شیوه صحیح آموزش طراحی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 آوریل 2018

آموزش طراحی امروزه شیوه های متعددی را شامل
میشود که مخصوصا بخاطر پایه ای بودن طراحی و اهمیت نقشی که آموزش طراحی در سایر آموزشهای هنرهای تجسمی ایفا میکند، تامل و
مداقه ما را در بررسی درستی و یا نادرستی شیوه های رایج امروزی ایجاب مینماید.
از میان شیوه های موجود آموزش طراحی، شیوه ای مورد تایید من است که بر مبنای اصل و پایه ای دانستن تنالیته شکل گرفته باشد
و هنرجو را با این واقعیت آشنا سازد که تنالیته و تاریک
روشن، حقیقی ترین، پرکاربردترین و کارسازترین عنصر بصری هنرهای تجسمی
میباشد. چنانچه آموزش طراحی و شیوه انتخابی برای آن، در انجام این اصلی
ترین وظیفه خود ناتوان باشد، هنرجو در دوره های بعدی آموزش خود دچار
مشکل شده و ممکن است بعدها مجبور شود دوباره آموزش طراحی را از سر
گیرد. آموزش طراحی، متاسفانه در بسیاری از مراکز آموزشی و هنرستانهای
ما آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد. در مقاطع دانشگاهی نیز حتی
این سهل انگاری و بی توجه ای نسبت به آموزش طراحی به چشم میخورد.
آموزش طراحی به شیوه درست، مخصوصا میتواند هنرجو را در مرحله یادگیری
رنگ یاری فراوان نماید و بهم پیوستگی مفاهیم تکنیکی و فنی را متوجه
ایشان کند. فراموش نمکنیم این جمله آرشیل گورکی را که گفت: طراحی پایه
و اساس هنر است. یک نقاش بد نمیتواند طراحی کند، اما کسی که میتواند
خوب طراحی کند، اغلب ‏نقاش خوبی هم هست.
سیاوش مهویس

Article source: http://www.mahvis.net/class2.htm

tiger pelak 2 شیوه صحیح آموزش طراحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code