لاله اسکندری | دانلود طرح نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۳ آذر ۱۳۹۶
لاله اسکندری | دانلود طرح نقاشی

لاله اسکندری


Article source: http://pelan.tv/Show/4138870/laleheskandari/لاله-اسکندری

Related posts:

طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی">
لاله اسکندری | دانلود طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی

لاله اسکندری و همسرش در کنسرت رضا یزدانی


چهار چهره متفاوت از لاله اسکندری +عکس | چهار چهره متفاوت

طرح نقاشی">
عکس های لاله اسکندری | mairanian | دانلود طرح نقاشی

بیوگرافی کامل و عکس های خانواده لاله اسکندری سال ۹۶ و ۲۰۱۷

طرح نقاشی">
لاله اسکندری | دانلود طرح نقاشی

لاله اسکندری: 🔴روایت لاله اسکندری از بچه هایی که در سینما …


بیوگرافی لاله اسکندری | عکس اینستاگرام لاله اسکندری و همسرش

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2017/11/18/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-11/

نقاشی پرسپکتیو منظره | دانلود طرح نقاشی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۳ آذر ۱۳۹۶
نقاشی پرسپکتیو منظره | دانلود طرح نقاشی

نقاشی پرسپکتیو منظره


سید رضا حسینی

مازندران

Article source: https://www.sgo.ir/search/?t=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87

Related posts:

طرح نقاشی">
نقاشی پرسپکتیو منظره یک نقطه ای | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
نقاشی پرسپکتیو یک نقطه ای از منظره ساده | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
منظره نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
اموزش نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
تصاویر پرسپکتیو ۲ نقطه ای | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی | دانلود طرح …">
تصاویر پرسپکتیو ۲ نقطه ای | دانلود طرح نقاشی | دانلود طرح …
طرح نقاشی">
عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
پرسپکتیو در معماری Archives | دانلود طرح نقاشی

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2017/11/21/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-4/

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی | عکس های …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۳ آذر ۱۳۹۶

نقاشی های زیبا با سیاه قلم  از هنرمندان و چهره های هنری آسیا

آلبومی زیبا از نقاشی های زیبا با سیاه قلم که از چهره های هنری و ورزشی آسیایی کشیده شده اند .چهره هایی مانند بروس لی و ……

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

نقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایینقاشی های زیبا با سیاه قلم از چهره های آسیایی

عضويت در خبرنامه پاسينيکعضويت در خبرنامه پاسينيک کانال تلگرام پاسينيک

لطفا در نشر دانسته هاي خود کوشا باشيد.چنانچه اين مطلب به نظر شما جالب و مفيد بود آن را از طريق شبکه هاي اجتماعي زير با دوستان خود به اشتراک بگذاريد.

برداشت و استفاده غيرتجاري از مطالب اين وب‌سايت، با ذکر منبع آزاد است.

ShareShare

Article source: http://pasinic.com/19438/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85.html

– وب سایت برقع

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۳ آذر ۱۳۹۶

تاریخ هنر: History of Arts

تاریخ هنر امروزه این اصطلاح معرف یک درس و یا یک رشته دروس نظری در مدارس هنر دنیا است که معمولا مباحث معماری، نقاشی، پیکره سازی و هنرهای کاربردی را در بر می گیرد و در آن بیشتر بر تحول سبک های دوره های مختلف تاریخی تاکید می شود.

تاریخچه نگارش تاریخ هنر:

نوشته های پلینی ارشد(حدود سده اول م) درباره نقاشی و پیکرسازی-که بر رساله های قدیم تر مبتنی بود-سرمشق نویسندگان دوران رنسانس برای ثبت تاریخی دستاوردهای معاصرانشان شد.

جرجو وازاری:

 جرجو وازاری در ایتالیا با تدوین کتاب زندگی برجسته ترین نقاشان، پیکره سازان و معماران ادعا کرد که در مقام یک مورخ به بررسی(علتها و ریشه های سبکها و دلیل افت و خیز هنرها) پرداخته است.

یهان وینکلمان آلمانی:

او در کتاب خود، پیکره سازی و نقاشی را اصیل ترین تجلی روح یک ملت به شمار آورد. همین دیدگاه بود که بر اساس فلسفه تاریخ هگل به عنوان نوعی آشکارسازی(ذهن کلی) اعتباری آکادمیک به تاریخ هنر بخشید و راهگشای نگرشی نو به تاریخ هنرها بود.

یاکب بورکهارت سوییسی:

او مشهورترین مورخی که تحول هنرها را در زمینه فرهنگی بررسی کرد.

تاثیر جنبش امپرسیونیسم بر تاریخ هنر:

تحت تاثیر جنبش امپرسیونیسم کوششهایی در جهت بررسی تاریخ هنر بر پایه تجزیه و تحلیل صوری آثار صورت گرفت.

