پرسپکتیو | طراحانه

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 12 ژوئن 2018

5b034 print button پرسپکتیو | طراحانه

  • پرسپکتیو
  • آموزش مفهومی و پایه ای پرسپکتیو
  • پرسپکتیو پایه ای برای طراحی صنعتی و معماری و معماری داخلی

اکثر دانشجویان معماری بر این عقیده هستند که برای تقویت طراحی فقط باید روانویس را در دست گرفته و به کشیدن خط مشغول شد ولو این خطها خط های خام و بی هدف باشد.
در عقیده آنها این کار سبب میشود به طور ثابت دست آنها قوی شده و مشکل آنها را حل میکند.
این عقیده مشکلات و ضررهایی نیز دارد ازقبیل:
۱-دست قوی بدون ایده قوی کارایی لازم و مفید را تدارد همانطور که داشتن ایده قوی بدون توانایی تصویر کردن و تفهیم آن بلا استفاده میماند دست و طراحی قوی نیز بدون ایده قوی تبدیل به نقاشی و طراحی زیبا شده و از جنبه معمارانه آن میکاهد.
۲-از دست دادن فرصت مشاهده و قوی کردن خصلت مشاهده دقیق که از ویژگی های هر معماری است.وقتی تنها تمرکز بر کشیدن خط و خطوط شود و توجهی به ایده ها و اطراف و فهم از پدیده های اطراف کم رنگ شود فرصت تقویت مشاهده دقیق و اصولی از میانن خواهد رفت.
راه حل:
واقعیت آن است که یکی از اصول تمرین برای طراحی دست آزاد توانایی کسب کردن در زمینه مشاهده دقیق است.این کار سبب ثبت تصویر و خطوط آن در ذهن شده و به نوعی تمرین ذهنی طراحی است.(این تصویر میتواند منظره ای واقعی و یا حتی عکسی در مجله باشد.)وقتی ذهن برای طراحی آماده شود خواه نا خواه دردی از توانایی کسب شده است.از اینجا فلسفه کشیدن کروکی و یا توصیه اساتید به مشاهده دقیق اطراف و سپس ترسیم کروکی مشخص میشود.
در ترسیم کروکی قدم نخست دیدن همه جوانب و سپس انتخاب دید مناسب و بعد از آن درک ابعاد و تناسبات و سپس آوردن دیده ها بر کاغذ است.

پرسپکتیو

عبارت است از نشان دادن تصویر یک جسم بر روی یک صفحه به نام صفحه تصویر. پرسپکتیو تنها تصویری است که چشم انسان آن را به عنوان واقعیت قبول می کند در واقع پرسپکتیو فضای سه بعدی را روی سطح دو بعدی ایجاد کرده و عمق اجسام را نشان می دهد.

تصاویر موازی یا پارالاین (آگزنومتریک):

در این نوع تصاویر خطوط جسم به گریز نمی روند بلکه با هم موازیند. این نوع تصاویر ترسیمشان آسان بوده و برای نشان دادن جزئیات در سطوح افقی برای کارهای گرافیکی بسیار مناسبند.

تصاویر آگزنومتریک یا پارالاین را می توان به شرح زیر نام برد :
۱) تصاویر ایزومتریک
۲) تصاویر دی متریک
۳) تصاویر تری متریک
۴) تصاویر ابلیک

تصاویر ایزومتریک :

در این نوع تصاویر محورهای OX , OY هر کدام با خط افق زاویه ۳۰ درجه می سازند و ابعاد و اندازه ها به نسبت (۱ / ۱) رسم می شود.

نکته ۱ :

در تصاویر ایزومتریک ابعاد و اندازه ها در حدود ۱۸ درصد بزرگتر از اندازه واقعی به نظر می رسند.

تصاویر دیمتریک :

در این نوع تصاویر یک محور به اندازه ۷ درجه و یک محور به اندازه ۴۲ درجه با خط افق زاویه می سازد. در این حالت ابعاد و اندازه ها بر روی محور OZ و محوری که زاویه ۷ درجه می سازد به نسبت (۱ / ۱) و بر روی محوری که زاویه ۴۲ درجه می سازد به نسبت (۳ / ۲) یا (۴ / ۳) طول واقعی ترسیم می شود.

تصاویر مجسم موازی مایل یا ابلیک

تصاویر ابلیک با توجه به تغییر طول یالهای جانبی آن به سه نوع تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱) تصاویر کاوالیر
۲) تصاویر جنرال
۳) تصاویر کابینت

تصاویر کاوالیر:

در این تصاویر فقط یک محور با زاویه ۴۵ درجه رسم می شود در این پرسپکتیو تمامی طولها به نسبت (۱ / ۱) ترسیم می گردد.

