شاهکارهای نقاشی روی کیک!

شاهکارهای نقاشی روی کیک!

ماریا آریستیدو، پیش از این با آثاری که با استفاده از قهوه خلق کرده بود، شناخته می شد، و حالا با پروژه ای جدید : هنر روی کیک. او این کیک ها را برای گالری کیک لارناکار در قبرس می سازد. نقاشی هر یکی از این کیک ها ۶-۱۰ ساعت بسته به طرح و ابعاد کیک زمان می برد. نمونه هایی از نقاشی های روی کیک او را در لاپلاس ببینید.


شاهکارهای نقاشی روی کیک!

شاهکارهای نقاشی روی کیک!


شاهکارهای نقاشی روی کیک!


شاهکارهای نقاشی روی کیک!


شاهکارهای نقاشی روی کیک!