هاینریش ولفلین آلمانی، الویس ریگل اتریشی و برنار برنسن لیتوآنیایی:

سبکهای هنری را بر اساس مقوله های روانشناسی بررسی کردند.

هانری فسیون فرانسوی:

او با برداشت زیست شناختی اش در ارتباط با سرشت تاریخ هنروارد کرده است.

امیل مال و اروین پانفسکی:

آن ها به بررسی موضوع و مضمون اثر هنری اهمیت داده اند.

کشف زیبایی شناسی هنر خاور زمین و هنر قبیله یی:

کشف زیبایی شناسی هنر خاور زمین و هنر قبیله یی، همراه با انتشار گسترده تصاویر چاپی با کیفیت بهتر، بر آگاهی عمومی از گنجینه عظیم هنر بشر افزوده و شوق دستیابی به اطلاعات و نظرات جدیدتر را در مقیاسی وسیع برانگیخته است؛ولی خطر زیاده ساده کردن مباحث را نیز پیش آورده است.

 

Article source: http://borqe.ir/

facial_perspective.pdf | Face | Philosophical Science

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۳ آذر ۱۳۹۶

qxd 29/06/2005 11:52 Page 15

۲

IN BRIEF

• The face is a many recognizable underline of a body.

• Philosophers, scientists and sociologists have reserved many celebrity traits to facial

features.

• Numerous ideas exist for joining facial landmarks to settle and change a figure of the

maxillary maiden teeth.

• Two pivotal anxiety lines, interpupillary and incisal, are essential for maiden aesthetics.

VERIFIABLE

CPD PAPER

Anterior dental aesthetics:

Facial perspective

I. Ahmad1

The purpose of this array is to communicate a beliefs ruling a cultured senses. Usually definition visible perception,

aesthetics is not merely singular to a visible apparatus. The judgment of aesthetics encompasses both a time-arts such as

music, theatre, novel and film, as good as space-arts such as paintings, sculpture and architecture.

INTRODUCTION professionals. The visible apparition of a white

ANTERIOR DENTAL The face is a initial viewpoint requiring comment by rope of teeth bordered by red lips is constantly

AESTHETICS

a dental practitioner. This viewpoint not usually reveals put brazen in society, where a ideal grin is

۱٫ Historical viewpoint a earthy landmarks of a person’s identity, though decorated as a monolithic rope of ivory (Fig. 1).

۲٫ Facial viewpoint also gives clues to their psychological make-up In reality, a top maiden teeth are not a

۳٫ Dento-facial viewpoint or persona.1 In addition, from an evolutionary white monolithic rope bordered by lips, though dis-

۴٫ Dental viewpoint standpoint, a face is a many recognizable fea- tinct entities with specific proportions and

۵٫ Gingival viewpoint ture of a body, an hereditary and schooled response embrasures. These contribution should be clearly con-

۶٫ Psychological perspective* commencing in early childhood.2 Facial expres- veyed to a studious during a dispute of diagnosis to

sions counterpart a romantic states and offer as equivocate after disagreements. The reason for the

essential non-verbal communication tools. Facial apparent apparition of a grin is due to:

* Part 6 accessible in a BDJ Book flesh contractions communicate feelings of fear, joy, • Angle and stretch of view

of this series

happiness, anger, etc. though uttering a singular • Lighting

word. Depending on a surrounding soothing hankie • Profound colour contrariety between teeth and

pouch of a lips and cheeks, arrangement anteri- a lips

or teeth can weigh pleasure (by a smile), or dis- • Poor picture peculiarity or

dain (by a sneer). These examples illustrate a • Image manipulation.

stress of teeth to a facial composition,

portion a functions of mastication, communi- There are several ways of formulating facial

cation and amicable interaction. Consequently, comment including physiognomic, mor-

research of facial facilities influences dental phopsychological and geometric. The initial two

restorations, quite in a maiden region,

by integrating with existent fundamental and soft

hankie facilities to possibly lift fascinating quali-

ties or confuse courtesy from unattractive abnor-

malities.

۱BDS, The Ridgeway Dental Surgery, 173

The Ridgeway, North Harrow, Middlesex, FACIAL ASSESSMENT

HA2 7DF, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 8861 3535, Fax: +44 (0)20 The facial combination is one of a many impor-

۸۸۶۱ ۶۱۸۱, www.IrfanAhmadTRDS.co.uk tant issues for a patient. This perspective

Email: iahmadbds@aol.com influences many patients’ notions of a perfect

smile. The reason for this is that many media

Refereed Paper

doi: 10.1038/sj.bdj.4812534 images of beauty concentration on a face. The open is

© British Dental Journal 2005; 199: frequency used to scrutinising a grin during tighten Fig. 1 Media illustration of a grin as a monolithic

۱۵–۲۱ distance, in a proceed customarily finished by dental rope of ivory bordered by lips

BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005 15

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:35 Page 16

PRACTICE

categories are biased evaluations formed on

ideology, theology, sociology, enlightenment and indi-

viduality, while conversely, geometric appraisal

is an design research commanded by mathe-

matics, abandoned of idiosyncrasies fundamental in the

initial dual categories.

