ژانویه 272017
 

مجله‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله‌فروشی‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود. تا آنجا که صفحه‌آرائی و طراحی به هم مربوط می‌شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم‌گیری با هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی ـ در هر مورد ـ یکسان هستند: فضای سفید، تصاویر، نوع نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی. حتی می‌توان گفت که؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی یکسان است، مسلماً افرادی که روزنامه و مجله را صفحه‌آرائی می‌کنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خواننده‌ ها دارند. اما این گفته ی آخر بسیار ساده ‌انگاری است. روزنامه‌ها با حقایق سر و کار دارند و اشتیاق طبیعی برای خواندن اخبار در وجود خواننده ‌ها وجود دارد و آن ها را به ‌آن سمت سوق می‌دهد. بیشتر مجله‌ ها با سرگرمی، و تجدید نظریات سر و کار دارند. درحالی ‌که روزنامه ‌ها ممکن است سی آیتم یا بیشتر در هر صفحه، مطلب داشته باشند، مجلات، اغلب چند صفحه را به یک مقاله اختصاص می‌دهند و هنگامی‌که ظاهر مجلات مطرح باشند؛ مورد توجه افراد نکته‌ سنج ‌تر قرار می‌گیرد. کاغذ نا مرغوب، تصویرسازی ضعیف، صفحات سرهم‌بندی‌شده عموماً قابل قبول نیستند. حداکثر استفاده از تکنیک‌های گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله‌ها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه‌آرائی مجلات به تبلیغات نزدیک ‌تر است تا به روزنامه ‌ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیک‌های بصری به‌دست آید.fd91c 1271512292 01 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX

مجله‌ها باید به‌گونه ‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله ‌فروشی ‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود، مشخص می‌گردد و رمز کار؛ عکس‌های تمام رنگی، کاغذ مرغوب و تصویرسازی‌های پرزرق و برق هستند و این تأکید وقتی بیشتر آشکار می‌شود که مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطره ‌ای بیفتد. مجلاتی که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ د رمقابله با تلویزیون به سختی ضربه خوردند، در استفاده افراطی از تایپوگرافی و تجربه‌ های طراحی زیاده ‌روی کردند. این‌که تا چه حد این ‌گونه تغییرات در ظاهر مجلات می‌تواند در زنده نگه ‌داشتن آن ها اثربخش باشد، مشخص نیست، لکن تردیدی نیست که استفاده قوی از تکنیک‌های گرافیکی در صورتی‌ که مجله‌ ای بخواهد به‌ حداکثر موفقیت دست یابد امری ضروری است. دشوار است که به‌توان بحث صفحه ‌آرائی دوره‌ای و طراحی را در حد اصول اساسی محدود کرد. با این وجود برقرار کردن ارتباط بین فرم فیزیکی و عملکرد مجله می‌تواند نقطه شروعی برای پیشنهادات در طراحی مجله فراهم سازد که بتواند با گذشت زمان موفق باشد.

9d676 1271512353 02 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX
اصل اول در صفحه‌آرائی مجله “عملکرد”

یافتن عملکردهای صفحه‌آرائی مجله‌ها نه دشوار و نه منحصر به‌فرد است. عملکردها به‌طور خلاصه عبارتند از:
۱) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
۲) تداوم توجه: تا خواننده بتواند و بخواهد مطالب ارائه شده را بخواند. هر صفحه‌آرائی، آشکارا باید در هر دو زمینه موفق باشد. اگر توجه خواننده جلب نشود، شکست مطلق است، و اگر توجه فرد تداوم نیابد یا به دلیلی خواننده از خواندن اجتناب کند، موفقیت عملکرد اول فاقد ارزش خواهد بود. شاید مهمترین عناصر جلب ‌توجه؛ رنگ، عکس، تصویرسازی و عناوین باشد. ابزار جلب توجه هر چه که باشد، عامل نگه‌دارند ی چشم باید سریعاً کار خود را انجام دهد. یک خوانندهٔ بالقوه که مجله را ورق می‌زند بیشتر از ۱۰ ثانیه برای این کار وقت نمی‌گذارد. اگر توجه او، در این مدت زمان جلب نشود، از آن می‌گذرد. رنگ به‌طور اخص مؤثر است چون شخص را در معرض عکس ‌العمل سریع قرار می‌دهد. مجله‌های تصویری مانند “زندگی” ـ life ـ و “نگاه” ـ demeanour ـ عکس‌ها را به‌عنوان اولین ابزار جلب توجه قرار می‌دادند. تأثیر آن ها در صفحه‌آرائی مجله‌ها آن قدر چشم ‌گیر بوده که صدها مجله عمدتاً از عکس به‌عنوان جلب توجه استفاده می‌کنند. بسیاری از مجلات پشت سر هم برای برای اغلب مقالاتشان از یک لی اوت استاندارد استفاده می‌کنند (عکس بزرگ با زیرنویس که با تیتر و متن ادامه می‌یابد) (تصویر مجله life) چیدمان با این کلیشه برای اثربخش بودن مکرر به حد کافی ساده و قابل اجراست. فرمول عکس، زیرنویس، تیتر، متن در انواع مجلات موفق بوده، زیرا این فرمول برای همان دو هدف اصلی ساختار مجله طراحی شده‌اند. این امر بستگی به یک عکس بزرگ جذاب دارد که نگاه خواننده را به خود جلب کند و در وهله‌ٔ دوم موضوع متن که در ترتیبی منطقی قرار گرفته باشد تا بتواند توجه خواننده را حفظ نماید. بعد از عکس می‌توان انتظار داشت که خواننده برای توضیح به زیرنویس آن توجه کند، به‌وسیله عنوان، خواننده ترغیب می‌شود و عنوان، مانند فلش او را به متن مقاله هدایت می‌کند.
سرتیتر ها یا عناوین، به ‌ویژه هنگامی ‌که با فضای سفید زیادی همراه باشند می‌توانند توجه خواننده را به‌ اندازه کافی حفظ کند و در او اشتیاق ایجاد کند. سر تیترها و عنوان، همراه با عکس‌ها و تصاویر بسیار مؤثرند و هم‌چنین کار خود را هم به ‌تنهائی انجام می‌دهند.

5ff21 1271512513 06 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX
اصول مهم قابل ذکر دربارهٔ عناوین مجلات عبارتند از:

۱) آنها باید تا اندازه‌ای بزرگ شوند که عناصر دیگر را تحت شعاع قرار دهند.
۲) باید فضای مفید زیادی اطراف آن ها ایجاد شود تا به‌وضوح، کنتراست را در آن ها به‌وجود آورد.
۳) برای جلب توجه‌کردن، می‌توان آن ها را به ‌عنوان تصویر در نظر گرفت و می‌توانند در هر جا روی یک صفحه یا دو صفحه مقابل هم مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از عناوین مجلات کوتاه هستند و باید در اندازهٔ بزرگ باشند تا مؤثرتر شوند (شرح تصویر …) یک عنوان، اغلب برای ایجاد کنتراست مناسب به ۳/۱، نصف یا حتی کل فضای سفید صفحه نیاز دارد. دانشجوی روزنامه‌نگاری که با ساختار روزنامه‌ها بار آمده نباید به فشرده کردن عناوین به ‌طوری ‌که حداقل فضا در روزنامه ‌ها به آن عادت کرده تن در دهد. از سوی دیگر، وی باید بتواند طرز تفکر خود را در مورد مکان عناوین در مقایسه با اولین کارهایش در صفحه‌آرائی مجله تغییر دهد. عناوین می‌توانند در هر جای صفحه قرار گیرند به‌شرطی‌که توان نمایشی کافی از لحاظ اندازه و فضای سفید را دارا باشند. انتخاب نوع طراحی مجلات نیز به روش متفاوتی نیاز دارد. استفاده از طراحی یک ‌دست برای روزنامه‌ها ایده‌آل است اما، برای مجلات، یک‌نواخت به نظر می‌رسد. هم‌چنین، عناوین مجلات باید به‌عنوان تصاویر در نظر گرفته شوند ـ هر کدام باید برای مقاله مورد بحث خود مناسب و در بسیاری از موارد با عناوین دیگر متفاوت باشند، اگر دو مقاله شبیه هم نیستند عناوین آن ها هم نباید مشابه باشند. هم‌چنین معمول است که بیشتر از یک تایپ فیس در یک عنوان یک‌خطی، از دو صفحه روبه‌روی هم در مجله استفاده ‌شود ولی کما بیش در روزنامه‌ها چنین نیست
حفظ کردن خواننده:عملکرد دوم، حفظ کردن خواننده و کمک به او در خواندن، با به‌کار بستن اصول تایپوگرافی خوب و صفحه‌آرائی انجام می‌شود.

برخی از نکات قابل ذکر عبارتند از:

۱) خواندن مجله با حروف سن‌سریف، بزرگ یا ایتالیک برای خواننده مشکل است.(چکیده)
۲) خواندن مجله‌ای که متن‌ها را مانند چینی‌ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریکائی که عادت دارد از چپ به راست بخواند مشکل است. (چکیده)
۳) المان اصلی صفحه‌آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یک صفحه باشد، چه دو صفحه رو‌به‌روی هم. خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می‌کند. این قانوت به‌کمک یک روش ارائه خاص می‌تواند شکسته شود وقتی عنوان اصلی، عکس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه‌آرائی است، حرکت چشم خواننده باید راهی را که می‌خواهیم دنبال کند.
۴) زیرنویس‌ها را نزدیک تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف‌کننده تصاویر باید تقریباً بخشی از تصاویر راتشکیل دهند. آن ها می‌توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی‌شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها قرار گیرند، زیرا این مکان در جهت حرکت طبیعی چشم قرار ندارد.
۵) پهنای ستون‌ها را طوری انتخاب کنید که طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد. ستون‌های بسیار کم ‌عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده می‌شود.

