اسکیس حرفه ای معماری، پرسپکتیو و راندو ( با متد جدید)

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی
:

:: مجوز
شماره

۶۳۳۵  / 
 ۸-۵

از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره ۰۱۳۳۹۲۱۲۳۹۴۰۶۰۶۴ از معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 

Article source: http://www.civilhouse.net/cms/CourseDesc.aspx?id=368

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code