در اين تاپيك قصد داريم ، شما رو به اين موارد آشنا كنيم .

  1. اصول ترسيم پرسپكتيوهاي يك نقطه اي ،* دو نقطه اي و …
  2. روش ترسيم پرسپكتيو از فضاهاي داخلي و خارجي
  3. پرسپكتيو ديد پرنده و ديد ناظر

VBIran Pro