مارس 202017
 
 • سردر ورودی دانشگاه صنعتی شریف

  e7c3d 571772 259523 پرسپکتیو سردر دانشگاه

  Projects
  Entrance Gate of Sharif Technology University / Rahman Shokouhi, Amir Pourmohammad, Mehdi Ghadiri
  August 25, 2014 Iranian Architect 5 Comments
  سردر ورودی دانشگاه صنعتی شریفمعمار: رحمان شکوهی، امیر پورمحمد، مهدی قدیریموقعیت: تهران، ایرانتاریخ: 1392 وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه دومکارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

   
  حضور هندسه در شکل‌گیری معماری ایرانی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود؛ خطوط هندسی در راستای محورهای x و y امتداد می‌یابند و نقوش دوبعدی شکل می‌گیرند، از اجتماع این نقوش، ترکیبات زیبایی پدید می‌آید که در عین پیچیدگی، دارای ارتباط کل و جزء است و بدین‌ترتیب، خوانایی را با ذات خود همراه می‌کند. با اضافه شدن پارامتر z و تغییر آن، این اشکال دوبعدی فضا را نتیجه می‌دهند، فضایی برگرفته از هندسه که با حضور انسان در آن، “معماری” خلق می‌شود.

  Courtesy of Rahman Shokouhi, Amir Pourmohammad, Mehdi Ghadiri

  در طرح حاضر، از مربع و تکرار و در عین حال، چرخش 45 درجه آن، با توجه به محورهای بصری و دسترسی استفاده شده است تا امکان ایجاد گستردگی دید ناظر به محوطه دانشگاه و در نهایت، انتخاب مسیر مورد نظر تامین شود. با توجه به دو دسترسی سواره در طرفین، چهار دسترسی پیاده در حاشیه و دسترسی نمادین در آکس مرکزی، 5 مربع انتخاب شده است.

  Courtesy of Rahman Shokouhi, Amir Pourmohammad, Mehdi Ghadiri

  دسترسی نمادین در نقطه عطف بنای سردر واقع شده است و در امتداد آن، محور آب و المان تمثیلی دانش وجود دارد. این مجموعه و پس‌زمینه دانشگاه، از پس فخرو مدین الهام‌گرفته از باغ فین کاشان، نمایان است. در دو منتهی‌الیه بنا و عمود بر محور ورودی، دو اتاقک نگهبانی تعبیه شده است که نظارت و کنترل عبور و مرور پیاده و سواره را بر عهده دارند. اتاقک‌های نگهبانی توسط شیشه اسپایدری، برای تامین دید و کنترل بهتر پوشیده شده است.

  Courtesy of Rahman Shokouhi, Amir Pourmohammad, Mehdi Ghadiri

  در طرح حاضر، از بتن نمایان به عنوان سازه اصلی و آجر به عنوان پوشش نهایی (در هماهنگی با مصالح بناهای موجود در دانشگاه) استفاده شده است. کاشی فیروزه‌ای در نقاط عطف، به عنوان تزیینات به کار رفته است، همچنین از آن برای تزیینات مهاربندی قاب‌های بتنی که یادآور کاربندی در سقف بناهای سنتی ایران است، نیز استفاده شده است.

  Entrance Gate of Sharif Technology UniversityArchitect: Rahman Shokouhi, Amir Pourmohammad, Mehdi Ghadiri Location: Tehran, Iran Date: 2014Status: Competition Proposal / 2nd Place Client: Sharif Technology University
  Presence of geometry is deliberate as one of a inseparable elements of Iranian architecture. Geometrical lines lengthen in X and Y pivot and form two-dimensional shapes. From formation of these shapes, pleasing mixtures will be created, notwithstanding their complexity, they are full of partial and whole relation, therefore they will accompany with legibility, with the existence. By adding Z parameter and changing that, these two-dimensional shapes area will be resulted. …

 • Article source: http://www.bargozideha.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

  tiger pelak 2 پرسپکتیو سردر دانشگاه

   Leave a Reply

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  *

  code