نقاشی کودکانه کره زمین

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 01 آوریل 2017
 • داستان کودکانه مورچه شجاع نوشته تاتیانا ماکاروا و نقاشی گنادی پاولیشین ترجمه سیده خدیجه افضلی

  داستان کودکانه مورچه شجاع نوشته تاتيانا ماکاروا و نقاشي گنادي پاوليشين ترجمه سيده خديجه افضلي از انتشارات قائن
  البته ناشرهاي ديگري هم اين کتاب را در ايران منتشر کرده اند :
   
  ماكارووا، تاتيانا
  م‍ورچ‍ه‌ ش‍ج‍اع‌ . ن‍وش‍ت‍ه‌ ت‍ات‍ي‍ان‍ا م‍اک‍ارووا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ت‍ران‍ه‌ م‍ش‍رف‍ي‌ . س‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دي‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ، سيمين‏ دخت‌ : بي نا ، 1977  (1356) .
  ??ص . م‍ص‍ور، نقاشي(رن‍گ‍ي‌)
  گروه سني : (ج،د)
  5/28*5/21س.م . 110ريال .
  زبان فارسي .
  مورچه هيچگاه از مشكلات نمى‌ترسد و به افراد خانواده ‏اش چگونگى مبارزه با سختي‌ها را مي‌آموزد.

  توصيفگر : ادبيات ترجمه/افسانه ها و قصه هاي روسي/افسانه جانوري/افسانه هاي نو/افسانه هاي استعاري – تمثيلي حشره حشرات جانور حيوان مور موران مورها مورچه مورچگان مرچه مرچگان مر ماجراي خيالي بي مهره ها بيمهرگان جانداران کوچک جشن و شادي و سرور رقص و آواز کار و تلاش معاش همت مضاعف پشتکار جمع آوري مايحتاج پيدا کرن غذا و آذوقه کسب روزي حلال ساختن يک زندگي شرافتمندانه مرفه پر رفاه بردبار بردباري اميد مقاوم مقاومت قوي شجاع شجاعت خانواده کار گروهي گروه چشم درشت چشمان بزرگ مرکب شرافت شرف مردم مردمان شريف سعي ساعي کوشا کوشش کوشند کوشنده کوشند خانواده دوستي خانوار دوست کار و کسب کاسب کاسبي
  داني از بهر چه خداي پر تمکين داد جاي موران به زير زمين؟

  Увеличить    
  Makarova Tatiana. The Brave Ant
  Цена: 500.00 руб.
  Задайте вопрос по этому товару
  Автор: Татьяна Макарова
  Название: The Brave Ant (Отважный муравей)
  Перевод Фаины Соласко
  Издательство: Радуга
  Год издания: 1989
  Художник: Геннадий Павлишин
  ISBN: 5-05-002473-0
  Тип переплета: бумажная обложка
  Количество страниц: 20
  Формат: 22х27,5см
  Для дошкольного и младшего школьного возраста
  Тираж: 60 000
  Оригинальное название “Сказка о муравье по имени Муравей”
  Дефекты: надрыв на обложке, загнут уголок
  Доступен
  Makarova Tatiana. The Brave Ant
  Автор: Татьяна Макарова
  Название: The Brave Ant (Отважный муравей)
  Перевод Фаины Соласко
  Издательство: Радуга
  Год издания: 1989
  Художник: Геннадий Павлишин
  ISBN: 5-05-002473-0
  Тип переплета: бумажная обложка
  Количество страниц: 20
  Формат: 22х27,5см
  Для дошкольного и младшего школьного возраста
  Тираж: 60 000
  Оригинальное название “Сказка о муравье по имени Муравей”
  Дефекты: надрыв на обложке, загнут уголок

  “ОТВАЖНЫЙ МУРАВЕЙ”
  مورچه شجاع 
  چاپ اتشارات رادوگا شوروي سابق
   Brave Ant
  اما من فقط اين کتاب را در دسترس داشتم :
  شابک : 3-94687-964     مورچه شجاع    نويسنده : …

 • Article source: http://www.bargozideha.com/tag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code