594b1 1271512464 05 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX
اصل دوم در صفحه‌آرائی مجله

قطع مجله: قطع (شکل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه‌آرائی است و تابع وسوسه‌های هنری نمی‌باشد. مجلات به‌طور قابل ملاحظه‌ای از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، از اندازه کوچک جیبی گرفته تا ابعادی همانند نشریات زرد.

قطع یک مجله نتیجه یک یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
۱) راحتی استفاده از آن
۲) هم‌خوانی محتوای مجله با قطع آن
۳) محدودیت‌های مکانیکی اندازه‌های چاپی.
راحتی استفاده، مزیت اصلی اندازه جیبی “Reode, s Deigest” و بسیاری از مجلات دیگر است. سهولت در به‌دست گرفتن و انبار کردن، به‌ویژه برای موضوعاتی مناسب است که متن در درجه اول و تصاویر در درجهٔ دوم اهمیت باشد. اندازه‌های بزرگ برای تأکید روی تصاویر، بهترین راه هستند زیرا، هرچه عکس‌ها بزرگتر باشد، تأثیر آن ها بیشتر است. بسیاری از مجلات، متن و تصاویر را به‌اندازهٔ مساوی ارائه می‌دهند و از قطعی که برای هر دو کافی باشد استفاده می‌کنند. یعنی ۲/۱ ۸ در ۱۱ اینچ یا در همین حدود. از آن‌جائی که این اندازه مانند اندازه استاندارد کاغذ معمولیست، دسته‌بندی این صفحات آسان‌تر و ابعاد آن ها برای خواننده راحت ‌تر است. قطع اغلب مجله‌ها به‌صورت مستطیل عمودی است زیرا، قطع مستطیل افقی در حمل و نقل با مشکل مواجه است.

c6e83 1271512631 08 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX

اصل سوم: حواشی سفید (فریم‌ ها)

حواشی سفید (فریم ‌ها) در صفحه‌آرائی مجلات به دو دلیل نقش مهمی دارند: اولاً آن ها علامت ‌هائی برای خاتمه دادن و یا شروع کردن متون هستند. به‌طور مثال، سعی کنید حاشیه را از هر دو طرف نسخه چاپی مجله بِبُرید و بعد ببینید که تا چه اندازه مطالعه متنی که در دو طرف، فاقد حاشیه است، مشکل می‌شود. ثانیاً این حواشی با احاطه کردن اِلمان‌ها در صفحه‌ با مرزهای سفید به جذابیت و یک‌دستی تک‌صفحه‌ها و صفحات روبه‌روی هم کمک می‌کنند. بدین ترتیب آنها مانند یک قالب، اثر هنری را در بر می‌گیرند. حاشیه‌ها برای محتوای متن ضروری هستند. نیاز خطوط به داشتن ابتدا و انتها، متن را به ‌وجود حواشی در تک ‌صفحه و دو صفحه مقابل هم نیازمند می‌کند.
استفاده از بلید

4a4d9 1271512565 07 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX

بدون تردید تصاویر می‌توانند به دلایل زیر حواشی را قطع کنند:
۱) ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
۲) ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
۳) و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه‌ دار به نظر‌ می‌رسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط می‌شود. اما ب این وجود قانون پذیرفته‌شده عمومی در بین چهار حاشیه یک صفحه و مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی ارتباط منطقی ایجاد می‌کند. مرکز بصری به قرار دادن حواشی کمک می‌کند: مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی اندکی بالاتر از مرکز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مرکز هندسی آن‌را می‌سازند، اما نقطه‌ای که در واقع مرکز به‌نظر می‌رسد یک بیستم بالاتر از مرکز صفحه است. متن صفحه‌ها مطابق مرکز بصری چیده شده‌اند. به‌عبارت دیگر آن ها کمی بالاتر در صفحه قرار می‌گیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به‌عنوان بزرگ‌ترین حاشیه در صفحه تعیین می‌شوند و حاشیه ی خارجی، کوچک تر از پائین و بزرگ‌تر یا هم‌اندازه ی بالائی است. حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه کوچک ‌ترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحه‌ٔ مقابلش با هم دیده می‌شود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممکن است به یک‌دستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی‌که مطالب دو صفحه به هم مربوط نباشد می‌تواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه‌روی هم طراحی می‌شوند نه برای تک‌صفحه‌ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یکپارچگی در صفحه نباید بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.
نکته: به‌خاطر بسپارید خواننده‌ها همیشه دو صفحه را با هم می‌بینند. به‌استثنای جلد، همواره دو صفحهٔ روبه‌روی مجله هم‌زمان دیده می‌شود. برای ایجاد سهولت در مطالعه، بهتر است که صفحات روبه‌روی هم را مانند یک بخش واحد طراحی کنیم، و هر صفحه باید با در نظر گرفتن صفحهٔ مقابلش طراحی شود. دو صفحهٔ مقابل هم ممکن است واحد یکسانی نباشند، اما ناگزیر روی طراحی یکدیگر تأثیر می‌گذرند.

1f192 1271512431 04 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX

چیرگی بر عطف صفحه: به‌منظور ایجاد تأثیر در طراحی صفحات، مهارت در از بین بردن مانع طبیعی حواشی عطف، ضروری به نظر می‌رسد.
دو صفحهٔ مقابل می‌توانند با استفاده از روش‌های زیر به‌صورت یکپارچه در آیند:
متن، تصاویر، رنگ، زمینه سفید و یا ابزارهای تایپوگرافی.
گستردن یک عنوان در عرض عطف، ارتباط مؤثری را به‌وجود می‌آورد اما، دقت فراوانی را می‌طلبد به‌طوری که به‌فضای بین حروف، صدمه‌ای وارد نشود. اگر عنوان، آن‌قدر بزرگ باشد که عطف، بین کلمات قرار گیرد، اتصال دو صفحه نباید در خوانائی عنوان اختلال ایجاد کند، به‌غیر از صفحه وسط محلات دوخت‌شده، در بقیه صفحات، هم ردیفی عناصر دو صفحه در عرض عطف، با مشکل چاپی روبه‌رو می‌شود و در هنگام طراحی این‌گونه اتصال‌ها باید، تخطی از برخی قوانین را مجاز شمرد. یک تصویر افقی که از عطف می‌گذرد می‌تواند اتصال خوبی بین دو صفحه برقرار کند، اما حواشی دو صفحه باید طوری شکسته شود که دو بخش تصویر با یکدیگر مماس گردد.

1f192 1272108532 09 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX

 مضمون عکس یا تصاویر تعیین می‌کند که آیا انطباق به تصویر لطمه می‌زند یا خیر! اتصال مناسب، هم‌چنین با یک‌سری ا زتصاویر که از عطف می‌گذرند میسر می‌شود، به‌طوری‌که می‌تواند حواشی را تغییر ندهد و از عدم انطباق تا حد زیادی می‌کاهد. نوارهائی از فضای سفید به‌تنهائی و یا با کمک تصاویر، می‌توانند دو صفحه را به‌هم وصل کنند. همان‌طور که مقررات، مرزها و خطوط نقطه‌چین و غیره، می‌توانند جهت افقی را در تقاطع صفحات ایجاد کنند و مسلماً نیازی نیست که به‌هم پیوستن صفحات مقابل هم مانند نمونه‌های ذکر شده بسیار آشکار باشد، در واقع بیاد روش‌های ظریف‌تری جستجو نمود. در تولید تکنیک‌هائی که یک تفکر خلاق می‌تواند به‌وجود آورد محدودیتی وجود ندارد.

1f756 1271512390 03 طراحی و صفحه ‌آرایی مجله | PersianGFX
تأکید بر عطف

هنگامی‌که دو صفحه رو به‌روی هم شامل دو موضوع متفاوت باشند. اتصال بین مطالب نباید برای خواننده گیج‌کننده باشد. در صفحه‌آرائی بایستی با استفاده از عطف یا جداکننده‌های دیگر، روی متفاوت بودن موضوعات در هر صفحه تأکید نمود. به‌جای‌آن، ممکن است فضای سفید در بخش عطف صفحه مورد نیاز باشد. مسلماً به‌منظور این‌که صفحات به‌عنوان واحدهائی جدا از هم مطرح شوند باید به ‌هر کدام تضاد مناسب داده شود.

Article source: http://persiangfx.com/fa/gfx/articles/page-design-magazine/

ژانویه 232017
 

برگذاری دوره ای آموزش سئو

برگذاری مجدد دوره های حرفه ای آموزش سئو نونگار شروع شد

برای اطلاعات بیشتر از نحوه شرکت دز این کلاس ها میتوانید در
ینجاکلیک نمایید


سه شنبه تعطیل است

در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت بیانیه ای صادر و سه شنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد از همین رو نونگار پردازش نیز فردا 21/10/95 رسمأ تعطیل است .
پشتیبانان نونگارهمانند سایر روزهای تعطیل از طریق ایمیل و تیکت، پاسخگوی شما خواهند بود !


حذف شدن پیج رنک گوگل

آیا پیج رنک گوگل واقعا مهم است؟آیا باید نگران تغییر کوچکی در پیج رنک خود باشید و یا احتیاج به تمرکز برای افزایش پیج رنک وجود دارد؟ ممکن است سوالاتی از این قبیل در ذهن شما پدید بیاید.
حذف پیج رنک…


تبلیغات در گوگل رفع فیلترشد

هنگامی که در گوگل یک کلمه خاص مانند طراحی سایت را جستجو میکنید، گوگل گزارش خود را به دو روش به شما نمایش میدهد:
نوع اول سایتهائی که در گوگل تبلیغات داده اند و در ازای هر نمایش به گوگل هزینه پرداخت میکنند و ملاک رتبه نمایش آنها سقف هزینه ای است که برای هر نمایش به گوگل میدهند
رفع فیلترینگ ادورز…


تجارت الکترونیکی پولساز

امروزه سایت های تجارت الکترونیکی موفق بسیاری وجود دارد که به واسط طراحی سایت موفق خود درآمد میلیاردی را برای خود رقم زده اند و همچنین در کنار آن نام تجاری خود را به عنوان برندی معتبر در زمینه طراحی وب سایت های تجارت الکترونیکی بیان نموده اند.
تجارت الکترونیکی پولساز…


انواع بازاریابی اینترنتی

یکی از انواع بازاریابی وب SEM است که با افزایش بازدید در نتایج موتور جستجو از طریق بهینه سازی سایت یا پرداخت تبلیغات و یا بازاریابی محتوا و شبکه های رسانه های اجتماعی منجر به ترویج و پیشرفت سایت می گردد.
سئو نسخه پالایش شده ای از SEM است که منجر به افزایش رتبه و افزایش دیده شدن در صفحات نتایج موتورهای جستجو می شود.

