نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 12 ژوئن 2018

نقاشی: فرار شاه | 26 دی ماه سالروز فرار شاه از ایران است. در روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی، کودکان در مهد کودک ها و کودکستان ها و دبستان ها، نقاشی هایی با موضوع انقلاب، دهه فجر و فرار شاه و… می کشند و به مدرسه می برند! چند نمونه نقاشی با موضوع فرار شاه از ایران در ادامه آمده است…

نقاشی:  فرار شاه

d3a94 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی در مورد  فرار شاه

d3a94 %25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%2B%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی در مورد  فرار شاه

d3a94 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%2B%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی:  فرار شاه

d3a94 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%2B%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی در مورد  فرار شاه

d3a94 %25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%2B%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی:  فرار شاه

d3a94 %25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%25877 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی در مورد  فرار شاه

d3a94 %25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%25871 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی در مورد  فرار شاه

d3a94 %25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%25872 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

نقاشی:  فرار شاه

d3a94 %25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%25874 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

Article source: http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/01/15/1815279

tiger pelak 2 نقاشی: فرار شاه | نقاشی درباره فرار شاه برای کودکان | آفتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code