کمند امیرسلیمانی: 📝باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

کمند امیرسلیمانی صفحه ی اینستاگرام خود را بروزرسانی کرد.

مجله اینترنتی ۲۴خبر: 📝باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا
به خدایی که خودم میدانم!

نه خدایی که برایم از خشم
نه خدایی که برایم از قهر
نه خدایی که برایم ز غضب ساخته اند
به خدایی که خودم میدانم
به خدایی که دلش پروانه است
و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید
و به باران گفته است باغها تشنه شدند
و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست
که مبادا که ترک بردارد
به خدایی که خودم میدانم!
چه خدایی
جانم… ❤️🌹

Article source: http://www.24khabar.com/news/11146417/%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%F0%9F%93%9D%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code