نقاشی درخت آمده است: «دو روش برای نقاشی دو
درخت در کنار یکدیگر وجود دارد.
درخت بزرگی را ترسیم کن و سپس درخت کوچکی را درکنار آن اضافه کن، این روش
را فولائو (قرار دادن پیر در پشت) گویند. می توان درخت کوچکی را ترسیم کنی و
بعد درخت بزرگی را به آن بیفزایی. این روش را سیه یو (پیش قراردادن جوان)
می گویند. درختان پیر باید شکوه و جدیت و حسی از عطوفت داشته باشند. درختان
جوان باید فروتن و گوشه نشین به نظر آیند.»در این شیوه آموزشی به آنچه
طراحی فنی موضوع معروف است توجه نشده و از نوع خطوط سایه روشن ها و
کادربندی خبری نیست.این ماهیت شی است که شکل آن را تشکیل می دهد.اگر نقاش
بتواند پی به ذات موضوع مثلا درخت ببرد، نکات فنی از جمله پرسپکتیو، نور،
بافت و فضاسازی لاجرم در اثر نمود خواهد یافت.طبیعت زبانی جهانی دارد و
یادگیری این زبان نیازمند کشف کدهایی است که در بطن آن پنهان شده است. نقاش
منظره ساز، استعارات، تشبیهات و کنایه های این زبان را می آموزد. در بخشی
از کتاب درختان، درباره این اصل آمده است: «به ردیف درختان همچون پرواز
قوها نگاه کن…» همین اشاره ساده پیوند اجزای طبیعت و حیات وحش را به خوبی
نشان می دهد.ابزار غالب نقاشی چینی مرکب سیاه و قلمو است.
سیالیت این ابزار به روانی و آرامش نهفته در طبیعت بسیار نزدیک است. آثار
نقاشی چینی عاری ازجزئیات و فضاهای شلوغ است. گویی نقاش به کشیدن عصاره
آنچه تجربه کرده با آب و مرکب سیاه قناعت می کند. این عصاره گاه آنچنان از
غلظت بالای درک خالق اثر برخوردار است که با دیدن نقاشی، تصاویر رنگارنگ
فصل ها و مناظر در ضمیر ناخودآگاه بیننده به ناگهان تجسم می یابند. سنگ،
موضوع دیگر آثارنقاشان منظره ساز است. روشهای پنهان زیادی در نقاشی صخره ها
وجود ندارد و شاید بتوان همه را دریک عبارت خلاصه کرد: صخره ها باید
جاندار باشند همچنان که هستند. آب نیز موضوعی است که در نقاشی چینی بسیار
به آن پرداخته شده است. در بخشی از کتاب صخره ها در این باره آورده شده:
«کوه ها به طرز شگفتی به قلل شکل می دهند و آب ها نیز به نحو شگفت قله های
خود را صورت می بخشند. صخره ها به امواج بزرگی می مانند که درکوه ها برپا
می شوند و در هم می ریزند. زمانی که ماه در آب منعکس می شود، امواج به
اسبهای سفید تازنده می مانند و در این لحظه می توان کوه ها و قلل مرتفع را
در اوج عظمت خود در دریا نظاره کرد.» نقاشی منظره سازی چین را می توان شعر
ذهنیت نقاش بر طومار دانست. مردم همیشه از دیدن نقاشی های منظره به اندازه
دیدن خود مناظر لذت می برند.البته نگاه به تصاویر دلپذیری که دیگران نقش
زده اند یک چیزاست و خلق تصویر، چیزی کاملا متفاوت. در نقاشی طبیعت این
امکان وجود دارد که عمیق ترین زوایای درون خود را کشف کنیم و این موفقیتی
است که نقاشان چینی تا به امروز نیز به آن مباهات می ورزند.

سبك آپ آرت

هنر دیدگانی (Optical Art یا Op Art) به نوعی نقاشییا اشکال دیگر هنر گفته می‌شود که با خطای دید سر و کار دارند و یا از آن استفادهمی‌کنند.
بسیاری از نمونه‌های مشهور هنر دیدگانی سیاه و سفید رسم شده‌اند، بهاین دلیل برخی آن را آبستره می‌دانند. بیننده‌ای که به آثار این سبک می‌نگرد، ممکناست حرکت، چشمک زدن، خاموش و روشن شدن، چرخش، لرزش یا جهش مشاهده کند.