PHYSIOGNOMY

The facial viewpoint is a determining means for

possibly a diagnosis is a success or failure. The

reason is that from this view, a patient, his/her

family and friends make a physiognomic judge-

ment per an individual’s character. Phys-

Fig. 2 In a third world, blank teeth are associated

with wretchedness and wretchedness iognomy is a art of judging an individual’s

impression or celebrity by a coming of

their face. This ability shares matching facilities with

palmistry and astrology, dating behind to antiqui-

ty, combining partial of a common consciousness.

Although a aptitude and definition of facial

facilities vary, physiognomic comment is

prevalent in Eastern and Western cultures.3

Whilst this might seem superficial, it is a com-

monest proceed of amicable assessment.

Objectively, a idea that facial features

are obliged for a person’s probity is during best

spurious, and during set-back stultifying. However,

what is poignant is that objectivity does not

Fig. 3 In a building world, discoloured teeth are exclusively change a daily lives. Rather, our

synonymous with set-back poise is primarily manipulated by

romantic responses.4 This being a case,

physiognomic judgement, that is a subjective

assessment, profoundly affects amicable interac-

tion.

It follows that if physiognomy plays a partial in

assessing people, a teeth, that are important

facial landmarks, contingency also lean a judge-

ment. This is termed dentofacial physiognomy.

In a USA, for example, a splendid white smile

signifies affluence, youth, health, and promotes

career progression. While in Europe, less

importance is placed on a ‘plastic’ grin for a ful-

stuffing life. These trends are simply indigenous

Fig. 5 Fashion trends change Fig. 4 In some African cultures, maiden bullion dental aspects of dual cultures; conjunction is right nor

sustenance of verbal trinket prostheses weigh prosperity

wrong, though merely different.

In Asian and Chinese societies, a number,

size, colour and form of dental restorations are

determining factors of an individual’s station and

even destiny.5 In a building world, missing

incisors are synonymous with wretchedness and

despair, while discoloured teeth portend disaster

and set-back (Figs 2 and 3). Another example

is that Africans courtesy carrying maiden yellow-

bullion prostheses as a pointer of wealth (Fig. 4).

Finally, heed trends and acclamation inspire

emulation, e.g. changed stones embedded into

maiden teeth (Fig. 5).

The aptitude of this contention on dento-

facial physiognomy is to lift informative aware-

ness of racial minorities among dental health

providers. Offering racial minority patients

dental restorations formed on Western mores

will divide them from their enlightenment and

station in community. And this will

eventually deter these patients from seeking

serve dental caring for themselves and their

families.

۱۶ BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:38 Page 17

PRACTICE

MORPHOPSYCHOLOGY • Facial typology

The investigate of morphopsychology6 involves • Facial zones and segmental expansion

substantiating a couple between a morphology of • Sensitive receptors

a tellurian physique with psychological make-up. In • Tegumental hardness and relief

dentistry, a face is a concentration of attention, and • Sexual type

a indirect contention on morphopsychology is • Hemifaces.

therefore singular to facial features. The face is a

thoughtfulness of a center soul, shabby by both From a typological perspective, faces are

ancestry and environmental factors. The former reserved to one of 4 categories (Figs 6-9):

is over a control, while a latter is control- • Lymphatic (rounded full facilities with a timid

lable by a will and certitude. Facial research is personality)

assessed by a following factors: • Sanguine (prominent thick well-defined features

compared with intransigence and spontaneity)

• Nervous (large forehead, skinny delicate

facilities with an concerned disposition)

• Bilious (rectangular and robust features

joined with a widespread persona).

The form of teeth should heed to these

۴ types, so that for example, providing deli-

cate or frail looking teeth for a bilious face is

clearly incongruous.

In both a frontal and sagittal views, the

face is divided into 3 zones: upper, middle

Fig. 6 Facial typology: lymphatic celebrity and lower. The top shred is from a hair-

line to a glabella (root of a nose), a mid-

dle from a base of a nose to a subnasale,

and a reduce from a subnasale to a soothing tis-

sue menton (chin prominence) (Figs 10 and 11).

This morphological split signifies

specific psychological traits: a top third is

compared with creativity, a center with

emotions and a reduce with intrinsic and

erotic activities.

