– نقاشی ایرانی-مینیاتور

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 29 ژانویه 2017

نقاشی ایرانی عالمی است خیالی و تخیل گرا. هنرمند قواعد و
اصول خلقت را که پایه و اساس هر موجودیتی است مبنا و انگیزه ی خود قرار داده و با پرهیز از قوانین مناظر و مزایا (پرسپکتیو) نگاه و کیفیتی تازه به نگارگری بخشیده است
.

نبود حجم در نگارگری شرقی (دو بعدی بدون انسان و طبیعت)
استفاده از رنگ های تخت و درخشان، بکارگیری خط در بیان حجم، انعکاس نور از تمامی زوایا، وجود اندام های همسان و متحدالشکل و قرار دادی، همیشه بهار بودن طبیعت، نبود سایه ی انسان و طبیعت یا اشیاء، آرامش
حاکم در تمامی پیکره ها و تنوع و تعدد در رنگ، یاد آور جهانی ماورائی و قوی است
.

در این نگاره ها درختان و گیاهان که از اجزاء مهم طبیعت
هستند، به گونه ای سوژه را احاطه کرده اند که با تبدیل شدن به مثالی عینی از بهشت جاوید برروی زمین، نوید بخش محیطی امن برای انسانند. در نقاشی ایرانی درخت نمادی از عناصر بهشت است. هنرمند ایرانی با تفکری
ژرف، درخت را به عنوان نشانه ی زندگی، باروری، نشاط و پایداری می شناسد و آن را زیبا و رمز گونه می داند
.

Article source: http://www.persianminiature.info/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/

tiger pelak 2   نقاشی ایرانی مینیاتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code