انواع بازاریابی اینترنتی…


Article source: http://www.npco.net/

ژانویه 202017
 

43df7 Tipard iPhone Ringtone Maker دانلود رايگان نرم افزار

Tipard iPhone Ringtone Maker 7.0.20 نرم افزار Tipard iPhone Ringtone Maker برنامه ایست که مخصوصا جهت ساخت زنگ برای کاربران آیفون طراحی شده است. با استفاده از این برنامه سازنده زنگ، شما میتوانید یا زنگ های خاص خودتان را بسازید، و یا میتوانید از ویدئویی صوتش را استخراج کنید و به عنوان زنگ استفاده کنید، یا میتوانید از فایل های صوتی و یا دی وی دی ها اسنفاده کنیدو همچنین شما میتوانید فایل های صوتی با فرمت M4R را مستقیما در آیفون خود به عنوان زنگ قرار دهید. این برنامه به شما امکان استخراج زنگ گوشی های آیفون را به کامپیوتر، ایتونز و یا دیگر دستگاه های آیفون را میدهد.
زنگ های آیفون خاص با فرمت M4R به آسانی بسازید
زنگ گوشی های آیفون را مستقیما در کامپبوتر، ایتونز و یا دیگر دستگاه های آیفون استخراج کنید
پشتیبانی کامل از نسخه ۹ سیستم عامل IOS به همراه پشتیبانی کامل از آخرین نخه ایتونز
زنگ های آیفون بسازید
برنامه Tipard iPhone Ringtone Mkaerبه شما امکان ساخت زنگ از هر فرمت صوتی را میدهد. این برنامه میتواند تقریبا تمامی فمت های صوتی نظیر MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, M4A, RA, RAM, AC3, MP2 و… را به فرمت M4R تبدیل کند و به عنوان زنگ استفاده کنید. بنابر این کاربران گوشی های آیفون دیگر نیازی نیست از فروشگاه آیتونز زنگ بخرند. با استفاده از برنامه Tipard iPhone Ringtone Mkaer شما میتوانید هر فرمت ویدئویی نظیر AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4, DIVX, XVID, MOV, RM, RMVB, M4V, VOB, ASF, 3GP, 3G2, H.264, QT, MPV, و… را به زنگ های آیفون با فرمت M4R تبدیل کنید. با استفاده از این برنامه کمک کننده جهت زنگ های گوشی های آیفون، شما میتوانید فرمت های دی وی دی ها را به فرمت M4R جهت استفاده به عنوان زنگ در گوشی های آیفون استفاده ککنید. به علاوه، برنامه Tipard iPhone Ringtone Maker نه تنها میتواند زنگ برای گوشی های آیفون بسازد، بلکه میتواند زنگ های ساخته شده را مستقیما در آیفون بریزید.دانلود

Article source: http://mihandownload.com/

ژانویه 182017
 

666d3 5088cdca28ba0d7525000101 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 13 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه

666d3 5088cdca28ba0d7525000101 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 13 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه

گروه معماری :‌ شرکت Topotek 1+شرکت BIG+ شرکت Superflex

مکان : کپنهاک ،‌دانمارک

مساحت :‌۳۰۰۰۰ مترمربع

سال :‌۲۰۱۲

توضیحات کلی

سوپر کیلن [۱] یک فضای شهری طولانی نیم مایلی جداشده میان یکی از متنوع‌ترین محله‌های قومی – اجتماعی در دانمارک است. این یک ایده فراگیر دارد که به‌عنوان بهترین شیوه یک نمایشگاه بزرگ شهری قابل‌تصور است – یک نوع کلکسیون از اشیاء جهانی یافت شده که از ۶۰ ملیت متفاوت مردم مقیم مناطق اطراف آن است.  گسترده این اشیا از اسرائیل گرفته تا چین و قطر و روسیه است. هر شی‌ء با یک صفحه استیل کوچک همراه است ، که آن شی را توصیف می‌کند ؛ که چیست و از کجا آمده است. هم به زبان دانمارکی و هم به زبان‌اصلی خود آن شی. یک دسته‌بندی سورئال از تنوع یک مجموعه شهری جهانی که درواقع انعکاس طبیعی از واحد همسایگی محلی است.

سوپر کیلن نتیجه همکاری خلاقانه سه شرکت معماری BIG  و Topotek1 و  Superflex است که ادغام کم‌نظیر میان معماری و معماری منظر و هنر ( از مرحله اولیه ایده پردازی تا مرحله ساخت‌وساز ) را شکل داده‌اند.

یک نمایشگاه جهانی در نوربرو[۲]

سوپر کیلن یک پارک است که تنوع را حمایت می‌کند. یک نمایشگاه جهانی از مبلمان و هر شی‌ء از همه جهان که شامل نیمکت‌ها ، تیر چراغ‌برق ، سطل زباله و پوشش گیاهی است. لوازمی که هر پارک معاصر باید شامل آن‌ها باشد که به بازدیدکنندگان آینده پارک کمک می‌کند تا انتخاب کنند. سوپر کیلن الگوهای از تاریخ باغ سازی را نشان می‌دهد. در باغ ،‌ انتقال از یک ایده ، دوباره‌سازی مکانی دیگر ،‌مانند یک چشم‌انداز از راه دور ، یک مفهوم عمومی در طول زمان‌هاست. به‌عنوان‌مثال کوه‌های چینی با سنگ‌های مینیاتوری ، اقیانوس ژاپن با موج‌هایی از شن و یا خرابه‌های یونانی به‌عنوان مدل کوچک‌تری در باغ‌های انگلیسی به نمایش گذاشته‌شده‌اند. سوپر کیلن نسخه شهری معاصر از یک باغ جهانی است.

سه منطقه ، سه رنگ ، یک واحد همسایگی (‌محله )‌

نقطه شروع کانسپت تقسیم سوپر کیلن به سه منطقه و سه رنگ است ( سبز ، مشکی و قرمز). سطح‌ها و رنگ‌های متفاوت ، در فرم‌های جدید و پویا ،‌ محیط اطراف برای اشیا روزمره به‌صورت یکپارچه هستند.

به دلیل تمایل به داشتن طبیعت بیشتر ،‌ در سرتاسر محله به‌عنوان یک جزیره کوچک ( به کمک دسته‌بندی درختان متنوع ، بر اساس دوره شکوفه دهی ، رنگ‌ها ، ) با افزایش قابل‌توجه پوشش گیاهی مواجه می‌شویم .

ارتباطات ترافیکی

برای خلق بهتر و شفاف‌تر شالوده در سراسر محله ، مسیر دوچرخه‌سواری فعلی شناسایی خواهد شد ،‌ اتصال ارتباطات جدید اطراف محله با تأکید بر ارتباط به Mimersgade خلق‌شده‌اند ، جایی که شهروندان تمایل برای گذر اتوبوس را نشان داده‌اند . این انتقال بر همه ترافیک این منطقه در خارج از نوربرو اهمیت داشته و یک‌بخشی از پلان بزرگ‌تر زیربنای آن است. پیشنهاد‌هایی برای گذر اتوبوس شامل علائم ، یک لاین گسترده میانی یا سرعت‌گیرهاست.

بازار،‌ فرهنگ،‌ ورزش – میدان قرمز

به‌عنوان یک سالن ورزشی و فرهنگی در نوربروهال ،‌ میدان قرمز به‌عنوان یک گستره شهری برای زندگی داخلی از سالن درک می‌شود. میدان مرکزی بزرگ ، با ارائه متنوع تفریحات ،‌به ساکنان محلی اجازه می‌دهد تا در میان فعالیت‌های فیزیکی و بازی‌ها همدیگر را ملاقات کنند. رنگ سطح هم ازنظر رنگ و هم ازنظر مصالح با نوربروهال و ورودی جدید ، جایی که سطح با داخل و خارج لابی جدید ترکیب‌شده ، هماهنگ شده است .

نماها ازنظر بصری در پروژه از طریق دنبال کردن ایده فولدینگ رنگ سطوح به سمت بالا و به‌وسیله خلق تجربه سه‌بعدی گنجانده‌شده‌اند. از طریق نمای بزرگ مقابل خیابان نوربرو[۳] که فضای باز مرتفعی ست و تقریباً شبیه یک مکان سخنرانی (منبر)‌ است ،  به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهد که با یک دید از خورشید بعدازظهر لذت ببرند. علاوه بر امکانات فرهنگی و ورزشی ، میدان قرمز نشیمنگاهی برای بازار شهری خلق می‌کند که هر هفته بازدیدکنندگان از کپنهاک و محل‌های اطراف را به خود جذب می‌کند .

بازار مرکزی سوپر کیلن در منطقه‌ای از میدان هاکی موجود قرار دارد . بخش اعظمی از میدان به‌وسیله یک سطح پلاستیکی چندمنظوره پوشیده شده است تا بازی‌های توپی ، بازار ، تظاهرات ، و اسکی بر روی یخ در زمستان و غیره را امکان‌پذیر کند. انجمن سیار نوربروهال برای نمایش فیلم یا ورزش در فضای باز می‌تواند به آنجا نقل‌مکان کند. در سمت شرق میدان کافه‌ها اجازه دارند که خدمات خارجی ارائه کنند. در سمت شمال میدان هم ، بازدیدکنندگان می‌توانند از زمین‌های بسکتبال ،‌ فضاهای پارکینگ و یک فضای بدن‌سازی خارجی لذت ببرند.