Fig. 7 Facial typology: sanguinary personality

Fig. 10 Frontal viewpoint of

a 3 facial

divisions

Fig. 8 Facial typology: shaken personality

Fig. 11 Sagittal view

of a 3 facial

Fig. 9 Facial typology: bilious celebrity divisions

BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005 17

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:41 Page 18

PRACTICE

To grasp balance and agreeable inte- have prostheses that communicate wear and maturity,

gration, a facial zones (Fig. 12) should be adapting to reduced tinge and some-more wrinkles.

equal quantitatively (morphologically) and Qualities reserved to biological masculinity

qualitatively (psychologically). If one of a and femininity are blatant. Masculine facial

zones is physically larger, contend a center third facilities arrangement distinguished osseous structures,

(emotional), another can recompense for this bony jaw lines, sealed facial angle, and rec-

qualitatively, though formulating imbalance. In a tangular soothing hankie angles, etc. Feminine com-

latter example, fixation incomparable teeth in a reduce ponents ring ethereal osseous make-up,

third of a face would blow a oval jaws, open facial angle and dull soft

physically incomparable center third segment. tissues angles, etc. However, in contemporary

multitude and divergent life styles, a convention-

al passionate forms might be ambivalent. Therefore,

a clinician should discern a biological, as

good as elite passionate type, before prescribing

maiden restorations, that might dispute with

a patient’s sincere sexuality.

Finally, hemifaces report asymmetry of the

right and left sides of a face7 (Fig. 13). This may

be inherited, sequalae of trauma, or determined

by illness or psychologically. Inheritance plays

Fig. 12 a critical purpose for dental component form, alignment,

Morphopsychological colour, etc; a maxillary right and left anterior

balance is realised sextant is frequency matching (Fig. 14) that does

when a facial thirds not mostly means visible tension, though adds diversi-

are equal both

quantitatively and

ty and seductiveness to a dental composition. Acci-

qualitatively dents and illness might means serious disfigure-

ment over what is aesthetically acceptable,

necessitating clinical involvement to solve the

anomalies.

Fig. 13 Asymmetrical

right and left facial Fig. 14 Asymmetrical right and left maiden maxillary

halves (hemiface) sextant

Each of a facial zones is reserved a clarity Lastly, from a psychological aspect, a right

organ (or receptor), a top third: a eyes, a and left mind hemispheres are obliged for

middle: a nose and a lower: a lips. The conflicting intelligent activities. For a right-handed

vestibular support of a facial map of a face person, a left side of a brain, determining the

encloses these receptors, that can be possibly right partial of a face, is obliged for cogni-

open or closed. Wide eyes, bulging nostrils and tive, computational and unsentimental activities,

seductive lips have apparent psychological sig- while a right side (controlling a left partial of

nificance of welcome, arousal and sensuality, a face) for artistic and unpractical ideas. A

respectively. Conversely, sealed receptors con- nauseating amicable disaster might outcome in sag-

vey a conflicting connotations of alienation, ging (reduced flesh and skin tonicity) to the

acquiescence and frigidity. A wide, curved, turn left facial center third (ascribed to emotions

pointed tooth form is suitable for patients and feelings), that could be compensated by

with open receptors and clamp versa for those providing suitable maiden teeth in the

with sealed receptors. maxillary maiden right sextant.

The grade of tegumental service is inherited,

though laxness increases with advancing years. GEOMETRIC

Rough, pitted and textured skin requires teeth The final, and many objective, process of facial

with matching characteristics, while well-spoken silky comment is formed on mathematical principles

soothing hankie yearns for a glossy, well-spoken dentition. of evaluating beauty. Methods for quantifying

In addition, younger patients with increasing skin beauty rapt ancient Greeks, and have

tinge should have restorations that conform to confounded philosophers and scientists throughout

their vitality, while comparison generations should a centuries. A examination of a dental literature

۱۸ BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:42 Page 19

PRACTICE

shows numerous, inventive criteria for dental

peace that element facial features.8

None of these observations has systematic founda-

tion, given facial facilities and tooth form are

dynamic genetically.9 The facial characteris-

tics of a kin might be hereditary from one par-

ent, while tooth morphology from a other par-

ent. Therefore, facial characteristics have no

association to tooth shape, size, colour, align-

ment, etc. However, there is accord that cer-

tain proportions (both facial and dental) are psy-

chologically noticed as visually pleasing. This

decree is a basement of mathematical research of

facial attractiveness. Fig. 15 Horizontal and

The following contention on geometrical straight facial lines in

a front view

research should be regarded as a general

framework, given an intent combined with mathe-

matical precision, that is perceptibly celebrated in

nature, will positively be noticed as artifi-

cial. The reason is that such soundness is a rarity,

and sensed as a feign or simulation. The latter is

quite loyal of mechanism graphics, that try

to obey objects and beings with precision,

ignoring nuances prevalent in a healthy world.

