تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 28 ژانویه 2017
تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

tiger pelak 2 تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

مطمئناً تا به حال این تجربه را داشته اید كه در كلاس درس و یا یك جلسه و سمینار حوصله تان سر رفته باشد ، آن وقت با خودكاری كه در دست دارید بر روی كاغذ مقابلتان بی هدف نقاشی هایی را می كشید. ممكن است این خطوط درهم و مبهم ، در نگاه اول چیز جالبی برای گفتن نداشته باشند ولی به اعتقاد بسیاری از روان شناسان این نوع نقاشی های ناخودآگاه نمایانگر درون و افكار ما هستند كه به دور از محدودیت های ذهن آگاهمان پدید می آیند و اسرار ناگفته ای از شخصیت ما را به تصویر می كشند ؛ آرزوها ، امیال ، ترس ها و رؤیاهای نهفته ای كه هیچ گاه نتوانسته ایم آنها را بر زبان بیاوریم.

بنا به گفته بسیاری از خط شناسان و روان شناسان ، افراد در موقعیت های متفاوتی این نقاشی ها را می كِشند ، به عنوان مثال وقتی تلفنی صحبت می كنند ، یا به سخنرانی گوش می دهند و یا یادداشت بر می دارند . و در هنگام كشیدن چنین نقاشی هایی به چیز دیگری می اندیشند و ابداً متوجه حركت قلم بر روی كاغذ نیستند.

روان شناسان تجزیه و تحلیل های زیادی را بر روی این نقاشی ها انجام داده اند و معتقدند كه همانند دست خط ها ، این خطوط درهم و مبهم نیز از الگوی خاص و منحصر به فردی برخوردارند . ولی باید گفت كه روان شناسیِ نقاشی های ناخودآگاه به اندازه ی دست خط افراد دارای قطعیت و اطمینان نیست و به عوامل بسیاری بستگی دارد كه به اعتقاد اسپنسر، خط شناس معروف ، همین امر سبب می شود تا ارزیابی صحیح آنها دشوارتر گردد. عواملی نظیر : شرایط محیط ، روحیات خود فرد ، شخصیت و میزان هوشیاری او در هنگام كشیدن این نقاشی ها.

اسپنسر می نویسد: “اگرچه اثبات درستی و صحت نقاشی های ناخودآگاه  ، سخت و دشوار است ، لیكن این نقاشی های مبهم نمای جالب و ارزشمندی از افكار و شخصیت افراد  را به دست می دهد”.

پیشنهاد می كنیم اگر این بار شما نیز چنین نقاشی هایی را كشیدید ، آنها را دور نیندازید . می توانید نقاشی هایتان را با نمونه های زیر مقایسه كنید و ببینید چه خصوصیات و روحیاتی دارید .

aebc8 0.992150001285600441 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

aebc8 0.032476001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

aebc8 0.033826001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

e2df8 0.035136001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

e2df8 0.036375001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

e2df8 0.037531001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

c83b8 0.038815001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

c83b8 0.039950001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

c83b8 0.041100001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

fc113 0.042450001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

fc113 0.043570001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

1eb9b 0.044718001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

1eb9b 0.045761001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

1eb9b 0.046946001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

b753d 0.048110001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

b753d 0.050362001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

b753d 0.051519001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

a52dd 0.052640001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

1 – اشكال هندسی:

aebc8 0.033826001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

 مثلث، مربع و اشكال هندسی دیگر، نماد ذهنی سازمان یافته است و نشان می دهد كه شما به گونه ای روشن و آشكار می اندیشید و دارای مهارت های برنامه ریزی هستید. در برنامه ها و طرح هایتان بسیار دقیق عمل می كنید و كفایت و كارآیی بالایی دارید.

2- اجرام فضایی:

aebc8 0.032476001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

ماه و خورشید و ستارگان و یا اجرام آسمانی دیگر نماد جاه طلبی و بلند پروازی است. شما فرد خوشبینی هستید و این نیاز را در خود می بینید كه تأیید شوید و یا مورد تشویق دیگران قرار گیرید.

3- اشكال درهم:

aebc8 0.992150001285600441 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نشانه ی هیجان و تنش هستند و نشان می دهند كه شما در تمركز دچار اشكال می شوید و همیشه چیزی هست كه مزاحم تمركزتان شود.

