Perspective (graphical)

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
Part of a series on Graphical projection Perspective (from Latin: perspicere to see through) in the graphic arts is an approximate representation, on a flat surface (such as paper), of an image as it is seen by the eye. The two most characteristic features of perspective are that objects are smaller as their distance from the observer increases; that they are foreshortened, ie that the size of an object's dimensions along the line of sight are relatively shorter than dimensions across the line of sight. Overview[edit] Linear perspective always works by representing the light that passes from a scene through an imaginary rectangle (the painting), to the viewer's eye. It is similar to a viewer looking through a window and painting what is seen directly onto the windowpane. If viewed from the same spot as the windowpane was painted, the painted image would be identical to what was seen through the unpainted window. Each painted object in the scene is a flat, scaled down version of the object on the other side of the window.[1] Because each portion of the painted object lies on the straight line from the viewer's eye to the equivalent portion of the real object it represents, the viewer cannot ...

Perspektive (Begriffsklärung) – Wikipedia

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
Perspektive steht für: Perspektive, Möglichkeiten der räumlich wirkenden Abbildung von Objekten auf Flächen Erste-Person-Perspektive, ein Konzept der Philosophie, das in der Erkenntnistheorie und der Ethik diskutiert wird Erzählperspektive, die Sichtweise des Erzählers in der Literatur und narrativen Medien perspektive (Zeitschrift), eine seit 1977 erscheinende Grazer Zeitschrift für zeitgenössische Literatur Perspektiven (Chor), christlicher Jugendchor Siehe auch:  Wiktionary: Perspektive – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen  Wikiquote: Perspektive – Zitate Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Perspective – Download

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
Studenten der DigiPen Universität haben mit Perspective einen ganz spezielles Jump Run-Game entwickelt. In der Spielwelt werden 2D- und 3D-Ansichten vermischt - so entsteht ein völlig neues Spielkonzept. Blockaden, an denen Sie in einer 2D-Welt verzweifeln würden, können Sie durch einen Wechsel der Perspektive im 3D-Raum ganz einfach beseitigen. Sie betrachten die Spielfigur innerhalb eines normalen 3D-Raumes, die Figur selber bewegt sich aber innerhalb der Einschränkungen einer 2D-Welt. Je nachdem, wie Sie die Kamera ausrichten, verbinden sich Laufwege oder öffnen sich Passagen. Das Spiel ist in Etappen unterteilt und verbindet die einzelnen Spielelemente über alte Videospiel-Automaten. Fazit: Perspective ist ein Pflichtspiel für Jump Run-Fans, die vor kniffligen Rätseln nicht zurückschrecken und gut innerhalb von 2D- und 3D-Ansichten querdenken können.

Perspektive – Wikipedia

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
Dieser Artikel behandelt die Perspektive im geometrischen Sinn und in der bildlichen Darstellung; zu weiteren Bedeutungen siehe Perspektive (Begriffsklärung). Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der auf der Diskussionsseite unter dem Stichwort “Notlage” angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Perspektive (von lateinisch perspicere‚ hindurchsehen, hindurchblicken) bezeichnet die räumlichen, insbesondere linearen Verhältnisse von Objekten im Raum: Das Abstandsverhältnis von Objekten im Raum in Bezug auf den Standort des Betrachters. Damit ist die Perspektive stets an den Ort des Betrachters gebunden und kann nur durch Veränderung der Orte der Objekte und des Betrachters im Raum verändert werden. Diese Feststellung ist dahingehend wichtig, als dass eine andere Perspektive nicht durch Veränderung des Betrachtungsausschnitts (z. B. durch Verwendung eines Zoom-Objektivs in der Fotografie) herbeigeführt werden kann. Die perspektivische Darstellung fasst die Möglichkeiten zusammen, dreidimensionale Objekte auf einer zweidimensionalen Fläche so abzubilden, dass dennoch ein räumlicher Eindruck entsteht. Arten perspektivischer Darstellung[Bearbeiten] Geometrische Projektionsverfahren. Zentralprojektion: Sehstrahlen gehen von einem Augpunkt aus, raumparallele Kanten scheinen in der Projektion in einen Punkt zu flüchten. Zentralperspektive: Zentralprojektion, eine Raumfläche liegt parallel zur Bildebene, diese wird bildparallel abgebildet, die andere orthogonal dazu – deren Raumflächen fluchten in einem Punkt 2-Punktperspektive (Übereckperspektive): Zentralprojektion, die horizontparallelen Raumkanten sind nicht bildebenenparallel und flüchten ...