8144b Riley%252C Movement in Squares نقش ورنگ

8144b Riley%252C Shadowplay نقش ورنگ


Mysore


Mysore يك سبك نقاشي هندي است كه بسيار پرجزييات و با رنگ هاي خفه اي همراه مي باشد . موضوع اكثر اين نقاشي ها نيز خدايان هني هستند

فرا انگاشت
اندیشاک جنبش فراانگاشت از واکنش در برابر بنیان‌های هنر پسانوگرایی ریشه
گرفته است که ادعا می‌کرد: «هنر مرده است» و «نقاشی به پایان رسیده ست».
گیتی نوین در رویارویی با این باور، یک چنین «پوچ‌گرایی» را «دام مرگی»
برای هنرخواند، چراکه در بینش او نقاشی کنشی آفریننده ست که نوگشتن را
شادمانی وستایش می‌کند و ازین ست که «فرا انگاشت» ایجاد شده ست تا گواهی
باشد که «بنیان هنر بر آفرینندگی استوارست»
هنر در آفریدگاریش به خود این توان می‌دهد تا که از پوشش “هستی” پرده
بردارد و هشیاری اندیشه را برانگیزاند تاکه به جوشش “تولد مداوم زیبایی”
فرجام گیرد. فرا انگاشت بازتاب دریافت زیباشناسانه ایست که سرآن دارد تا
واقعیت رابدان سان به تماشاگر بنمایاند تا دراو تفسیری روشن از تراژدی
انسانی برانگیخته شود. مهمترین پرده‌های فرا انگاشت غالبا بر پایهٔ دیدشی
شاعرانه، رازآلود و شگرف برای دسترسی به بیان هنریی پر شگفت ایجاد شده ند.
این پرده‌ها انگاشته‌هایی ازآرمان‌های فراانگاشتگرانی هستند که انگارهٔ
عرفانی شان را با داوریی زیباشناسانه روشنی داده ند. آنچه که بیشتر درین
پرده‌ها نمایش شده صحنه‌های داستانی ست. این پرده‌ها از بیان امیدهای پنهان
در اسطوره‌های نمادین تاثیر پذیرفته ند. نقش هنرمند ا ن ست که پنداره‌های
آفرینندگیی را در تماشاگر برانگیزاند که در آنها «عشق» مایهٔ نهادینی
باشد که به آشفتگی و بیهودگی جهان هستی مفهوم بخشد.و هنر مند با آمیزهٔ از
تفسیر ارزش‌های انسان گرایانه و رمزین، و به همراهی انگاره‌های
زیباشناسانه یی از زیبایی، هماهنگی و فره وری به این مهم فرا می‌شود.
آغاز و پیدایش

در 1994 با پردهٔ “کلیتاً — پریی که دلباختهٔ آپولو خداوندگار آفتاب بود
و تبدیل به گل آفتاب گردان شد — گیتی نوین نخستین از آثاری که آفرینش
فراانگاشت را بر ملا میکرد را آفرید. پاؤلا پیو استاین منتقد هنری نخستین
نویسنده یی بود که فرا انگاشت را دریافت و در بارهٔ آن نوشت: «فرا انگاشت
جنبشی ست که به فراسوی چارچوب‌های امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم می‌شود تا
بر ما بخردش دنیای درون و نمایش آنرا آشکاره کند» (Globe and Mail, 12
février 1997) هنرمندانی که پذیرای ترانسپرسیونیزم شده‌اند اینانند: فر
وریگا Fer Veriga (برزیل)، آیرینا کوپیروا Irina Kupyrova (اوکرایین)،
دیانا زویباخ Diana Zwibach(صرب)، تری باو-نورمن Terri
Baugh-Norman(آمریکا)، لورنا کلوستربر Lorena Kloosterboer(هلند) الن
مارلن هامر Ellen Marlen Hamre (نروژ)و شانو Shano(آمریکا). افزون بر این
هنرمندان تنی چند دیکر نیز هم مانند ماری لاشانس نقاش کوبکی خود را از
پیروان این مکتب میشمرند.

استاکیسم

استاکیسم یک جنبش هنری بین‌المللی می‌باشد که در سال ۱۹۹۹ میلادی با اهداف ضد پست‌مدرنیستی و برای بازآفرینی مدرنیسم بنیان‌گذاری شد.

موسس اصلي آن Billy Childish مي باشد . در زمينه هاي مختلف و از جمله نقاشي وجود دارد

.


8144b Mark D. Victoria Beckham نقش ورنگ


8144b Paul Harvey%252C Ford Anglia with Tent and Giotto Tree نقش ورنگ


8144b Bill Lewis. The Laughter of Small White Dogs نقش ورنگ

Article source: http://naghashirangine.blogfa.com/page/aks9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code