سپتامبر 182017
 

طرح نقاشی با پاستل گچی را با ما به تماشا بنشینید.

فروش اینترنتی تابلوهای هنری عرضه درسراسرنقاط کشورآغاز شد.

طراحی از چهره شما و عزیزانتان با مداد یا زغال  به انتخاب خود پس

شما میتوانید با یک تماس و ارسال عکس از طریق ایمیل یک تابلونقاشی از چهره مورد نظر با سایز دلخواه داشته باشید.

در زمانهایی که مناسبت های مهم در پیش روست مثل روز زن.عید نوروز و……سفارش خود را زودتر به ثبت برسانید تا به

ترافیک نخورید و کار به موقع به دستتان برسد.

Article source: http://www.iransart.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1/news/112/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84-%DA%AF%DA%86%DB%8C

tiger pelak 2 طرح نقاشی با پاستل گچی

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code