تصاویر جنرال :

این تصاویر مانند پرسپکتیو کاوالیر رسم می گردد با این تفاوت که طولها بر روی محوری که با زوایه ۴۵ درجه رسم شده است به نسبت (۳ / ۲) تا (۴ / ۳) ترسیم می شوند. در رشته های فنی برای انتقال ایده ها از نوعی تصاویر ساده شده خاص به نام نقشه استفاده می کنند که نوعی زبان ترسیمی است. نقشه کشی ترکیبی از ترسیمات تک تصویری سه بعدی و ترسیمات چند تصویری دو بعدی است.

انواع نقشه :

۱ – نقشه های صنعتی
۲ – نقشه های ساختمانی

نقشه های صنعتی مثل نقشه های تراش فلزات – ذوب فلزات – مدلسازی – درودگری – مکانیک – ماشین افزار – مکانیک عمومی – مکانیک اتومبیل – صنایع ماشین آلات – دریایی – برق – الکترونیک ….
نقشه های ساختمانی مثل نقشه های معماری – سازه – سیویل – شهرسازی – تأسیسات مکانیکی – تأسیسات برقی و الکترونیکی.

نقشه های معماری :

این نقشه ها عموماً برای طراحی ابنیه ، اعم از منازل مسکونی، آپارتمانها، ساختمانهای اداری، تجاری، بهداشتی ، درمانی ، مراکز آموزشی ، علمی و تحقیقاتی ، مراکز فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی ، پایانه های مسافری زمینی و هوایی و … بکار می روند.

نقشه های سازه :

پس از تهیه و تصویب نقشه های معماری، محاسبات اسکلت ساختمان (سازه) توسط مهندسین سازه انجام می گیرد. نقشه های پی سازیف ستونها، دیوارهای باربر بتنی ، دیوارهای برشی ، تیر ریزی سقفها و … جزء نقشه های سازه هستند.

نقشه های سیویل :

کاربرد این نقشه ها در راه سازی ، پل سازی ، سد سازی، ساخت تونل، اسکله و باند فرودگاههاست .

نقشه های شهرسازی :

این نقشه ها معمولاً نحوه شکل گیری شهر، شبکه رفت و آمد پیاده و سواره ، نحوه کاربری اراضی ، نحوه دفع آبهای سطحی ، نحوه توزیع یا شبکه آب، برق، فاضلاب ، گاز و تلفن مرحله بندی اجرای قسمتهای مختلف طرح شهرسازی را نشان می دهند.

نقشه های تأسیسات مکانیکی :

این نقشه ها برای نشان دادن موارد زیر کاربرد دارند:
الف – لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی و مشخصات لوله ها و نحوه اتصالات آن
ب – لوله کشی شوفاژ یا تهویه مطبوع
ج – شبکه فاضلاب و آب باران، مشخصات فنی لوله ها و نحوه اتصالات آن
د – مسیر و مشخصات کانالهای تهویه یا کولر
ه‍ – شبکه لوله کشی موتور خانه و نحوه اتصال شبکه به دیگهای آب گرم شوفاژ و بهداشتی

نقشه های تأسیسات برقی و الکتریکی :

این نقشه ها برای نشان دادن موارد زیر بکار می روند:

الف – مسیر و مشخصات سیم کشی برق، تلفن ، در بازکنهای برقی ، آنتن ها‌، سیستم اعلام خطر آتش سوزی، اعلام خطر گاز، اعلام خطر در موارد سرقت (دزدگیرها)، محل نصب لامپها و وسایل الکتریکی
ب – سیم کشی موتور خانه ، تعیین مشخصات تابلوهای برق و محل نصب آن.

فصل دوازدهم : بخش های مختلف نقشه معماری

۱ – پلان :

اگر یک ساختمان را با صفحه افقی فرضی برش داده و از بالا به قسمت زیرین که بریده شده است نگاه کنیم آنچه دیده می شود پلان نام دارد. این برش فرضی باید از ارتفاعی که بیشترین مشخصات ساختمان را مشخص می کند زده شود.

۲ – نما :

نمای ساختمان نشان دهنده ی شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است. برای ترسیم نمای یک ساختمان باید چنین فرض نمود که در مقابل نمای آن ساختمان ایستاده ایم و شعاع دیدها برسطح نما عمود است.

