چهره ی انسان ها تا صد هزار سال دیگر (عکس)

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 28 ژانویه 2017


تا ۶۰۰۰۰ سال دیگر باز هم سر انسان رشد می کند و پوست تیره تر می شود.تا ۱۰۰۰۰۰ سال دیگر نسبت های صورت انسان بر مبنای «نسبت طلایی» تنظیم شده و چشم ها بسیار بزرگ تر شده اند. امکان پلک زدن از کناره ها هم به چشم ها اضافه شده. آیا این آینده ما است؟

Article source: http://www.irannaz.com/hundred-thousand-years-of-human-face-images.html

دیدگاهتان را بنویسید