کشف چهره واقعی زن 7000ساله تهران!!

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 21 آوریل 2017

آکایران :چهره زن هفت هزارساله تهران با انتخاب رنگ پوست و حالت موهای اسکلت به صورت سلیقه ای بازسازی شد.

طرح بازسازی چهره اسکلت زن هفت هزار ساله

بنا به گزارش آکاایران : «حفر چاه فاضلاب» و کشف آثار 400 ساله در خیابان مولوی تهران در آذرماه سال گذشته، نخستین قدم برای شناسایی بانوی هفت هزار ساله ی تهران و مسافر شهرری بود.

مرور زمان و بررسی های بیشتر توسط باستان شناسان قدمت حضور در تهران را به سال ها قبل تر از عدد 400 رساند، یعنی چیزی حدود 7000 سال.

یک ماه پس از آغاز بررسی ها روی این محوطه که با هوشیاری یک دانشجوی ارشد باستان شناسی ارشد به این نتایج رسیده بود، خبر از کشف اسکلت رسید و پس از آن بود که کار روی این محوطه ی تاریخی بُعدهای دیگری گرفت.

حالا پس از گذشت حدود شش ماه از کشف این زن هفت هزار ساله که هنوز پرسش های زیادی درباره ی قدمت و حضور او مطرح است، کارشناسان پژوهشکده ی باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موفق شدند چهره ی این زن را بازسازی کنند.

در این اقدام، نخست اسکلت به صورت فتو اسکن مستندنگاری شد و تصاویری که به دست آمد با استفاده از رایانه به صورت نقشه فتوگرامتری شامل نقطه، خط و سطح پوششی از اسکلت درآمد و در مرحله ی بعدی نقشه اسکلت تبدیل به اطلاعات سه بعدی شد و همه ی بخش های آن حجم دار شدند.

چهره زن 7هزار ساله

 

همه ی اقدامات انجام شده برای رسیدن به نتیجه ی نهایی بر اساس حالت درازکش اسکلت تهیه شد تا حالت آن در هنگام تدفین نشان داده شود. این کار با استفاده از رایانه صورت گرفت و پس از تهیه مدل سه بعدی از جمجمه، بخش های از بین رفته نیز به صورت مدل سازی به آن اضافه شد.

مدل آماده ی جمجمه با 11 شاخص از چانه، گونه، لب، بینی، چشم و گوش نشانه گذاری شد و با استفاده از بافت دهی رایانه ای هر نشانه پوشش داده شد و چهره ی اسکلت به دست آمد، همچنین انتخاب رنگ پوست و حالت موهای آن در این مدل سلیقه ای به دست آمده است و براساس تناسب چهره بهترین حالت برای آن انتخاب شده است.

علاوه بر این که در طرح بازسازی این اسکلت، از نقش مشابه روی سفال های چشمه علی استفاده شده است، از پنج نرم افزار استاندارد مدل سازی برای بازسازی ومدل سازی چهره اسکلت استفاده شده و هر قسمت با استفاده از نرم افزار مورد همگام سازی و خطایابی قرارگرفته است.

کارشناسان این پژوهشکده نمونه به دست آمده را احتمالا برابر با چهره واقعی اسکلت می دانند.

Article source: http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20157145045.html

دیدگاهتان را بنویسید