برای نشان دادن عمق در نما، علاوه بر استفاده از وزن خطوط (خط ضخیمتر به چشم نزدیکتر و خط نازکتر در فاصله دورتر قرار دارد). می توان از ایجاد و تغییر در رنگ نیز استفاده نمود. علاوه بر وزن خطوط، افزون سایه ها در نما به تجسم عمقها و برجستگی ها کمک زیادی می کند. همچنین ترسیم عناصر محیط اطراف در نمای روبرو میزان حساسیت طراح را نسبت به محیط اطراف منعکس می کند و برای آنهایی که به زبان گرافیکی و درک پلانهای ارتوگرافیک (سدنما) آشنا نیستند تصاویر جالبتر و خواناتری بوجود می آورد.

نکته ۱ :
ترسیم نمای یک ساختمان معمولاً با مقیاس (۱۰۰ / ۱) یا (۶۰ / ۱) انجام می شود.

نکته ۲ :
در نمای اجرای باید شماره تیپ بندی درها و پنجره ها – همچنین اندازه ارتفاع آنها و ارتفاع سقف و سایر ارتفاع های لازم مشخص گردد و در صورت لزوم توضیحاتی برای جنس و نما و نحوه اجرای آن آورده شود در صورتی که در نمای معماری ( فاز ۱) فقط بر جنبه های هنری و زیبایی آن تأکید می شود.

برش قائم :

برش قائم ساختمان در حقیقت یک برش فرضی عمودی است. در اینجا نیز سعی می شود محل برش و جهت دید برش طوری انتخاب شود که مشخصات بیشتری از ساختمان دیده و ترسیم گردد. معمولاً محل یکی از برشها را چنان انتخاب می کنند که پله ها حتماً در آن مشخص شود و اگر لازم باشد چندین برش از قسمتهای مختلف پلان زده می شود تا فضاهای داخلی ساختمان و روابط آنها و تناسبات ارتفاع ها در ساختمان بهتر نمایش داده شود.

یه نکته ای رو همین اول بگم و برم سر اصل مطلب اونم اینه که این نوع پرسپکتیوی که اینجا معرفی میشه با پرسپکتوی که تو کتاباس فرق داره و این فقط برای استفاده توی طراحی ها و … هست.اون پرسپکتیوی که توی کتاباس از نوع ابکیک و مایل و یک نقطه ای و دو نقطه ای و… هست که مال استانداردهای امریکا و اروپاس.ولی پرسپکتیوی که اینجا معرفی میشه درسته شبیه اوناس ولی خیلی دقیق نیست و همونطور که گفتم برای طراحی و .. هست.اگه خواستین بگین تا طریقه کشیدن پرسپکتیو ها با خط کش و پرگار رو هم بگم.در ضمن بگم که این مطالب ترجمه شده از یه سایته که دوست خوبم مدیر سایت [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ثبت نام در تالار گفتگو]. نوشته خواهشا هرجایی از این مطلب استفاده میکنید اسم منبع رو هم ذکر کنید. زمان مورد نیاز برای هر درس حدود ۴۵ دقیقه زمان مورد نیاز برای تمرین در هر درس حدود ۱۰ الی ۲۰ دقیقه وسایل مورد نیاز: کاغذ (A4 یا A3 ) مداد HB و۲H و ۴B .

d4d1d demo پرسپکتیو | طراحانه

توانایی در کنترل مداد و هماهنگی چشم و دست . وسایل مورد نیاز: کاغذ مداد hb خط کش کنترل مداد ۱-در این قسمت شما باید از بالای صفحه کاغذ شروع کرده و خطوط افقی با فاصله ۱ و ۵/۱ سانتی متر بکشید.البته باید دقت کنید که این خطوط باید سبک باشند و با دقت.یعنی فشار کمی بر روی مداد اعمال کنید.سعی کنید خطوط صاف باشند و آنها را خیلی ارام و با حوصله بکشید (برای بهتر شدن کارتان میتونین ساعت بگیرین و هر خط رو مثلا توی ۱ دقیقه بکشید.بعد ها میتونین این زمان رو کمتر کنین) کاغذتون رو هم بصورت لنداسکیپ بگیرین تا خطوط طولانی تری بتونین بکشین. ۲-طریقه گرفتن درست مداد در دست برای کشیدن چنین خطوطی بصورت زیر است.یعنی مداد را بین انگشت شست و اشاره بگیرید.برای کشیدن خط صاف سعی کنید دستتان را از بازو حرکت نه از مچ.

