آموزش نقاشی آبرنگ روش چند قشری

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 27 آوریل 2017

شرح مختصری از آموزش نقاشی با آبرنگ را در این بخش ارائه میکنیم. شفافیت، تمیزی و سبکی رنگها در نقاشی آبرنگ اهمیت زیادی دارد که دو
عامل یکی شفافیت خود رنگها و دیگری سفیدی کاغذ که از ورای آن رنگهای شفاف خود را نشان میدهند در آن نقش بسزایی دارند.
اگر برای طرح اولیه از مداد استفاده میشود، باید با خطوط کمرنک و بسیار نازک انجام شود. اگر طرح مدادی پاک کن بخورد، جای آن بصورت
لکه در خواهد آمد.
از میان روشهای گوناگونی که برای کار با آبرنگ وجود دارد ما در اینجا به تشریح دو روش عمده تر آنها، یکی روش چند قشری یا تازه کردن
و دیگری روش آلاپریما (ALLA PERIMA) خواهیم پرداخت.
روش تازه کردن یا چند قشری بر اساس شفافیت رنگ قرار دارد. هر قشر شفاف رنگی روی رنگ قبلی زده میشود. در این روش برای رنگ سبز، آبی و
زرد بروی پالت با هم مخلوط نمیشود و دو قشر آبی و زرد را بصورت قشرهای نازک و شفاف بروی هم میزنند. (قشر اولی باید کاملا خشک شده باشد.)
سبزی که از این طریق بدست میاید شفافتر و خالصتر است. بدست آوردن همه رنگهای دلخواه به این طریق نیاز به مهارت زیادی دارد و دشوارتر از
روش آلاپریما است. بدلیل اینکه در آبرنگ اگر بیشتر از دو یا سه قشر رنگی روی هم بیایند، رنگها کدر خواهند شد.

نقاشی آبرنگ روش خیس در خیس

در آبرنگ، مانند طراحی، از روشن به تیره کار میکنند و اول رنگهای روشنتر و در آخر رنگهای سیرتر را میگذارند.
دانستنیهای روش دیگر را در آموزش آبرنگ روش آلاپریما دنبال کنید.

Article source: http://www.mahvis.net/lesson24.htm

دیدگاهتان را بنویسید