While ideal facial facilities might be associated to the

Golden proportion, they have small stress in

dentistry. However, in cosmetic or reconstructive

surgery, facial landmarks according to a Golden Fig. 16 It is not

suit are profitable discipline for a surgical requisite for all the

team. A geometric research of a face is visual- facial craft lines

ising hypothetical lines in a frontal and sagittal to be together to gain

views. Commencing from a top to a reduce cultured approval

tools of a face, a craft lines are:

• Hair

• Ophriac

• Interpupillary

• Interalar

• Commissural.

These together lines emanate craft symme-

try and act as cohesive army unifying a facial

composition. The facial midline is perpendicular

to a craft lines and opposes their cohe-

siveness. The latter are termed segregative Fig 17. Ideally, the

interpupillary line

army and are essential in a combination to give should be together to

it seductiveness and peace (Fig. 15). The cohesive a incisal craft and

army are peerless in achieving appreciative aes- perpendicular to the

thetics; a flaw of a facial midline is facial midline

delegate and varies in many people with-

out a pernicious effect. It is a ubiquitous paral- a sloping could be due to a angled maxilla. It is

lelism of a craft lines, that is impor- critical to settle that means is responsible

tant, as against to a course of one singular for a misalignment of a incisal plane, as this

line.10 The interpupillary line is used as a will have a surpassing impact on a proposed

anxiety for a occlusal and incisal craft ori- diagnosis plan. The frontal viewpoint also enables

entations. The other craft lines can be comment of possibly a studious has an open

eschewed and therefore do not act as clear or sealed bite, following posterior tooth loss,

references; they are however, useful appendage ensuing in a discontinued linear dimension of

markers (Fig. 16). The incisal edges of a ante- a reduce third of a face.

rior teeth should be together to a interpupillary As mentioned above, a interpupillary and

line and perpendicular to a midline (Fig. 17). incisal lines are essential anxiety markers in

If a incisal craft is slanted this could be attrib- prosthodontics. The latter are conveyed to the

uted to dental or fundamental factors. The dental fac- ceramist for accent by means of a facebow

tors that change a incisal list are attrition, transfer. Caution is suggested when regulating a

erosion (e.g. gastric regurgitation as in bulimia), facebow, given a right and left soothing tissue

abrasion, altered patterns of tear and peri- heard meatus might be during conflicting levels. A

odontal disease. If a latter are eliminated, afterwards inequality in a intercondylar pivot formula in

BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 198 NO. 1 JULY 9 2005 19

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:44 Page 20

PRACTICE

differences between a organic and aesthet-

ic planes of occlusion. The best process to avoid

this oversight is by aligning a facebow so

that it coincides with a interpupillary line

(Figs 18 and 19). Other auxiliary methods, com-

plementing a facebow, are regulating possibly a spirit

turn or an applicator hang punch (Figs 20 and 21).

The box investigate in Figures 22 and 23 shows a

clinical instance for rectifying manifold inter-

pupillary and incisal craft lines. (The book ver-

sion of this essay will uncover a minute clinical

sequalae for achieving a latter).

Fig. 22 Pre-operative station arrangement disharmony

between interpupillary and incisal craft lines

Fig. 18 Correctly

positioned facebow

noticed from frontal

aspect

Fig. 23 Post-operative station arrangement coincidence

between interpupillary and incisal craft lines

From a sagittal aspect, a craft lines

also strengthen a cohesiveness of a profile

(Fig. 24). In addition, a Frankfurt horizontal

plane, Rickett’s E-plane,11 a Steiner12 or Bur-

stone13 lines and a nasolabial angle also con-

reverence to form assessment. Two are consid-

ered next in detail, a Rickett’s E-plane and

Fig. 19 Correctly

positioned facebow a nasolabial angle, that discern a pro-

noticed from sagittal trusion or retrusion of a maxilla as good as lip

aspect competence. In serve to soothing hankie analysis,

cephalometric anxiety points are invaluable

for assessing a profile. The latter will distin-

guish between soothing hankie and fundamental abnor-

malities and exhibit Angle, Class I, II or III jaw

relationships.14

Fig. 20 Applicator

hang punch together to

interpupillary line

noticed from frontal

aspect

Fig. 24 Horizontal facial lines noticed from sagittal

The nasolabial angle is a intersection of

dual lines regulating a nose and lips as reference

points. The dual lines are tangents of a sub-

Fig. 21 Applicator nasale and a maxillary mouth form (Fig. 25).

hang punch together to

interpupillary line For males, this angle rages from 90° to 95°

noticed from sagittal and for females from 100° to 105°. Assuming

aspect 90° as a normal, if a nasolabial angle is

۲۰ BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005

۱p15-21.qxd 15/06/2005 16:46 Page 21

PRACTICE

۹۰°, a maxilla is distinguished and a convex

facial form is manifested. In this case,

recessed maxillary maiden restorations are

considered. If a retreat is present, manifest-

ing a concave profile, i.e. nasolabial angle is

۹۰°, a distinguished maxillary maiden dental

shred is indicated. Spear15 has termed this

judgment of facial form to settle the

position, and grade of dominance, of the

maxillary maiden teeth as ‘facially generated

diagnosis planning’.