perspective

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
(See also NIT-PICKING.)by and large From an overall perspective; on the whole; in general; without going into details. The origin of this phrase and its current literal use are both nautical. It means to sail to the wind and slightly off it, or with the wind near the beam.Thus you see the ship handles in fair weather and foul, by and large. (Samuel Sturmy, The Mariner’s Magazine, 1669)By and large was used figuratively as early as 1706 in Edward Ward’s Wooden World Dissected. The jump from literal to figurative use is difficult to follow. This method of sailing is generally faster, a bit safer and easier (it offers less chance of being “taken aback” than sailing directly “by the wind”)—on the whole, better in the long run. It is the quality of being preferable ‘on the whole’ or ‘in general’ (even if a detailed analysis proved otherwise) that is transferred to nonnautical situations.The virtue of sound broadcasting was that, by and large, the content mattered more than anything else. (Times, May 23, 1955)in the long run In the end, when all is said and done; from the perspective of knowing the outcome or end result. This expression alludes to a ...

Perspective | Define Perspective during Dictionary.com

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
late 14c., "science of optics," from Old French perspective and directly from Medieval Latin perspectiva ars "science of optics," from fem. of perspectivus "of sight, optical" from Latin perspectus "clearly perceived," past participle of perspicere "inspect, look through, look closely at," from per- "through" (see per) + specere "look at" (see scope (n.1)). Sense of "art of drawing objects so as to give appearance of distance or depth" is first found 1590s, influenced by Italian prospettiva, an artists' term. The figurative meaning "mental outlook over time" is first recorded 1762.

dict.cc Wörterbuch :: viewpoint :: Deutsch-Englisch …

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
linear perspective | perspective perspective | position | view © Princeton University

dict.cc | viewpoint | Wörterbuch Englisch-Deutsch

نوشته شده در موضوع خرید پرسپکتیو در 30 نوامبر 2014
dict.cc | perspective | Wörterbuch Englisch-Deutsch   ä ö ü ßDE ENDE – ENEN – DE-----DE EN-----DE BGDE BSDE CSDE DADE ELDE EODE ESDE FIDE FRDE HRDE HUDE ISDE ITDE LADE NLDE NODE PLDE PTDE RODE RUDE SKDE SQDE SRDE SVDE TR-----EN BGEN BSEN CSEN DAEN ELEN EOEN ESEN FIEN FREN HREN HUEN ISEN ITEN LAEN NLEN NOEN PLEN PTEN ROEN RUEN SKEN SQEN SREN SVEN TR Optionen | Tipps | FAQ | Abk. | Desktop IntegrationLoginRegistrierenHomeAbout/ExtrasVokabeltrainerFachgebieteBenutzerForumMitmachen!Englisch DeutschADJ   perspective | more perspective | most perspective NOUN   a perspective | perspectives SYNO   linear perspective | perspective ... –perspective {adj}perspektivisch SubstantiveperspectivePerspektive {f} perspectiveBlickwinkel {m} perspectiveAusblick {m} perspective [mental view, prospect]Betrachtungsweise {f} perspective [fig.]Sichtweise {f} [Standpunkt] perspectiveAnblick {m} perspectiveDurchblick {m} perspective [mental outlook]Gesichtspunkt {m} perspectiveBlickrichtung {f} [fig.] perspective [appearances]Optik {f} [fig.] 2 Wörter: Anderein perspective {adv}perspektivisch 2 Wörter: Verbento lose perspectivedas Gesamtbild aus dem Auge verlieren 2 Wörter: Substantiveaerial perspectiveVogelperspektive {f} mus. auditory perspectiveGehörperspektive {f} audio auditory ...

نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)

نوشته شده در موضوع خرید آموزش نقاشی در 29 نوامبر 2014
نقاشی های زیبا و سه بعدی که به صورت کاملا هنرمندانه و زیبا در پیاده رو ها و حتی وسط خیابان رسم شده اند که کاملا واقعی و زیبا به نظر می رسد که امید است از این نقاشی های زیبا و دیدنی نهایت لذت و استفاده را در این پست سایت عکس ببرید. نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های سه بعدی خیابانی (2)نقاشی های ...

نقاشی خیابانی سه بعدی + عکس ها …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش نقاشی در 29 نوامبر 2014
نقاشی خیابانی سه بعدی + عکس ها نقاشی خیابانی سه بعدی روی آسفالت خیابان نقاشی خیابانی سه بعدی روی آسفالت خیابان نقاشی های خیابانی سه بعدی و زنده در کف خیابان نقاشی های خیابانی سه بعدی و زنده در کف خیابان نقاشی خیابانی جالب از خرگوش و هویج نقاشی خیابانی جالب از خرگوش و هویج نقاشی خیابانی سه بعدی روی دیوارهای شهر نقاشی خیابانی سه بعدی روی دیوارهای شهر نقاشی های خیابانی روی در و دیوار خانه ها نقاشی های خیابانی روی در و دیوار خانه ها نقاشی خیابانی سه بعدی + عکس ها