میدان قرمز به‌وسیله یک خیابان در هر انتها و ساختمان و نرده‌های کناری لبه‌ها ، تعریف‌شده است. لبه به سمت داخل و خارج حرکت می‌کند – و ما منطقه را به هم به‌وسیله اتصال محیط اطراف با خطوط داده‌شده و لبه‌ها در یک الگوی قرمزرنگ گره‌زده‌ایم. یک فرش قرمزرنگ بزرگ بین تمامی گوشه‌های میدان کشیده شده است.

·        منطقه بدن‌سازی ،‌ بوکس تایلندی ،زمین‌بازی ( سرسره چرنوبیلی[۴]،‌ الاکلنگ عراقی ، صخره‌نوردی هندی )‌، سیستم صوتی از جامائیکا ،‌ کاغذ مومی[۵] از سالوادور آلنده ،‌ میزان زیادی نیمکت ( از برزیل ،‌ انگلیس و سویس )‌ ،‌ پارکینگ اتومبیل و دوچرخه .

·        زمین بسکتبال کنار پارکینگ

·        درخت‌های قرمز به‌جز آن‌هایی که موجود است.

اتاق نشیمن شهری – میدان مشکی

میمرز پلیدز[۶] قلب پلان اصلی سوپر کیلن است. جایی است که محلی‌ها در اطراف حوض و فواره مراکشی ،‌ نیمکت‌های ترکیه ، زیر درخت‌های گیلاس ژاپنی به‌عنوان پاسیو همدیگر را ملاقات می‌کنند. در آخر هفته‌ها ، سفره‌های دائمی ، نیمکت‌ها و امکانات کباب کردن به‌عنوان اتاق نشیمن شهری برای تخته‌نرد و‌ شطرنج‌بازان و غیره خدمات‌رسانی می‌کند . ترافیک دوچرخه‌سواری از طریق حل نسبی مشکل اختلاف ارتفاع سمت خیابان میدگاردز[۷] و فعال کردن یک رمپ برای دوچرخه میان هاترپلیدز[۸] و مسیرهای ارتباطی جذاب برای دوچرخه به گوشه شرقی میدان منتقل‌شده است. در سمت شمال تپه‌ای به‌سوی جنوب قرار دارد که یک منظره به سمت میدان و فعالیت‌هایش دارد.

·        میدان با یک علامت نئونی بزرگ دندان‌پزشکی از دوحه قطر نشانه‌گذاری شده است.

·        صندلی بار برزیلی‌ها زیر درختان نخل چینی ،‌ هشت‌پا ژاپنی زمین‌بازی  در کنار ردیفی از نیمکت‌های پیک‌نیک بلغاری ،باربکیوهای آرژانتینی نیمکت‌های بلژیکی اطراف درخت گیلاس ، نورپردازی با نور یو وی با نور کاملاً سفید از نمایشگاه آمریکایی ،  دوچرخه نروژی با چرخ دندانه‌دار ، درختان سرو لیبریایی.

 ·        برای حفاظت از انتهای خیابان در گوشه شمال شرقی میدان و برای دیدار با خواسته‌های همسایه‌ها ، یک‌گوشه میدان را به سمت بالا شکست دادیم تا یک فضای تحت پوشش ایجاد کنیم.

·        برخلاف الگوی میدان قرمزرنگ ، خطوط سفید بر روی میمرز پلیدز همه در حال حرکت از شمال به جنوب هستند ، اطراف مبلمان مختلف را می‌پوشانند تا از لمس آن پرهیز کنند. در اینجا الگو مبلمان را برجسته می‌کند برخلاف اینکه فقط پوششی برای زیر آن باشد.

  ورزشی ، بازی – پارک سبز

باومن[۹] یک‌بار گفته که « ورزش یکی از معدود نهادهایی در اجتماع است ، جایی که مردم هنوز می‌توانند موافق قوانین باشند» . مهم نیست که اهل کجا هستید ، به چه چیزی اعتقاددارید و به چه زبانی حرف می‌زنید ، شما همیشه می‌توانید باهم فوتبال بازی کنید. این دلیلی است که چرا چندین امکانات ورزشی به پارک سبز منتقل‌شده‌اند ،  شامل زمین هاکی موجود با زمین هماهنگ بسکتبال به این عنوان که نقطه‌ای برای جمع‌آوری ذاتی جوانان محل برای ورزش کردن باشد .

فعالیت‌های زیادی در پارک سبز به کمک تپه‌ها و سطوح نرم برای کودکان ، جوانان و خانواده‌ها امکان‌پذیر شده است . یک منظره سبزرنگ و مکان بازی جایی که خانواده‌ها با کودکانشان می‌توانند به پیک‌نیک بروند ، حمام آفتاب بگیرند و در چمن‌ها استراحت کنند همچنین می‌توانند به مسابقات هاکی ، بازی بدمینتون و ورزش در میان تپه‌ها بپردازند.

 منبع :‌ http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex/

b976a 5088cd9d28ba0d752a0000db superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 09 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه

b976a 5088ce3528ba0d752a0000e0 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 26 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه

© Iwan Baan
© Iwan Baan
b976a 5088cd7e28ba0d75690000e4 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 02 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
5cb6f 5088cd8428ba0d7525000100 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 03 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
5cb6f 5088cd8a28ba0d75690000e5 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 01 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
5cb6f 5088cd9428ba0d752a0000da superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 04 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
5cb6f 5088cd9628ba0d75710000f9 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 05 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
d1a55 5088cd9d28ba0d75710000fa superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 10 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
d1a55 5088cdca28ba0d7525000101 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 13 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
d1a55 5088cdcb28ba0d75690000e6 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 15 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
79e85 5088cdcc28ba0d753e0000f6 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 11 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
79e85 5088cdcc28ba0d752a0000dc superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 12 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
79e85 5088cddc28ba0d753e0000f7 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 14 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
79e85 5088cdf128ba0d752a0000dd superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 16 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
3098f 5088cdf428ba0d75710000fb superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 19 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
3098f 5088ce0228ba0d752a0000de superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 18 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
3098f 5088ce0328ba0d75710000fc superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 20 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
3098f 5088ce0728ba0d753e0000f8 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 17 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
a1bb0 5088ce1f28ba0d753e0000f9 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 24 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
a1bb0 5088ce2628ba0d75710000fd superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 21 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
a1bb0 5088ce2628ba0d752a0000df superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 23 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
a1bb0 5088ce6a28ba0d752a0000e1 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 22 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
9ce5c 5088ce7e28ba0d752a0000e2 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by hasse ferrold 01 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Hasse Ferrold
9ce5c 5088cf5a28ba0d75710000fe superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by jens lindhe 02 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Jens Lindhe
9ce5c 5088cfbb28ba0d752a0000e3 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by maria da schio 16 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Maria da Schio
f274a 5088cfe128ba0d75710000ff superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by maria da schio 11 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Maria da Schio
f274a 5088d00128ba0d7571000100 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by iwan baan 07 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Iwan Baan
f274a 5088d02d28ba0d752a0000e4 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by jens lindhe 03 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Jens Lindhe
f274a 5088d05228ba0d75750000e4 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by maria da schio 17 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Maria da Schio
f274a 5088d03f28ba0d753e0000fa superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by jens lindhe 01 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Jens Lindhe
5d2c4 5088d08d28ba0d75750000e5 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by maria da schio 23 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Maria da Schio
5d2c4 5088d1fe28ba0d753e0000fb superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 03 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
5d2c4 5088d22028ba0d75750000e6 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 01 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
d6e30 5088d24b28ba0d7571000101 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by mike magnussen 01 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Mike Magnussen
d6e30 5088d27328ba0d75750000e7 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 04 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
d6e30 5088d28028ba0d753e0000fc superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 09 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
d6e30 5088d2b428ba0d75750000e8 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 10 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
05d2c 5088d2c028ba0d753e0000fd superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by mike magnussen 02 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Mike Magnussen
05d2c 5088d2d328ba0d75750000e9 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 11 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
05d2c 5088d2d628ba0d753e0000fe superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 12 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
05d2c 5088d2ea28ba0d75750000ea superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 13 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
5fc68 5088d30c28ba0d75750000eb superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 06 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
5fc68 5088d4de28ba0d752a0000e6 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 17 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
5fc68 5088d4da28ba0d7571000105 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 18 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
5fc68 5088d4c128ba0d753e000102 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 21 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
2f812 5088d4b328ba0d7571000104 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 20 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
2f812 5088d47828ba0d753e000101 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 07 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
2f812 5088d46f28ba0d753e000100 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 22 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
06f33 5088d43528ba0d7571000103 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 08 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
06f33 5088d34028ba0d7571000102 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 19 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
06f33 5088d32128ba0d752a0000e5 superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 15 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
06f33 5088d32028ba0d753e0000ff superkilen topotek 1 big architects superflex suk image by torben eskerod 16 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
© Torben Eskerod
b06df 5088d8cf28ba0d75750000f2 superkilen topotek 1 big architects superflex site plan 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
Diagram
b06df 5088d8fc28ba0d757100010c superkilen topotek 1 big architects superflex 2011 08 02 suk object board low res 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
Diagram
b06df 5088d87528ba0d753e000104 superkilen topotek 1 big architects superflex big map 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
Situation
62305 5088d84628ba0d75690000e9 superkilen topotek 1 big architects superflex big areas 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
Diagram
62305 5088d83f28ba0d757100010b superkilen topotek 1 big architects superflex big areas   flags 125x125 طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه
Diagram


[۱] Superkilen

[۲] Norrebro

[۳] Norrebrogade

[۴] شهری نزدیک کیف در اکراین

[۵] stencil

[۶] Mimers Plads

[۷] Midgaardsgade

[۸] Hotherplads

[۹] Bauman

Share this:


62305 email طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه


62305 su طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه


62305 digg طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه


62305 fb طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه


62305 twitter طراحی محله در شهر کپنهاگ – سوپر کیلن – نشانه

مطالب مرتبط

Article source: http://www.signs.ir/?p=1915

ژانویه 112017
 

این کتاب، راهنمای بسیار کاربردی در یافتن بهترین‌های شهر پاریس است. برج ایفل و موزه لوور در میان پربازدیدترین جاذبه‌های توریستی شهر پاریس هستند، اما این کتاب مطالب بسیار بیشتری را ارائه داده است. با بهره‌بردن از راهنمای خود، با راه‌رفتن در امتداد بانک‌ها و پل‌های رودخانه سن، شانزه‌لیزه درختکاری‌شده، و خیابان‌های پشتی محله مونمارتر، فرهنگ باشکوه‌ترین و رمانتیک‌ترین شهر اروپا را به آغوش بکشید.
برخی از مطالبی که در این کتاب می‌خوانید، شامل موارد زیر است: برنامه‌های مفصل سفر و نکات کلیدی آدرس‌یابی، نقاشی‌های سه‌بعدی از مناظر، نقشه موزه‌ها و برنامه کاری جاذبه‌های توریستی، نسخه قابل چاپ نقشه، با مناظر و خیابان‌های شاخص مشخص‌شده، نقشه حمل‌و‌نقل عمومی و اطلاعات فواصل پیاده‌روی، پیشنهادهای روزانه سفر و نکاتی در کشف مناطق خارج شهر و اطلاعات بسیار زیاد و جزئی دیگر که هر مسافری به آن‌ها نیاز خواهد داشت.

سال 2016440 صفحهISBN: 978146544124986 MB | 

ادامه مطلب / دانلود کتاب

Article source: http://booktolearn.com/

ژانویه 102017
 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین

     ابزار تعیین وضعیت یاهو

     ابزار نمایش رتبه الکسا

     ابزار تغییر شکل موس

     ابزار قفل راست کلیک

     ابزار جستجوگر وبلاگ

     کد دیکشنری آنلاین

     ابزار تغییر زبان متن

     ابزار نمایش آی پی

     ابزار ذکر ایام هفته

     ابزار ساعت فلش

     ابزار عشق سنج

     ابزار بمباران قلب

     ابزار داستان روز

     ابزار آپلود عکس

     ابزار تعبیر خواب

     ابزار فال کلیکی

     ابزار فال ازدواج

     ابزار فال روزانه

     ابزار فال حافظ

     ابزار چت روم

     ابزار فال انبیا

85edd 3 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین85edd 12 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین85edd 15 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین
70fed 26 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین70fed 35 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین10d47 36 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین
10d47 44 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین10d47 51 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین61f32 60 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین
61f32 68 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین74f28 72 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین74f28 79 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین
74f28 88 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکینb6d92 93 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکینb6d92 117 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین
de090 logo قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکینde090 125x125 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین


ac51c 3 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین


   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  ساخت اپل ایدی

   
  تور استانبول


   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  قالب وبلاگ

   
  فروش اپل ایدی

   
  سایت ساز

   
  تور مالزی

   
  استخر

   
  بک لینک

   
  مبلمان کلاسیک

   
  دانلود آهنگ


f633c 250x120 قالب وبلاگ حرفه ای | وطن اسکین

Article source: http://vatanskin.com/

ژانویه 032017
 

5a452 82310118 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی  

 
 
 
 
 
 
 


ef5fa N1479647514 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


ef5fa N1479642047 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


a9be3 N1479468422 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


a9be3 N1479468201 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز –
اورجینال


خرید اینترنتی پلان ود یتایل ونقشه های معماری وعمران به همراه نرم افزار
طراحی کابینت – اورجینال


خرید اینترنتی طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز –
اورجینال


خرید اینترنتی طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز –
اورجینال

 
 
 

طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز.مناسب برای تمامی
شرکتها

بیش از سه میلیون طرح آماده برای اتوکددر زمینه سازه معماری الکترونیک و
مکانیک

طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز.مناسب برای تمامی
شرکتها

طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز

 

 
 
 
 
 
 
 


76076 N1479403441 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


76076 N1479403075 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


e4ba5 N1479401999 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


e4ba5 N1479146847 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش طراحی ماشین – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش حرفه طراحی و ساخت بنر تبلیغاتی ویژه اینترنت –
اورجینال


خرید اینترنتی آموزش کامل نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش حرفه طراحی و ساخت بنر تبلیغاتی ویژه اینترنت –
اورجینال

 
 
 

آموزش طراحی ماشین – آموزش طراحی خودرو

در این مجموعه آموزش ساخت حرفه ای بنر های ثابت و متحرک را می آموزید..

با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید

در این مجموعه آموزش ساخت حرفه ای بنر های ثابت و متحرک را می آموزید..

 

 
 
 
 
 
 
 


f7536 N1479146583 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


f7536 N1479113705 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


7ec07 N1478767076 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


7ec07 N1478766962 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش کامل نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز –
اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

 
 
 

با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید

طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

 

 
 
 
 
 
 
 


a53da N1478762784 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


a53da N1478685745 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


881dd N1478673312 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


881dd N1478672850 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش کامل نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه – اورجینال


خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی ماشین- اورجینال

 
 
 

با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید

همراه با گارانتی

مناسب برای تمامی کابینت سازان و طراحان داخلی و معماران ایران زمین

آموزش طراحی ماشین – آموزش طراحی خودرو

 

 
 
 
 
 
 
 


88e5f N1478672702 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


88e5f N1478672446 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


52a10 N1478672277 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


52a10 N1478595093 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش طراحی ماشین – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش حرفه طراحی و ساخت بنر تبلیغاتی ویژه اینترنت –
اورجینال


خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش کامل نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

 
 
 

آموزش طراحی ماشین – آموزش طراحی خودرو

در این مجموعه آموزش ساخت حرفه ای بنر های ثابت و متحرک را می آموزید..

مناسب برای تمامی کابینت سازان و طراحان داخلی و معماران ایران زمین

با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید

 

 
 
 
 
 
 
 


78dfc N1478592719 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


54c00 N1478592439 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


54c00 N1478280457 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


ad86e N1478016938 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی ناخن در منزل – اورجینال


خرید اینترنتی اموزش طراحی ناخن مایا – اورجینال

 
 
 

آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

اموزش طراحی ناخن مایا/اورجینال

 

 
 
 
 
 
 
 


ad86e N1478016789 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشیطرح
نقش پارچه DVD - اورجینال" alt="N1478016789 طراحی از منظره" />


ad86e N1478013296 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


fbff6 N1477845787 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


fbff6 N1477845650 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش طراحی لباس/
طرح نقش پارچه DVD – اورجینال


خرید اینترنتی مجموعه کامل آموزش طراحی و تزئین سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

 
 
 

آموزش طراحی لباس DVD /اورجینال

زیباترین و متفاوت ترین سفره های زیبای عقد بچینید!

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

آموزش تصویری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال

 

 
 
 
 
 
 
 


b34d3 N1477844490 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


b34d3 N1477842484 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


b34d3 N1477842286 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


849a3 N1477842027 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی آموزش کامل نرم افزاری طراحی و چیدمان سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش حرفه طراحی و ساخت بنر تبلیغاتی ویژه اینترنت –
اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی ماشین – اورجینال

 
 
 

با آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید

مناسب برای تمامی کابینت سازان و طراحان داخلی و معماران ایران زمین

در این مجموعه آموزش ساخت حرفه ای بنر های ثابت و متحرک را می آموزید..

آموزش طراحی ماشین – آموزش طراحی خودرو

 

 
 
 
 
 
 
 


849a3 N1477840734 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


e2ec9 N1477839700 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشیطرح
نقش پارچه DVD - اورجینال" alt="N1477839700 طراحی از منظره" />


e2ec9 N1477834640 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


38224 N1477513156 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی

 
 
 


خرید اینترنتی اموزش طراحی ناخن مایا – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی لباس/
طرح نقش پارچه DVD – اورجینال


خرید اینترنتی مجموعه کامل آموزش طراحی و تزئین سفره عقد – اورجینال


خرید اینترنتی آموزش طراحی ماشین اورجینال – طراحی اتومبیل – جدید و کامل –
اورجینال

 
 
 

اموزش طراحی ناخن مایا/اورجینال

آموزش طراحی لباس DVD /اورجینال

زیباترین و متفاوت ترین سفره های زیبای عقد بچینید!

آموزش طراحی ماشین – آموزش طراحی خودرو

 

 
 
 
 
 
 
 


38224 N1477507106 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


bbd9f N1477501496 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


bbd9f N1477477753 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشی


bbd9f N1477316041 طراحی از منظره | دانلود طرح نقاشیطراحی سایت
با سیستم مدیریت محتوای وردپرس - اورجینال" alt="N1477316041 طراحی از منظره" />

 
 
 


خرید اینترنتی کاملترین نرم افزار طراحی خانه و دکوراسیون داخلی – اورجینال


خرید اینترنتی طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز –
اورجینال


خرید اینترنتی آموزش حرفه طراحی و ساخت بنر تبلیغاتی ویژه اینترنت –
اورجینال


خرید اینترنتی کارگاه وردپرس-آموزش
طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوای
وردپرس – اورجینال

 
 
 

نرم افزاری حرفه ای برای طراحان دکوراسیون داخلی، منازل آرشیتکت ها،
دانشجویان و..

طراحی زیباترین سربرگها:مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز.مناسب برای تمامی
شرکتها

در این مجموعه آموزش ساخت حرفه ای بنر های ثابت و متحرک را می آموزید..