4- بازی ها:

e2df8 0.037531001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

بازی هایی نظیر نقطه بازی ، دوز یا شطرنج ، حس رقابت را در شما به تصویر می كشند و شما دوست دارید  همیشه در بازی ها پیروز باشید و اصلاً برای برنده شدن بازی می كنید.

5- چهره های خندان و زیبا:

e2df8 0.036375001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

كشیدن چنین تصویرهایی مؤید این است كه شما به مردم و دیگران 6- چهره های درهم و زشت:

e2df8 0.035136001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نشانه ی حس سوءظن و بدگمانی در وجود شماست، سعی می كنید رفتاری تلخ و طعنه زننده داشته باشید، با مردم میانه ی خوبی ندارید و در واقع پرخاشگر و طغیانگر هستید، اعتماد به نفس كافی ندارید و در كارهای گروهی همكاری نمی كنید. تندخو هستید و همیشه احساس رنجش و محرومیت می كنید.

7- فلش ها و نردبان:

c83b8 0.041100001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نمادی از جاه طلبی در شماست. میل زیادی به تأیید و اثبات خود دارید ، در تصمیمات، یكدنده و سمج عمل می كنید و همیشه سعی در تصدیق توانایی ها و استعدادهایتان دارید.

8- خانه و كلبه ها:

b753d 0.050362001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

 به دنبال خانه و خانواده ای هستید و نیاز به داشتن خانواده را در خود حس می كنید. میل دارید در خانواده تان سرمایه گذاری كنید ، در جست و جوی سرپناه روحی و معنوی هستید، در جست و جوی خود گمشده تان. احساس ناامنی دارید.

9 – نت های موسیقی:

c83b8 0.039950001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

عاشق آهنگسازی و موسیقی هستید.

10 –  اشكال تكراری و دنباله دار:

b753d 0.048110001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نماد صبر و استقامت در شماست، در رفتارهایتان پایبند شیوه و اسلوب هستید و در تمركز توانمندید. قادرید كارهایتان را به راحتی سازماندهی كنید و با هر چیزی كنار بیایید.

11-  گل و گلدان گیاه و درخت:

b753d 0.051519001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

شما فردی احساساتی هستید و دوست دارید همیشه در رؤیاهایتان بمانید، روحیه ی مهربانی دارید و با دوستانتان دوستانه رفتار می كنید، فردی اجتماعی هستید.

12- حیوانات:

c83b8 0.038815001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

شما به حیوانات علاقه دارید و به حمایت از دیگران مشتاقید ، حساس و ملاحظه كار هستید و نیاز به آرامش فكر دارید، احساس می كنید كه می توانید از دیگران حمایت كنید.

13- قلب:

fc113 0.043570001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

فرد احساساتی هستید. كسی را دوست دارید و رؤیایی هستید. آرزو دارید به شخص خاصی تعلق داشته باشید.

14- آجرها و كتاب هایی كه روی هم قرار گرفته اند:

fc113 0.042450001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

زیر فشار و استرس زیادی قرار دارید و احساس می كنید كه با كوچك ترین لرزشی نابود می شوید و فرو می ریزید.

15- غذا و میوه:

1eb9b 0.045761001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

خوردن را دوست دارید و احتمالا در رژیم به سر می برید.

16- خطوط متقاطع:

1eb9b 0.044718001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

احساس خفگی و اختناق دارید. و نیاز به فرار و آزادی را در خود حس می كنید. این سدی است كه میان خود و دیگران قرار داده اید و از بروز احساساتتان گریزانید، سعی می كنید عواطفتان را پنهان نمایید تا فرد مناسبی پیدا شود كه شایستگی احساس شما را داشته باشد.

17- چاقو، اسحله و شمشیر:

a52dd 0.052640001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نشانی از خشونت و عصبانیت در شماست و حتی گاهی تمایلات روانی، حس رقابت و نیاز به اثبات مردانگی در شما را نشان می دهد.

18- پله ها:

1eb9b 0.046946001285600442 irannaz com تست روانشناسی جالب با نقاشی های ناخودآگاه

نمادی از جاه طلبی است و نشان می دهد كه شما میل به صعود و پیشرفت دارید.

Article source: http://www.irannaz.com/news_detail_10191.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code