ژانویه 102018
 

به مجموعه طرح‌ها و نقشه‌هایی که معماران برای ارائه ایده خود استفاده می‌کنند، ترسیمات معماری گفته می‌شود. این ترسیمات فواید بسیاری برای معماران و دیگر افراد دارد، به زبان دیگر هسته معماری، خلق کردن تصویری است که در آن مجموعه مفاهیم، فرآیندها و فضا با هم ارتباط برقرار کنند، و ترسیمات معماری به این مهم کمک می‌کند. در ادامه با تاریخچه پرسپکتیو در معماری بیشتر آشنا می‌شویم.

در طول تاریخ معماران همواره به دنبال توسعه این ترسیمات بوده‌اند، که بتوانند به کمک آنها ارتباط بهتری بین طرح و مردم برقرار کنند. این ترسیم‌های به طور معمول شامل پلان، نما، برش از ساختمان، ترسیم جزییات ساختمان و پرسپکتیو هستند. 

پلان، نما و برش ترسیماتی هستند که در واقعیت هیچ وقت نمی‌توان ساختمان را به آن صورت دید، ولی پرسپکتیو به شما درک نزدیک‌تری نسبت به حقیقت ساختمان ارائه می‌دهد.

پرسپکتیو خطی، یک راه حل وابسته به ریاضیات است که به کمک آن می‌توان تصویری از فضا و فاصله را در یک سطح صاف دید. قدمت این روش به سال هزاروچهارصد میلادی، در فلورانس ایتالیا برمی‌گردد. فیلیپو برونولسکی معمار و هنرمندی بود که اصول اولیه پرسپکتیو را شرح داد و پس از او لئون آلبرتی، معمار رنسانس، این اصول را به رشته تحریر در آورد.

در زندگی‌نامه برونولسکی اینطور می‌خوانیم که او پس از طراحی پلان‌ کلیسای سنتو اسپیریتو در فلورانس، ازین راه حل (پرسپکتیو) برای نشان دادن ساختمان پس از ساخت، به کارفرما کمک گرفت.

اکنون ما می‌توانیم تصویر اول (ترسیمات ارائه شده از کلیسا) و تصویر دوم (عکس از کلیسا ساخته شده) را مقایسه کنیم و تاثیر این تکنیک را در به تصویر کشیدن واقعیت فضایی ببینیم.

67069 0f9ab0ec9bd20613c4550c4ecf4617f67117d738 مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

ترسیمات ارائه شده از کلیسا

ac5a0 227b37e4a267a4a9ff80ba697dd2eafdc4463bf9 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

کلیسای ساخته شده با بکار گیری مفهوم پرسپکتیو در معماری

مفاهیم کلیدی پرسپکتیو در معماری
  • پرسپکتیو، چشم انداز از دید فردی است که در یک نقطه ثابت ایستاده.
  • نقطە گریز (vanishing point)، نقطه‌ای است فرضی روی خط افق، در بی‌نهایت. کلیە خطوطی که به موازات محور مشخص به عمق تصویر می‌روند، در نهایت به این نقطه یا نقاط می‌رسند.
  • خط افق (horizon line)، خطی فرضی است که در تراز دید ناظر در بی‌نهایت وجود دارد. به عبارت دیگر خطی است که در آن زمین و آسمان در بی‌نهایت به یکدیگر می‌رسند.
  • خط عمود (vertical line)، خطی است که در راستای دید ناظر بر صفحۀ عکس وجود دارد. این خط زاویه دید ناظر نسبت به حجم را تعیین می‌کند.

پرسپکتیو در معماری به سه دسته عمده تقسیم کرد: پرسپکتیو یک نقطه‌ای، پرسپکتیو دو نقطه‌ای و پرسپکتیو سه نقطه‌ای.

پرسپکتیو یک نقطه‌ای که در آن فقط یک نقطه گریز روی خط افق داریم، و یکی از وجوه حجم، موازی با پردە تصویر است. ازین نوع پرسپکتیو بیشتر برای به تصویر کشیدن جاده، ریل قطار و راهرو استفاده می‌شود.

b4c52 perspective 1 noghteyi 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

8510a 1point 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

پرسپکتیو دو نقطه‌ای که در آن دو نقطه گریز روی خط افق داریم. در این نوع از پرسپکتیو یک دسته از خطوط، عمدتا ارتفاع، موازی با پرده تصویر هستند و بقیه خطوط موربند. معماران برای به تصویر کشیدن آثار خود بیشتر ازین نوع پرسپکتیو استفاده می‌کنند.

8510a perspective 2 noghteyi 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

94d31 2points 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

پرسپکتیو سه نقطه‌ای که در آن سه نقطه گریز وجود دارد، در این نوع از پرسپکتیو هیچ خطی با پرده تصویر موازی نیست و نقطه گریز سوم، محل رسیدن خطوط ارتفاع به همدیگر است. این نوع برای نشان دادن آسمان خراش‌ها و ساختمان‌هایی با ارتفاع بلند کارایی بیشتری دارد.

94d31 perspective 3 noghteyi 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

8c671 3 points 1001boom مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

اصولا معماران برای کاربردی‌تر کردن پرسپکتیو و نشان دادن صحیح مقیاس ساختمان از درخت و یا افراد (فیگور) استفاده می‌کنند، که باعث می‌شود بیننده در این نوع از ترسیم به درک بهتری از تناسبات برسد.

بیشتر بخوانید:

Article source: http://1001boom.com/13741/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

tiger pelak 2 مفهوم پرسپکتیو در معماری | هزار و یک بوم

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code