● رنگ های اصلی: آبی- قرمز- زرد
● ترکیب رنگها
▪ نارنجی + زرد = خردلی
▪ آبی + قرمز= بنفش
▪ سیاه+ نارنجی = قهوه ای
▪ زرد+ قرمز= نارنجی
▪ سفید+ آبی تیره= آبی روشن
▪ سیاه+ قرمز= قرمز تیره
▪ سفید+ زرد …

رنگ های اصلی:

آبی- قرمز- زرد

ترکیب رنگها

نارنجی + زرد = خردلی

آبی + قرمز= بنفش

سیاه+ نارنجی = قهوه ای

زرد+ قرمز= نارنجی

سفید+ آبی تیره= آبی روشن

سیاه+ قرمز= قرمز تیره

سفید+ زرد تیره= زرد روشن

سیاه + آبی = آبی تیره

سیاه+ سفید= خاکستری

قرمز+ صورتی سیر= زرشکی

آبی+ زرد= سبز

قرمز+ بنفش= بنفش مایل به صورتی

سیاه+ زرد= قهوه ای مایل به سبز

زرد+ سفید= لیمویی

سفید+ قرمز= صورتی

رنگ های روشن

رنگ اصلی + سفید

رنگ های تیره

رنگ اصلی+ سیاه