The Rickett’s E-plane is a line drawn from the

nose tip to a chin prominence. Accepted

norms for a stretch from a maxillary mouth to

this hypothetical line are 4 mm, while that for Fig. 25 Nasolabial

angle (gold coloured)

mandibular mouth is 2 mm (Fig. 26). With edentu-

lous cases, it is needed to revive a Rick-

ett’s E-plane to settle a scold facial profile.

For example, in edentulous cases, a maxillary

mouth is unsupported and a dimensions to the

E-plane is larger than 4 mm, demonstrative of a

deficient facial form (Fig. 27). Consequently,

when synthetic prostheses are fabricated, the

latter should reinstate mouth support and restore

a facial form (Fig. 28).

CONCLUSION

Facial comment is both biased and objec-

tive. Physiognomy and morphopsychology are

biased methods of appraisal, while geomet-

ric is an design analysis. It is a combina- Fig. 26 Rickett’s

E-plane

tion of a dual that achieves dental restorations

that confederate with facial facilities and are

noticed with cultured approval. However,

a ultimate outcome is heavily dependant on the

clinician’s and a ceramist’s creativity and

artistic input.

۱٫ Jung CG. Dreams. Princeton University Press, Princeton,

New Jersey, 1974.

۲٫ Myers DG. Psychology, Worth Publishers, Inc., New York,

۱۹۹۸٫

۳٫ Hassin R, Trope Y. Facing faces: studies on a cognitive

aspects of physiognomy. J Pers Soc Psychol 2000; 78:

۸۳۷–۸۵۲٫

۴٫ Armstrong E. The limbic complement and culture: an allometric

research of a neocortex and limbic nuclei. Human Nature

۱۹۹۰٫ Fig. 27 Unsupported

۵٫ McGarth C, Lui K S, Lam C W. Physiognomy and teeth: An maxillary mouth resulting

ethnographic investigate among immature and prime Hong in a deficient facial

Kong adults. Br Dent J 2002; 192 (9): 522–۵۲۵٫ profile

۶٫ Rufenacht CR. Fundamental of Esthetics. Quintessence

Publishing Co. Inc., Chicago, Il, 1990.

۷٫ Gebhard W. A extensive proceed for restoring esthetic

and duty in bound prosthodontics. QDT 2003; 26: 21–۴۴٫

۸٫ Levin E I. Dental aesthetics and a golden proportion. J

Prosthet Dent 1978; 40: 244–۲۵۲٫

۹٫ Lehman W. Tooth form and a face: A comedy of errors.

South Calif State Dent J 1950; 17: 29.

۱۰٫ Chiche, GJ and Pinault A. Esthetics of Anterior Fixed

Prosthodontic. Quintessence Pub Co.Inc., 1994: 1; 15.

۱۱٫ Levin JB. Esthetic diagnosis. Current Opinion in Cosmetic

Dentistry, Current Science, 1995: 9–۱۷٫

۱۲٫ Weickersheimer P B. Steiner analysis. In: Jacobson A ed.

Radiographic Cephalometry. Carol Stream, Il: Quintessence

Publishing; 1995: 83-85. Fig. 28 Following

۱۳٫ Burstone C J. Lip viewpoint and a stress in diagnosis sustenance of maxillary

planning. Am J Orthod 1967; 53: 262–۲۸۴٫ prostheses, a upper

۱۴٫ Rifkin R. Facial analysis: A extensive proceed to

mouth is now supported,

diagnosis formulation in cultured dentistry. Pract Periodont

Aesthet Dent 2000; 12 (9): 865–۸۷۱٫

restoring a facial

۱۵٫ Spear F. Creating Esthetic Excellence Part I, A Complete form (compare with

Approach. Presented during a ADA Meeting in Las Vegas, 1995. Fig. 27)

BRITISH DENTAL JOURNAL VOLUME 199 NO. 1 JULY 9 2005 21

Article source: https://www.scribd.com/document/365253905/facial-perspective-pdf

مجله خبری روز

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۲ آذر ۱۳۹۶
مجله خبری روز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