910b1 01 پرسپکتیو | طراحانه

۳-کم کم شروع کنید خطوط عمودی و مایل با زاویه ۴۵ درجه در دو جهت بکشید.بعدها میتونین به تمرین کشیدن خطوط ضخیم تربپردازین برای شروع هر درس بهتر است چندین بار کشیدن خطوط مستقیم و صاف رو تکرار کنید. حداکثر پنج دقیقه این کار رو انجام بدین.

درس اول پرسپکتیو مقدماتی هدف این درس این است که بتوانید نمایی سه بعدی بر روی کاغذ دوبعدی تصور کرده و سپس آنرا به اجرا در آورید ۱- ابتدا صفحه کاغذ خود را بصورت زیر تقسیم بندی کنید.توجه داشته باشید که این خطوط باید کمرنگ و سبک باشند

910b1  %D8%A7%D9%81%D9%82 %D8%AF%DB%8C%D8%AF پرسپکتیو | طراحانه

خط افق دید

۲- نقاطی که با rvp و lvp مشخص شده اند رو نقاط گریز از مرکز مینامیم.نقطه گریز از مرکز نقطه ای است که تمام خطوط غیر موازی با صفحه دید ما به سمت اون نقاط میروند

910b1  %DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2 پرسپکتیو | طراحانه

نقطه گریز

۳- حالا دو نقطه در بالا و پایین خط عمودی وسط صفحه مشخص کنید.توجه داشته باشین که این نقاط از خط افقی به ترتیب ۵ و ۷ سانتی متر فاصله دارند.(بهتر است که اندازه ها رو چشمی بگیرین و تا میتونین از خطکش استفاده نکنین)

910b1  %D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87 %D8%A7%DB%8C پرسپکتیو | طراحانه

پرسپکتیو داخلی دونقطه ای

۴- حالا خطوط عمودی را مطابق شکل با فاصله ۵/۳ و ۵ سانت بصورت کمرنگ بکشید این خطوطبدنه ساختمان رو تشکیل میدن.توجه داشته باشید که سه نوع خط شما باید بکشید.خطوط عمودی و خطوطی که به نقاط گریز سمت راست و چپ میروند و هیچ نوع خط دیگه ای هم توی رسم پرسپکتیو نباید بکشید.

7111e 14 پرسپکتیو | طراحانه

۵- خطوط رو پر رنگ کنید یا کالبدی از ساختمانتون پدید بیاد.حالا دوباره سه خط عمودی دیگه در کنار این مستطیل بکشید.و اینبار ارتفاع اون رو بیشتر از اولی بگیرد.به این صورت که از نقاط گریز دو خط به خط افقی ای که در وسط صفحه هست بصورت فرضی بکشید.میبینید که یه کالبد دیگه بوجود میاد

7111e  %D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C پرسپکتیو | طراحانه

پرسپکتیو معماری داخلی

۶- خطوط رو بصورت زیر پر رنگ کنید.تئجه داشته باشید که ساختمان اولی در جلو ساختمان دومیه پس قاعدتا قسمتی از اون ساختمان دیده نمیشه.

7111e 16 پرسپکتیو | طراحانه

۷- دوباره یه ساختمون دیگه همونطوری که قبلی رو کشیدید .سمت چپ ساختمون مرکزی بکشید

7111e  %D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86 پرسپکتیو | طراحانه

پرسپکتیو دکوراسیون

۸- مانند شکل زیر خطوط رو پر رنگ کنید

7111e  %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88 پرسپکتیو | طراحانه

آموزش پرسپکتیو

 

تمرین:
از مناسب ترین تمرین هایی که شما به صورت خصوصی و برای خود میتوانید انجام دهید: طراحی با دست آزاد
مشاهده تصویر و یا منظره و یا…..به مدتی که بتوانین تصاویر را در ذهن خود ثبت کنید و تصویر برای شما تحلیل شود .
سپس بدون دید مجدد به آنچه که دیده اید به ترسیم بپبردازید این کار شما را برای تمام جوانب طراحی آماده خواهد ساخت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، مشاهده نمونه پروژه های طراحی شده توسط خانه دیزاین و یا مشاوره با شماره زیر تماس بگیرید:

شماره همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵

مهندس پناهی

با تشکر از تماس شما 

tarahaneh.com

Article source: http://tarahaneh.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88/

tiger pelak 2 پرسپکتیو | طراحانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code