آموزش طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرس به همراه تمپلت وابزار های
کاربردی

 
 
 

ژانویه 022017
 

در این آموزش مفید و کاربردی شما می آموزید که چگونه با استفاده از نرم افزار قدرتمند فتوشاپ ، تصویر ساده و معمولی خود را به یک زامبی ترسناک تبدیل کنید. اضافه کردن دندان های نیش ، رنگ پریدگی و دستکاری کردن تصویر از گزینه هایی ست که در این آموزش برای شما ارائه می شوند. بیشتر بخوانید »

Article source: http://www.ostadsho.ir/

دسامبر 182016
 

رسال شده توسط:مهدی پاشایی

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED

CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN

مهدی پاشایی ………………………….دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی کاروند………………………….. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

(با استفاده از کتاب پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهر سازی دکتر محمد رضا رحمت)

توجه به ارتباط بین محیط مسکونی و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است که در بسیاری از کشورها توجه لازم به آن نشده است. در واقع زمانی که بحث از استاندارد های  شهر سازی و معماری  می شود معماران و شهرسازان به دنبال راه حل های فنی و مصالح لازم در بالا بردن استحکام فیزیکی آن می گردند و یا حداکثر جلوه های ظاهری و داخلی نماها مورد توجه قرار می گیرد.

حال از آنجا که جرایم در بستر مکان رخ می دهد، طراحی مناسب محیط،  که در قالب معماری و شهرسازی نمود می یابد، راه حل مناسبی در پیش گیری از وقوع جرم می باشد.

از رو در این مبحث به دنبال پاسخ مناسب به این سوال هستیم که چه ارتباطی میان اماکن مختلف مسکونی به لحاظ وضعیت فیزیکی ساخت و رفتارهای انسان وجود دارد؟ چه ارتباطی میان محیط و رفتارهای مجرمانه افراد وجود دارد؟ آیا وضعیت ساختاری شهری و اماکن مسکونی در بروز جرم تاثیر دارد؟

محیط می تواند بر رفتار به صورت عام موثر باشد و از این طریق تاثیر غیر مستقیم بر وقوع جرم خواهد داشت.شناسایی مکان های متعدد برای ارتکاب بزه در شهرها و تلاش برای پیشگیری و کاهش میزان جرم، اهمیت به سزایی در مقطع کنونی دارد.

دلایل علاقه و توجه فزاینده ای به پژوهش های مربوط به مکان و جرم در محافل علمی جهان:

1: افزایش قابل توجه میزان جرم و ناهنجاری در شهرهای جهان

2: پیشرفت های فنی ابزار های پژوهش

3: توسعه علمی نظریه های مکانی جرم در بررسی های جرایم

به طور کلی بررسی جرم و جنایت در محیط شهری با یکی از دو روش تحلیل زیر انجام می گیرد

1: تحلیل همبستگی: در این شیوه رابطه اعمال مجرمانه با برخی مشخصه های فردی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر سنجیده می شود

2: تحلیل فرصت های جرم: در این شیوه ویژگی هایی که برای یک مجرم بالقوه مناسب و مفید برای ارتکاب جرم، مورد تحلیل قرار می گیرد.

درباره موضوع تاثیر محیط بر وقوع جرم باید به این مسئله اشاره داشت که هرچند عوامل زیادی در وقوع جرم تاثیر گذار هستند ولی باید توجه داشت که این عوامل در کنار سایر عوامل باعث ایجاد انگیزه و قصد مجرمانه در فرد می گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرصت ارتکاب آسان و بی دغدغه جرم از یک طرف و نیز عدم حفاظت و حمایت فیزیکی از بزه دیده یا موضوع بزه از طرف دیگر، برای مجرم، ارتکاب جرم با ریسک بسیار پایین را فراهم می سازد، نمی توان از وقوع بزه توسط بزهکار جلوگیری کرد.

در واقع پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی به دنبال این مساله هستیم که از طریق تغییر در شرایط هدف مورد جرم و نیز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزایش هزینه ارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل برسانیم.

بسیار اتفاق می افتد که مجرم از یک نقطه خاص می گذرد ولی مطمئنا به دنبال نقطه مناسب دیگری جهت انجام فعل مجرمانه خود می رود به گونه ای که امکان وقوع جرم مورد نظر وی با خطرات و هزینه پایین تری وجود داشته باشد. این همان چیزی است که اصطلاحا به آن جابجایی گفته می شود. جابجایی جرم یک ایراد اساسی در این نوع از پیشگیری است. البته در پاسخ میتوان گفت تصمیم به ارتکاب بسیاری از جرایم، یک تصمیم کور نیست، بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع اطراف بستگی دارد.

چنانچه خواهان پیشگیری همه جانبه و فراگیر از جرم در جامعه از طریق طراحی محیطی فیزیکی باشیم،بلید تمام جوانب و سطوح در نظر گرفته شود و تنها به پیشگیری مقطعی آن هم در مناطق جرم خیز، اکتفا نکنیم. سوالی که مطرح است این است که آیا می توان در مورد هر جرمی از طریق طراحی محیط فیزیکی به پیشگیری از جرم نایل شد؟

بررسی جرایم بر اساس موضوع جرم:

طبق طبقه بندی کلیه جرایم، جرایم به سه دسته: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت تقسیم می شود

جرایم علیه اشخاص: این نوع از جرایم جزء جرایم هیجانی و یا اتفاقی قرار می گیرند که در این حالت بحث پیشگیری از طریق طراحی محیطی تا اندازه  زیادی منتفی می گردد.

جرایم علیه اموال: در بسیاری از این جرایم از آنجا که مرتکب دست به اقدام منطقی نزده و محاسبه سود و زیان خود را نمی کند، اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی محیط ناکار آمد می گردند.

جرایم علیه امنیت: به طور کلی می توان گفت تصمیم مجرمانه به ارتکاب هر جرم تابع شرایط  و عوامل خاص خود است که شناخت آنها به نوبه خود، تاثیر به سزایی در معرفی امکان و نحوه پیشگیری آن وجود دارد

طراحی محیط فیزیکی از طریق تاثیر بر رفتار می تواند انگیزه مرتکب را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد از طریق هدایت انگیزه و کنترل آن می توان ارتکاب جرم را به حداقل رساند.

بررسی جرم بر اساس فرصت ارتکاب جرم:

1: جرایم کینه توزانه

در این حالت فرد سعی داردتا از طریق ورود خسارت به فرد دیگر، حالت درونی و روانی خویش را ارضا کند. این جرایم را می توان به دو دسته جرایم آنی و جرایم با سبق تصمیم تقسیم کرد. در جرایم آنی استفاده از محیط فیزیکی جهت پیشگیری کارایی چندانی نخواهد داشت. اما در جرایم باسبق تصمیم می توان از طریق طراحی محیط اقدام به پیشگیری از وقوع جرم نمود. در جرایم کینه توزانه معمولا استفاده از طراحی محیط نتیجه بخش نیست.

در این گونه موارد فرد در پی آنست که به هر قیمتی  جرم را مرتکب شده بنابراین در این قبیل موارد ایجاد موانع فیزیکی  نه تنها از وقوع جرم جلوگیری  نمی نماید بلکه بر عکس باعث تحریک و عصبانیت بیشتر وی شده و جرمی شدید تر از جرم مدنظر فرد را باعث گردد.با این حال در اینگونه جرایم،طراحی محیطی و ایجاد موانع فیزیکی فقط میتواند اندکی، وقوع جرم را به تعویق اندازد و در صورت مجهز بودن پلیس و نهاد های جرم یابی می توان به دخالت به موقع و جلوگیری از جرم، توسط پلیس خوش بین بود.

2: جرایم فرصت مدارانه

این نوع از جرایم، جرایمی هستند که فرد به دنبال فرصت و موقعیت مناسب می گردد و هر کجا که فرصت و موقعیت مناسب پیدا نماید، دست به ارتکاب جرم خواهدزد و طبیعی است که در این حالت، ارتکاب جرم به هر قیمتی نیست بلکه ارتکاب جرم حداقل خطر و هزینه می باشد. در مورد این جرم شاید بتوان ادعا نمود که ایجاد موانع فیزیکی بهترین راه جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم باشد.

3: جرایم کینه توزانه به همراه جستجوی فرصت

در این نوع جرایم منظور از ارتکاب جرم انتقام و کینه توزی است اما باید توجه داشت که این انگیزه به ان حد نیست که فرد انجام عمل را به هر قیمتی بخواهد. در این موارد فرد همیشه به دنبال یک فرصت مناسب جهت ارتکاب جرم می باشد. بنابراین چنانچه وی فرصت مناسب جهت ارتکاب عمل مجرمانه خود را به دست نیاورد از ارتکاب ان منصرف می شود. در مورد اینگونه جرایم از انجا که فرد قصد ارتکاب جرم را روی موضوع خاصی دارد می توان با استفاده ابزار اجتماعی و فرهنگی وی را از ارتکاب جرم باز داشت و به وی اطمینان داد که در صورت مداخله پلیس و دستگاه قضائی،عدالت واقعی در  بسیاری از موارد به طور نسبی اجرا خواهد شد.

نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط:

1: نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت

2:نظریه ارتباط جرم با منزلت های اجتماعی و اقتصادی

3:نظریه طبقه بندی واحد مسکونی

4: نظریه محیط فقر

5: نظریه مکان ویژه

6: نظریه محیط مساعد

7: نظریه نواحی آسیب پذیر

8: نظریه پنجره های شکسته

9:نظریه نمایش جغرافیایی

10: نظریه مکان های جرم خیز

11: نظریه  طراحی در برابر جرم

12: نظریه فضای قابل دفاع در برابر جرم

13:نظریه انتخاب منطقی

14: نظریه الگوی جرم

15: نظریه فعالیت روزمره

16: نظریه پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی((CPTED

تقریبا از دهه 1970 ،دیدگاه و ابزار زیادی برای فهم رابطه مکان و جرم مطرح شده است. نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط از این جمله دیدگا ه ها است. اندیشه های جفری و جاکوبز در شکل گیری و توسعه این نظریه حائز اهمیت است.

