طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 09 آگوست 2017

–     از الگوي بالاتنه جلو  شوميز رولت كنيد.

 2c7f2 s1 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

2-     از نقطه ,a  1 سانتي متر پايين برويد و آنرا c بناميد.

3-     از نقطه b ، 1.5 سانتي متر پايين برويد و آنرا d بناميد.

 3f19c s2 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

4-     از نقطه d  ، 2 سانتي متر بيرون برويد و آنرا  f  بناميد.

5-     از نقطه e  ، 2 سانتي متر بيرون برويد و آنرا  g  بناميد.

6-     نقطه f و g را به هم وصل كنيد. خط جديد جلو دگمه دار بدست مي آيد.

4514a s3 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

7-     از نقطه هاي f و d و c حلقه يقه جديد جلو را بزنيد.

 4514a s4 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

8-     از الگوي بالاتنه پشت  شوميز رولت كنيد.

 72d6a s5 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

9-     از نقطه i ، 1 سانتي متر پايين برويد و آنرا k  بناميد.

10- از نقطه h ،  1.5 سانتي متر پايين برويد و آنرا j بناميد.

11- نقطه j و k را به هم وصل كنيد و حلقه يقه جديد پشت را بزنيد.

 72d6a s6 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

12- حال از نقطه f ، 3 سانتي متر داخل برويد و آنرا  m بناميد.

13- از نقطه g  ، 3 سانتي متر داخل برويد و آنرا n  بناميد.

14- حال خط    mn را بكشيد. سپس خط fg را تا كنيد و كمانهاي fm و gn و خط mn را رولت كنيد.

 c0e04 s7 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

15- سجاف سر خود شوميز بدست مي آيد.

 c0e04 s8 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

16-  حال براي كشيدن يقه نصف دور گردن را بدست بياوريد و آنرا op بناميد.

17- از نقطه p به ميزان 3/1 op داخل برويد و آنرا s بناميد.

18- از نقطه o به ميزان 5.5 سانت بالا برويد و آنرا q بناميد. سپس از نقطه q 2 سانت بالا رفته و سپس 2 سانت به سمت راست برويد و آنرا r بناميد. حال r را به q وصل كنيد.

19- از نقطه s به كمان به نقطه q بكشيد.

 e1a5c s9 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

20- از نقطه p به ميزان 3 سانت بالا برويد و آنرا t بناميد.

21-  در نهايت نقطه t را به يك كمان به نقطه r وصل كنيد و آنرا مطابق شكل حالت دهيد.

 e1a5c s10 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

22- در انتها اندازه كمان psq را با دور حلقه شوميز بدست آمده يعني كمانهاي fdc و jk مقايسه كنيد و در صورتي كه كم و يا زياد بود به اندازه مقدار بدست آمده از سمت خط pt، روي الگوي يقه زياد يا كم كنيد.

23- الگوي شما به پايان رسيد.

2b2e7 51ELM7PW طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

منبع:همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت

Article source: http://khooneyema.ir/?p=7803

tiger pelak 2 طریقه طرح و برش الگوی یقه ایستاده | خونه ی ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code