Article source: http://www.irannaz.com/news_cats_19.html

آموزش نقاشی با پاستل برای تازه‌کارها | هزار و یک بوم

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۲ آذر ۱۳۹۶

با پاستل پیش از این آشنا شدیم. پاستل شامل رنگدانه‌های پودری است که به هم چسبیده‌اند. این رنگدانه‌ها اساسا همان‌هایی هستند که برای دیگر ابزارهای نقاشی مانند آبرنگ، اکریلیک و مدادرنگی نیز به کار می‌روند. اما پاستل به دلیل تاثیری که از خود بر کاغذ باقی می‌گذارد به تکنیکی خاص و متفاوت‌تر نیاز دارد. همه پاستل‌ها ویژگی‌های یکسانی ندارند به همین دلیل پیش از شروع نقاشی با پاستل لازم است دانش بیشتری درباره آنها و نوع کاغذی که انتخاب می‌کنید، داشته باشید.

تهیه ابزارهای مورد نیاز برای نقاشی با پاستل

نقاشی با پاستل

۱. ابتدا درباره نوع پاستلی که می‌خواهید استفاده کنید تصمیم بگیرید

پاستل‌ها انواع بسیاری دارد، پاستل روغنی، پاستل‌های سخت، پاستل‌های نرم و پاستل مدادی. هریک دارای ویژگی‌های متفاوتی‌اند.

برای آشنایی بیشتر با انواع پاستل و ویژگی‌های آنها می‌توانید مطلب زیر را مطالعه کنید:

۲. درباره نوه کاغذهایی که برای نقاشی با پاستل به آنها نیاز دارید، نکاتی را بیاموزید

کاغذهایی که برای نقاشی با پاستل مورد استفاده قرار می‌گیرند، بافت‌ها و وزن‌های متفاوت و بسیاری دارند اما در کل از کاغذهایی که برای نقاشی با اکریلیک یا آبرنگ انتخاب می‌شوند، زبرتر و ناهموارترند؛ زیرا پاستل به راحتی و به طور کامل به صفحه‌های صاف نمی‌چسبد.

کاغذهای پاستل همچنین رنگ‌های متنوعی نیز دارند و دلیل انتخاب کاغذ رنگی برای نقاشی با پاستل، میزان اشباع و چگالی عالی آنهاست.

تجربه کارکردن با ابزارهای خریداری شده

پیش از هرچیزی اگر مطمئن نیستید که چه نوع کاغذ یا پاستلی را برای شروع کار باید انتخاب کنید، بهتر است ابتدا از یک فروشگاه محلی، تعداد کمی از آنها را خریداری و تمرین کنید. در صورتی که مطلوب بودند به فروشگاه‌های بزرگتر و محلی‌تر بروید و خرید کلی‌تری کنید.

۱. ابندا درباره انواع پاستل‌ها و ویزگی‌های آنها مطالعه کنید

گفتیم که ۴ نوع پاستل وجود دارد: روغنی، مدادی، نرم و سخت. با هر یک روی سطح کاغذ خطی رسم کنید و تفاوت آنها را مشاهده کنید.

یک پاستل مدادی بردارید و ببینید که آنها  نه تنها شبیه مدادهای گرافیتی سنتی‌اند، بلکه به کمک آنها می‌توانید نقاشی‌هایی با جزییات بسیار همچون نقاشی‌های سنتی رسم کنید.

یک پاستل نرم بردارید و نرمی آن را در برابر پاستل سخت احساس کنید. با رسم خطی روی کاغذ نیز خواهید دید که رنگدانه‌ها در این دو نوع پاستل متفاوتند.

نقاشی با پاستل

۲. ببینید انواع پاستل در مواجهه با یکدیگر چگونه رفتار می‌کنند

سعی کنید رنگ‌ها را با یکدیگر مخلوط کنید؛ به گونه‌ای تمیز و قابل تشخصی باشند. این کار به شما کمک می‌مند تا مهارت لازم برای ایجاد نقاشی‌های خلاقانه را به دست آورید.

۳. کاغذی که خریداری کرده‌اید را بیشتر بشناسید

درباره «دندانه» در کاغذهای پاستل مطالعه کنید. دندانه نشان می‌دهد که کاغذ توانایی نگهداری چه میزان رنگدانه پاستل را دارد.

پاسنل‌ها به کاغذهایی که دندانه بیشتری دارند، بهتر می‌چسبند. استفاده از کاغذهایی که خیلی صافند دشوار است؛ بخصوص اگر بخواهید چندین لایه روی آنها نقاشی کنید.

درباره اثر رنگ کاغذ روی مود نقاشی نیز مطالعه کنید. کاغذ قرمز تیره به تقاشی گرمی می‌بخشد در حالی که کاغذهایی که رنگ‌های کمرنگ‌تر و بی‌حال‌تری دارند به نقاشی حس نرمی و رام بودن می‌دهند.