نوع کاربری و ساخت و ساز شهری در نوع و میزان جرایم موثر است. در محدوده یا درون مشروب فروشی ها، قمارخانه ها، سالن های استخر، ساختمان های بدون سکنه آمار جرم بالاست. از طرفی برخی فضاهای شهری مانع وقوع جرم می شوند. به عنوان مثال: اماکن با نور پردازی مناسب، دید و چشم انداز خوب ساختمان، حصار، پرچین، نرده و یا نصب تابلو و علامت های هشدار دهنده و نگهبانی از عوامل مهم در کاهش جرم محسوب می شوند.

نگرش CPTED راهبرد های زیر را برای طراحی مناسب محیط شهری و کاهش جرم ارائه داده است.

1: تعیین قلمرو مالکیت:

مردم با احساس مالکیتی که نسبت به اموال خود دارند، از آن محافظت می کنند.قرار دادن دیوار، حصار، نرده، تابلو و علایم هشدار دهنده، حریم فیزیکی مناسبی هستند که حدود مالکیت را مشخص می کنند. لذا با تعیین مالکیت های شخصی می توان موانعی بر سر راه مجرمین و متجاوزین ایجاد نمود.

2: مراقبت های معمولی:

بدون شک یک مجرم نمی خواهد در حال ارتکاب جرم دیده شود. داشتن دید مناسب از درون ساختمان ها و یا نور پردازی بهتر، به شکل موثری می تواند مراقبت های طبیعی معابر، خیابان ها و حریم اطراف منازل و ساختمان ها را افزایش داده، میزان جرم را کاهش بدهد.

3: فعالیت حمایتی:

ترغیب مردم به برخی فعالیت هادر فضاهای عمومی مانع بروز جرم است، وجود یک فضای تفریحی و ورزشی مثل زمین بسکتبال داخل پارک، احساس مالکیت و تشریک مساعی و نظارت عمومی را در مردم بیشتر کرده و از وقوع جرایم بکاهد.

4: کنترل و نگهبانی:

چنانچه ورودی مجتمع های ساختمانی، پارکینگ های عمومی، ادارات و مراکز تفریحی به طور مناسب کنترل و نگهبانی شوند، خود به خود فعالیت مجرمین محدود شده و جرایم کمتر اتفاق می افتد.

شناخت فضاهای غیر قابل دفاع و اصول عملی بر قابل دفاع کردن فضاها

در پیش گیری از وقوع جرم، نظریه فضاهای قابل دفاع، در خصوص کاهش فرصت های جرم به بحث می پردازد. از این رو شناخت این فضاها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در اینجا ابتدا به بررسی نظریات اولیه چگونگی پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیط و سپس به بررسی نظریات نسل دوم خواهیم پرداخت.

نظریه های محققین cpted : نسل اول:

نظریات مرتبط با پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با اندیشه های الیزابت وود شروع شد. از جمله نظریات مهم نسل اول عبارتند:

1: استفاده از تسهیلات رفاهی:

در اوایل دهه 1960 ،جامعه شناس آمریکایی الیزابت وود به بحث و تحقیق در مورد مسکن پرداخت. او بر نیاز به مدیرانی تاکید کرد که بتواند دوستانه و از نزدیک با شهروندان کار کنند و افکار خود را بر پیشرفت فیزیکی و طراحی مجدد فضاهای دولتی و نیمه دولتی متمرکز کنند.

2: نظریه استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها:

از نظر جان جاکوبز در خصوص نقش پیشگیرانه خانه های جدید تنها در صورتی موفق خواهیم بود که از الگوهای قدیمی خیابان ها با مصارف پیچیده پیروی کنیم. وی به منظور نشان دادن این موضوع که چگونه پیشرفت های جدید خانه سازی با شکست روبه رو شده اند، توجه خود را به وقوع بالای جرم معطوف کرد.

3: نظریه فضاهای قابل دفاع:

اسکار نیومن، در کتاب خود با عنوان فضای قابل دفاع وپیشگیری از جرم با استفاده از طراحی شهری، نظریه های خود را بر اساس دستیابی به آمار مربوط به شکل فیزیکی خانه سازی در نیویورک قرار داد. تاکید اصلی نیومن،بر فضای قابل دفاع بود. فضاهای قابل دفاع نیومن، چهارعضو اصلی طراحی داشت. این عناصر به صورت جداگانه یا در کنار هم در مفهوم فضای قابل دفاع نقش داشتند. این مفاهیم عبارتند از:

3.1: قلمرو:

نیومن معتقد بود که با استفاده از حصارهای واقعی یا نمادین، می توان محیط های مسکونی را به مناطقی تقسیم بندی کرد و با استفاده از این عبارت، می توان ساکنین را کنترل کرد که این حصارها به طور ضمنی در ذهن سایر افراد این باور را ایجاد می کند که این محدوده من است.

3.2: نظارت:

نیومن یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده فضاهای قابل دفاع را نظارت طبیعی می داند. از نظر وی، نظارت طبیعی را می توان از طریق طراحی ایجاد کرد. که در این خصوص مواردی را پیشنهاد میدهد، که می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

3.2.1: در خصوص پنجره ها، باید به این نکته توجه داشت که پنجره ها نباید تنها به دلیل زیبایی در داخل ساختمان قرار داده شده باشد بلکه باید بتوان از طریق آنها مراقب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان بود.

3.2.2: ورودی جلوی ساختمان باید رو به خیابان باشد. این ورودی باید به گونه ای باشد که با عبور عابرین پیاده و راننده ها، بتوان هر چیز جالبی که اتفاق می افتد را دید.

3.2.3: پله های اظطراری باید شیشه ای بوده و در خارج از ساختمان قرار گرفته باشند که از این طریق بتوان عابرین پیاده را در جلوی ساختمان مشاهده کرد.

3.2.4: تصویر ساختمان به این معنی که به نظر نیومن چنانچه ساختمانی در یک محل به گونه ای ساخته شود که شکل و نمای کاملا متفاوت نسبت به بقیه ساختمان ها داشته باشد می تواند جلب توجه کند

3.2.5: نیومن همچنین به این مطلب اشاره دارد که خانه های مسکونی باید در کنار تسهیلات تجاری و اجتماعی باشند. این موضوع به پیشرفت امنیت در یک منطقه کمک می کند. از نظر وی پارک ها و زمین های بازی باید به گونه ای باشند که از داخل خانه قابل رویت باشند. از این رو این مناطق نباید چندان از خانه ها و مناطق مسکونی دور باشند.

4: نظریه توزیع جرم:

پاتریشیا و برانتینگهام به این نتیجه دست یافتند که نیمی از بزهکاران در یک منطقه بزرگ، مانند شهر یا یک ناحیه خاص،بیشتر به صورت مخفی زندگی میکنند تا علنی. آنان به این مساله پی بردند که تفاوت چشمگیری بین محوطه های خاص و تعداد جرایم صورت گرفته وجود دارد، اما این تفاوت ها در این مناطق توزیع شده بودند. آنها به بررسی این موضوع پرداختند که جرایم در کجا رخ میدهد و آیا بین محیط اطراف تمایزی وجود دارد.

5: نظریه مدیریت افراد و محیط:

ران کلارک در کتاب خود تحت عنوان طراحی عاری از جرم راهبردهای مختلفی در خصوص جلوگیری از جرم ارائه داد. استراتژی های  پیشنهادی او عبارتند از:

5.1: استفاده از مواد سخت و پنجره های محکم

5.2: جابجایی و انتقال هدف برای مثال تلفن های خراب را میتوان از محل خود برداشت

5.3: کاهش مزایا برای بزهکاران به عنوان مثال کالاهای ارزشمند را با حک کردن کدپستی و شماره خانه مشخص کرد این کار باعث میشود که فروش اجناس دزدی مشکل شود

5.4: مراقبت و نظارت رسمی که از طریق پلیس و موسسات امنیت خصوصی انجام داد

5.5: مدیریت محیط به عنوان مثال جلوگیری از تجمع درصد بالایی از جوانان در یک مجتمع و عدم رفت وآمد عموم در جایی که مغازه ها بسته است.

نظریه های محققین cpted نسل دوم:

در دوره دوم، می توان به نظریه هایی از این قبیل اشاره کرد:

1: نظریه معماری عامل تعیین کننده رفتار:

کلمن در کتاب خود به بررسی و تحقیق در مورد ساختمان های بلند و آپارتمان های دوبلکس پرداخت و مسائلی از قبیل ریختن زباله، دیوار نویسی های مستهجن، خشونت و آسیب های جنسی را مورد مطالعه قرار داد. تحقیقات او نشان داد که هرچه طرح های ضعیف تری در یک منطقه ساخته شده باشند، مشکلات اجتماعی شایع تر خواهد بود.

2: نظریه بهبود منظره:

گرانلاند با بررسی پروژه های مختلف پیشنهاد می کند که طراحی بیشتر باید به شکل های سنتی پیشرفت نماید. وی نشان داد که فضاهای خارجی که به خوبی سازمان یافته باشند و منظره بهتری نسبت به در ورودی داشته باشند، بهتر می توانند از وقوع جرم و تخریب جلوگیری کنند.

3: نظریه کوچک سازی محله ها:

این نظریه در سال 1972 ، توسط گری کلولند مطرح گردید وی به بررسی طرح سلخت محیط به عنوان اولین اقدام ایجاد جوامع پایدار و سالم پرداخت. وی اقدام به بررسی استانداردهای طراحی محیط فیزیکی و ارتباط آن با زندگی افراد کرده است. این استانداردها عبارتند از:

3.1: اندازه منطقه

3.2: فراهم آوردن تسهیلات به خصوص کلوپ هایی برای جوانان

3.3: حضور ساکنین شهر

3.4: مسئولیت ساکنین شهر

3.5: اهمیت مکان های ملاقات شهری که بدون آنها اماکن شهری خالی و خطرناک خواهد بود

وی برای رسیدن به این استانداردها پیشنهاد می کند که محله ها را باید کوچک تر ساخت.

