شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 29 مارس 2017
شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

17101 d8d24 imayyyyges شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

 

شعر و دکلمه از مهدی فر زه (میم. مژده رسان)

 

(((شنیدن و دانلود)))

 

 

 

17101 d8d24 imayyyyges شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی 

هفت خوان دیگری

 

اژدهای هفت سر  مانند

 

پیش پای ِ مردم آتش به دست و، رستمان نو به نو

 

گسترانیده ست

 

یال و کوپال ستبر

 

همچنانک اکوان ِ دیو

 

 

 

 17101 037b9 dow9999999ad شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی17101 ad612 do88888ad شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 17101 59f0c downl000008 شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 خوانِ یک،

 

 خوان اژدرهاست

 

رنگ آن، رنگ شب یلدا

 

دهان، آتشفشان ِزهر و خون

 

زخم آجین اژدهایی خون فشان

 

 

 

چتر های آتشین بی شمار

 

 

 

 17101 5a994 biabanzaee شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی17101 7f192 aludgee2 شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

خوان دوم

 

 خوانِ آن ساعت شنی آسا، که پوشانَد جهان

 

اندک اندک همچو برفی جاودان

 

زَهردودش هم، ببارد زآسمان.

 

وای؛

 

گر بدینسان پوشد و،  بارد چنان

 

 نِی نشان از خانه ماند، نِی ز خوان

 

 

 17101 04925 4356345645364 شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

17101 13cec aids شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

خوانِ سوّم؛ خوانِ درد،

 

خوانِ  بس، مردم شکار

 

خوانِ خرچنگ،

 

خوانِ شیرین تلخ

 

خوانِ  کم دزبان دژان، درهم شکن

 

خوانِ آسیب ِ جگر

 

خوانِ کژدم، خوانِ اژدر، خوانِ اژدرمار…

 

هان

 

گر بدینسان بر شمارم خوان به خوان

 

هفت خوانم می شود هفتاد – خوان

 

 

 

 17101 85f95 ghahtee شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

خوانِ چارم

 

نِی نشان از آب یابی،  نِی سراب

 

 

 

چون نِی انبان ها

 

 تَهی از سکّه و، از نان و، آب

 

-کیسه هایی پر ز باد.-

 

 17101 5d276 ghahtee 4  شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

همچنان

 

 آبستن بی چیزی و هر پوچ و هیچ

 

با شکم هایی که آماسیده است از گشنگی.

 

 

 

خوان چارم ، انفجاری ساعتی.

 

 

 17101 efd7f imaooooooooo شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 17101 1ac3e e ti yad شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 17101 a86d9 download dddddd 1  شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

خوانِ پنجم هم ، همان خوان کهن

 

خوان پنجم

 

 باز هم،

 

 هنگامه ی دیو سپید

 

دیو دودآسادَم ِ، افسون دَمِ ، ناگه پدید

 

یا همان پتیاره ی

 

 بر خاک وخاکستر نشان.

 

 

 

ابروان، کژدم

 

دهان، غاری لجن بو

 

گیسوان مانند مارانی پریشان روی دوش.

 

هم به مانندِ  دژِ ویرانه ی پاییز

 

دندانهاش، نا همگون

 

ناخن و دندان و شاخش زهرآگین و پلید

 

دیو جادوی سپید.

 

 

 

 17101 062d1 imageuuus شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 17101 6ef56 edalat2 شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

خوانِ شش

 

خوان وارون دژ

 

استخوان تازه در آخور، برای آهوان

 

یونجه در بند ِ  هُمای

 

 

 

 

 

17101 92d04 bd khlgh شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

خوانِ هفت

 

خوان آهرمن نشانِ زشت رو

 

خوانِ  خویِ  بد

 

خوان زشتی ها، پلشتی ها

 

بد کُنشتی ها.

 

 

 

 17101 f0779 rostam divesepid شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

رستم دستان، ز چاهِ داستان ، دیگر نخواهد خاست

 

مردم آتش به دست و، رستمان نو به نو را

 

چاره و اندیشه ای،

 

دیگر نمی آید به یاد

 

رستمی دیگر بباید با نیایش زآسمان خواست

 

رستمی بشکوه و نستوه و سترگ

 

رستمی افسانه ای

 

 

 

هفت خوان را

 

 رستمی دیگر بباید

 

رستمی دیگر…

 

 

 17101 bcc90 makarem شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

  رستمی دیگر بباید

 

 تا که جادو بشکند

 

رستمی دیگر بباید

 

 تا بهاران، بشکفد

 

رستمی با فَرَّهی، ایزد نشان

 

رستمی، بس پارسا همواره و،

 

فرماندهی دادار – داد

 

رستمی رویینه تن

 

 رستمی،آهرمنی در هم شکن

 

 دشمن شکن.

 

 

 

 17101 6550d jahan banee شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

 

رستمی دیگر بباید؛ تا جهان را نو کند.

 

 

 

۸۹/۱/۲۵

 

 

 

مهدی فر زه (میم . مژده رسان)

 

Article source: http://www.jametajali.blogfa.com/

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/category/masterpieces-of-painting/page/2/

tiger pelak 2 شاهکارهای نقاشی | دانلود طرح نقاشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code