شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۹ فروردین ۱۳۹۶
شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 شاهکارهای شعر نو پارسی

 

 

شعر و دکلمه از مهدی فر زه (میم. مژده رسان)

 

(((شنیدن و دانلود)))

 

 

 

d8d24 imayyyyges شاهکارهای شعر نو پارسی 

هفت خوان دیگری

 

اژدهای هفت سر  مانند

 

پیش پای ِ مردم آتش به دست و، رستمان نو به نو

 

گسترانیده ست

 

یال و کوپال ستبر

 

همچنانک اکوان ِ دیو

 

 

 

 037b9 dow9999999ad شاهکارهای شعر نو پارسیad612 do88888ad شاهکارهای شعر نو پارسی

 59f0c downl000008 شاهکارهای شعر نو پارسی

 خوانِ یک،

 

 خوان اژدرهاست

 

رنگ آن، رنگ شب یلدا

 

دهان، آتشفشان ِزهر و خون

 

زخم آجین اژدهایی خون فشان

 

 

 

چتر های آتشین بی شمار

 

 

 

 5a994 biabanzaee شاهکارهای شعر نو پارسی7f192 aludgee2 شاهکارهای شعر نو پارسی

 

خوان دوم

 

 خوانِ آن ساعت شنی آسا، که پوشانَد جهان

 

اندک اندک همچو برفی جاودان

 

زَهردودش هم، ببارد زآسمان.

 

وای؛

 

گر بدینسان پوشد و،  بارد چنان

 

 نِی نشان از خانه ماند، نِی ز خوان

 

 

 04925 4356345645364 شاهکارهای شعر نو پارسی

13cec aids شاهکارهای شعر نو پارسی

 

خوانِ سوّم؛ خوانِ درد،

 

خوانِ  بس، مردم شکار

 

خوانِ خرچنگ،

 

خوانِ شیرین تلخ

 

خوانِ  کم دزبان دژان، درهم شکن

 

خوانِ آسیب ِ جگر

 

خوانِ کژدم، خوانِ اژدر، خوانِ اژدرمار…

 

هان

 

گر بدینسان بر شمارم خوان به خوان

 

هفت خوانم می شود هفتاد – خوان

 

 

 

 85f95 ghahtee شاهکارهای شعر نو پارسی

خوانِ چارم

 

نِی نشان از آب یابی،  نِی سراب

 

 

 

چون نِی انبان ها

 

 تَهی از سکّه و، از نان و، آب

 

-کیسه هایی پر ز باد.-

 

 5d276 ghahtee 4  شاهکارهای شعر نو پارسی

 

همچنان

 

 آبستن بی چیزی و هر پوچ و هیچ

 

با شکم هایی که آماسیده است از گشنگی.

 

 

 

خوان چارم ، انفجاری ساعتی.

 

 

 efd7f imaooooooooo شاهکارهای شعر نو پارسی

 1ac3e e ti yad شاهکارهای شعر نو پارسی

 a86d9 download dddddd 1  شاهکارهای شعر نو پارسی

خوانِ پنجم هم ، همان خوان کهن

 

خوان پنجم

 

 باز هم،

 

 هنگامه ی دیو سپید

 

دیو دودآسادَم ِ، افسون دَمِ ، ناگه پدید

 

یا همان پتیاره ی

 

 بر خاک وخاکستر نشان.

 

 

 

ابروان، کژدم

 

دهان، غاری لجن بو

 

گیسوان مانند مارانی پریشان روی دوش.

 

هم به مانندِ  دژِ ویرانه ی پاییز

 

دندانهاش، نا همگون

 

ناخن و دندان و شاخش زهرآگین و پلید

 

دیو جادوی سپید.

 

 

 

 062d1 imageuuus شاهکارهای شعر نو پارسی

 6ef56 edalat2 شاهکارهای شعر نو پارسی

خوانِ شش

 

خوان وارون دژ

 

استخوان تازه در آخور، برای آهوان

 

یونجه در بند ِ  هُمای

 

 

 

 

 

92d04 bd khlgh شاهکارهای شعر نو پارسی

 

خوانِ هفت

 

خوان آهرمن نشانِ زشت رو

 

خوانِ  خویِ  بد

 

خوان زشتی ها، پلشتی ها

 

بد کُنشتی ها.

 

 

 

 f0779 rostam divesepid شاهکارهای شعر نو پارسی

 

رستم دستان، ز چاهِ داستان ، دیگر نخواهد خاست

 

مردم آتش به دست و، رستمان نو به نو را

 

چاره و اندیشه ای،

 

دیگر نمی آید به یاد

 

رستمی دیگر بباید با نیایش زآسمان خواست

 

رستمی بشکوه و نستوه و سترگ

 

رستمی افسانه ای

 

 

 

هفت خوان را

 

 رستمی دیگر بباید

 

رستمی دیگر…

 

 

 bcc90 makarem شاهکارهای شعر نو پارسی

  رستمی دیگر بباید

 

 تا که جادو بشکند

 

رستمی دیگر بباید

 

 تا بهاران، بشکفد

 

رستمی با فَرَّهی، ایزد نشان

 

رستمی، بس پارسا همواره و،

 

فرماندهی دادار – داد

 

رستمی رویینه تن

 

 رستمی،آهرمنی در هم شکن

 

 دشمن شکن.

 

 

 

 6550d jahan banee شاهکارهای شعر نو پارسی

 

رستمی دیگر بباید؛ تا جهان را نو کند.

 

 

 

۸۹/۱/۲۵

 

 

 

مهدی فر زه (میم . مژده رسان)

 

Article source: http://www.jametajali.blogfa.com/

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/category/masterpieces-of-painting/page/2/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code