نقاشی با پاستل

ابتدا با یک مداد طراحی طرح خود را روی کاغذ بکشید. ابتدا طرح‌های کلی را مانند ساختمان، سوژه‌ها و … بکشید.

۱. محدوده‌های اصلی رنگ را مشخص کنید

به  طرح نگاه کنید و رنگ‌های اصلی را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که کدام رنگ به بزرگترین قسمت تصویر شما اختصاص داده خواهد شد.

قسمت‌های مورد نظر را بسیار نرم رنگ کنید و مواظب خطوط باشید. بعد از این که مطمئن شدید که خطوط نقاشی را به درستی رنگ کرده‌اید از خط‌های پررنگ‌تری برای مرزها استفاده کنید.

اگر می‌خواهید رنگی کم‌رنگ‌تر و روشن‌تر در قسمتی داشته باشید، آن قسمت را ابتدا با سفید رنگ کنید و سپس رنگ مورد نظر را روی آن بکشید.

۲. رنگ‌ها را با انگشت مخلوط کنید

با این کار می‌توانید به رنگ مطلوب‌تر و یک‌دست‌تری دست پیدا کنید.

۳. با کمک اسپری فیکساتور رنگ‌ها را ثابت کنید

بر خلاف سایر رنگ‌های مایع، سرعت و احتمال تخریب و از بین رفتن رنگ‌های پاستل در صورت تماس با سطح نقاشی، بسیار زیاد است.

به جای استفاده از اسپری می‌توانید نقاشی خود را زیر سطح شیشه‌ای قرار دهید. مثلا آنها را قاب کنید تا از آسیب مصون بمانند.

۴. از هنر خود لذت ببرید 🙂

 

Article source: http://1001boom.com/20117/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/

جديدترين اخبار ايران و جهان ممتاز نیوز

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۲ آذر ۱۳۹۶

روزنامه امروز

Article source: http://www.momtaznews.com/

عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی | دانلود

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۱ آذر ۱۳۹۶
عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی | دانلود

طرح نقاشی | دانلود …">عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی | دانلود …

طرح نقاشی | دانلود ...">عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود <a href=طرح نقاشی | دانلود ..." class="post_thumbnail full aligncenter" width="547" height="207" />


طرح نقاشی“عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی

طرح نقاشیعکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود a href=طرح نقاشی” class=”post_thumbnail full aligncenter” width=”547″ height=”207″ /


عکس طراحی ساده از منظره – اسگو


سید رضا حسینی

مازندران

Article source: https://www.sgo.ir/search/?t=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87

Related posts:

نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
منظره نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی
اموزش نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طراحی از منظره و بنا | دانلود طرح نقاشی
طراحی از منظره و بنا | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی
نقاشی پرسپکتیو منظره یک نقطه ای | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی
نقاشی منظره | دانلود طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی

عکس منظره سیاه قلم – سایت عکس

طراحی منظره با رنگ روغن”
آموزش طراحی منظره با رنگ روغن
طرح نقاشی از منظره – اسگو”
طرح نقاشی از منظره – اسگو

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2017/11/14/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88/

Related posts:

طرح نقاشی
اموزش نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طراحی از منظره و بنا | دانلود طرح نقاشی
طراحی از منظره و بنا | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی
منظره نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی
نقاشی پرسپکتیو منظره یک نقطه ای | دانلود طرح نقاشی

عکس طراحی ساده از منظره – اسگو

طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی
نقاشی منظره | دانلود طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی
نقاشی منظره | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی از منظره – اسگو”
طرح نقاشی از منظره – اسگو

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2017/11/20/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B7/

Related posts:

طرح نقاشی">
اموزش نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
عکس طراحی ساده از منظره – اسگو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
منظره نقاشی پرسپکتیو | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
طراحی از منظره و بنا | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی">
نقاشی پرسپکتیو منظره یک نقطه ای | دانلود طرح نقاشی

عکس طراحی ساده از منظره – اسگو

طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی">
نقاشی منظره | دانلود طرح نقاشی | دانلود طرح نقاشی
طرح نقاشی از منظره – اسگو">
طرح نقاشی از منظره – اسگو

Article source: http://buy4painting.blog0.ir/2017/11/22/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B7-2/

مشهد فوری

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در ۰۱ آذر ۱۳۹۶

پایان کیف قاپی های خونین مشهد

مرد ۳۲ ساله ای که با خودروهای سرقتی در مشهد بانوان عابر را تعقیب و برای رسیدن به نیت شوم خود در فرصتی مناسب طعمه‌های خود را به طرز وحشتناکی مجروح می‌ک…

Article source: http://www.mashhadfori.com/