نمونه ای از طرح های تذهیب اسلیمی چلیپا

نوشته شده در موضوع دانلود طرح نقاشی در 15 آگوست 2017

کامپیوتر

Article source: https://www.sgo.ir/show.php?q=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%86%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7

دیدگاهتان را بنویسید