4: نظریه ترکیب فضا:

بیل هیلیر به بررسی اصلاح مناطق شهری از طریق طراحی شهری پرداخت. وی نظرات خود را در قالب تئوری ترکیب فضا مطرح ساخت. ترکیب فضا، ابزار توضیح دیدگاه های اجتماعی در رابطه با روابط بین رفتار انسان و استفاده از فضا است. وی بیان داشت که مهمترین عامل در بررسی معماری، ویژگی های قابل رویت نمی باشد بلکه باید به ویژگی ها و تاثیرات طراحی غیر عینی نیز توجه داشت.

مفهوم فضاهای بدون دفاع:

فضاهایی که ساختار آنها ارتکاب اعمال مجرمانه را راحت می کند، فضاهای بدون دفاع نامیده می شوند. فضاهای بدون دفاع، مکان هایی هستند که به کسی تعلق ندارند و کسی از آنها نگهداری و مواظبت نمی کند و از دیدها محفوظند، بنابراین فضاهای دنج و مطمئنی برای فعالیت های غیر مجاز محسوب می شوند. به عنوان مثال: زیر پل های شهری، داخل گذرهای زیرزمینی، پل های هوایی، زمین های متروکه، خرابه ها و …..

انواع کارکرد های فضاهای بدون دفاع از کم ضررترین عملکرد تا پرضررترین:

1:حاشیه نشینی

2: کارتن خوابی

3: گذاشتن زباله

4: ادرار در فضای باز

5: تکدی

6: محل تجمع ولگردان

7: انواع سرقت ها

8: تعرض به زنان و دختران

9: قتل

هر فرم فضایی، پذیرای نوع خاصی از آسیب هاست. بنابر این هرآسیبی در هر فضایی اتفاق نمی افتد. به طور مثال، یک جیب بر به فضای پرازدحام نیاز دارد در صورتی که یک معتاد برای استفاده از مواد مخدر به فضایی نیاز دارد که دنج بوده و قابل رویت نباشد. با توجه به ساختار و فرم فیزیکی فضا، می توان گونه های مختلفی از فضا را ارائه نمود و کارکردهای هر کدام را با عنایت به هر گونه خاص برشمرد.

گونه های فضاهای بدون دفاع:

1: نداشتن متولی یا عدم حضور مالک: تجمع ولگردان و استفاده از مواد مخدر

2: ساختمان نیمه تمام ومتروکه: تصرف مردم به عنوان سرپناه، اعمالی که نیاز به اختفاء دارند،استفاده از مواد مخدر

3: رویت ناپذیر بودن، فضای گم: زور گیری، تجاوز، آزار و اذیت مخصوصا دختران

4: کنج ها: گذاشتن زباله، توقف جوانان بیکار

5: طرح های در دست اجرا یا رها شده: استعمال مواد مخدر

6: نبود روشنایی: کیف قاپی، سرقت

7: سطوح L و U شکل کوچه ها و خیابان ها: گذاشتن زباله

8: زیرگذرها و زیر پل ها: استفاده از مواد مخدر، قمار، کارتن خوابی

9: فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب: فضاهای مقابل ادارات، درب خروجی سینما که در ساعاتی از روز دارای کارکرد بوده و در ساعاتی کارکرد خود را به علت تعطیل بودن از دست می دهد

در اینجا ذکر دو نکته در مورد گونه های فضای بدون دفاع ضروری است:

1: این گونه ها می تواند در یک یا چند کارکرد مشترک باشند

2: علاوه بر گونه های ذکر شده،گونه هایی از این فضا نیز وجود دارد که ترکیبی از چند گونه فضای بدون دفاع هستند که آنها را گونه های ترکیبی می نامند.

شناخت اصول قابل دفاع نمودن فضاها:

در بحث پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، باید طراحی محیط به گونه ای باشد که مجرم سود و بهره ای را که از نتیجه مجرمانه خود انتظار دارد، دست نیافتنی و غیرقابل صرفه ببیند. بنابراین در بحث CPTED موارد ذیل مدنظر قرار می گیرد:

1: افزایش ریسک جرم ناشی از ارتکاب جرم با افزایش احتمال کشف و دستگیری

2: افزایش تلاش برای موفقیت در دست یافتن به امکان ارتکاب جرم از طریق افزایش مدت زمان حصول نتیجه و نیاز به بکار بردن انرژی و امکانات بیشتر برای دست یابی به هدف

3: به حداقل رساندن منفعت حاصله از ارتکاب جرم

4:  کاهش و تحت کنترل خود درآوردن شرایطی که باعث ایجاد رفتارهای ناهنجار می شود

برای دست یابی به اهداف فوق، معماری چهار اصل فوق را پیشنهاد می کند. این اصول باعث کاهش فرصت ارتکاب جرم شده و امنیت جامعه را افزایش می دهد. چهار اصل مهمی که در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و شهر سازی موثرند عبارتند از:

1:نظارت:

نظارت اعم از طبیعی یا با استفاده از وسایلی از قبیل دوربین مدار بسته می تواند باعث کاهش فعالیت های مجرمانه گردد.

سه سازوکار اصلی وجود دارد که میتوان برای تسهیل مراقبت طبیعی استفاده کرد

1.1: استفاده متنوع از ساختمان: تنوع استفاده افراد را از خانه ها به خیابان می آورد و مراقبت طبیعی را افزایش می دهد

1.2: طرح و منظره ساختمان: با ایجاد یک طرح مناسب می توان ضمن پایین آوردن هزینه، امکان نظارت طبیعی یک ساختمان را افزایش داد. به عنوان مثال: اضافه کردن پنجره های بیشتر و قرار دادن ساختمان ها روبروی هم به گونه ای که همسایگان بتوانند از آن طرف خیابان مراقب یکدیگر باشند.

1.3: استفاده از نور و روشنائی: این امر باعث می شود با افزایش احساس تحت مراقبت بودن، ارتکاب جرم کاهش یابد.

2: کنترل ورودی ها:

کنترل ورودی ها، شامل استفاده از یک سری موانع فیزیکی و یا سمبلیک می باشد که بیانگر یک نوع محدودیت برای ورود برخی افراد است. چنین موانعی ممکن است نمادین مانند دیوار های کوتاه، وجود چشم انداز کافی و یا واقعی بوده و به یک خانواده یا تمامی ساکنین اختصاص داده شده باشند.

3: تقویت حس قلمرو:

نیومن، این فرض را مطرح کرده است که جرم در فضاهای عمومی که به امر خاصی اختصاص نیافته اند بیشتر است. اگر ساکنان بر یک منطقه نظارت داشته باشند و نسبت به آن منطقه احساس مالکیت داشته باشند باعث کاهش ارتکاب جرم در فضاهای عمومی می باشد. مهندسان معماری می توانند با خصوصیات درونی و همچنین خصوصیات بیرونی ایجاد حس قلمرو کنند. یک راه برای انجام این کار، استفاده از موانع عینی مانند قفل درب ها، حصارها و موانع نمادین مانند چندین پله یا گذرگاه های سرپوشیده است.

4: محافظت از سیبل های جرم:

معمار می تواند میزان وسعت تلاش و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم را تحت تاثیر قرار بدهد. در واقع می توان گفت معمار می تواند با بکارگیری موانع و تجهیزات مادی یا غیر مادی درصدد تقویت بزه دیدگان بالقوه برآید. استفاده از شیشه های ضد گلوله، قفل های با حساسیت بالا، نرده کشی پنجره هاو… نمونه هایی از حمایت و حفاظت از آماج های جرم به شمار می روند. محکم سازی سیبل ها جهت افزایش تلاش برای ارتکاب جرم، یکی از واضح ترین تکنیک هایی است که معماری با استفاده از آن می تواند از وقوع جرم جلوگیری کند.

حفاظت از آماج ها و سیبل ها برای جلوگیری از وقوع جرم می تواند از طریق یکی از راه های ذیل باشد:

1: کاهش فرصت اعمال خرابکارانه

2:  استفاده از مواد با پوشش های سخت

3: استفاده از تابلوها و هشدارها جهت اعلام عدم خرابکاری ساکنین یا سایر افراد

ضمانت اجراهای قانونی در اصول عملی طراحی بدون جرم:

امروزه وقتی از ضمانت اجراها سخن به میان می آید در کنار آن نام دولت به عنوان مجری این ضمانت اجراها به چشم می خورد. دولت ها می توانند در راه بهبودی معماری و ارتقاء آن در جهت کاهش جرم، اقدامات و تدابیر عملی و مفیدی را اعمال نمایند. البته دولت ها در اجرای این سیاست ها باید به مشکلاتی که در سر راهشان است توجه کنند. این مشکلات را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

1: مربوط به آموزش معماران درباره کنترل جرم به عنوان یک رشته علمی است. معماران چندان توجهی صرف جرم نمی کنند بلکه بیشتر بر زیبایی، کارآیی و امور سنتی طراحی تکیه دارند

2: مشکل بعد مربوط می شود به متخصصین حقوق. آنها هنگام بررسی جرایم صرفا به جبران خسارت حقوقی می اندیشند و کمتر به پیشگیری های محیطی توجه می کنند.

3: استفاده از معماری معمولا پرهزینه می باشد.

در مورد نقش دولت در معماری و شهرسازی با توجه به وضعیت اقتصادی باید گفت که اشخاص گاهی استطاعت مالی جهت انجام امور فنی مطابق اصول جرم شناسی ندارند، در این خصوص دولت باید وارد عمل گردد و بودجه ای را به این امر اختصاص دهد، درواقع این بودجه به مصلحت کشور می باشد چرا که با کاهش وقوع جرم دولت نیز منتفع خواهد شد.

نتیجه گیری:

وقوع جرم، علاوه بر بزهکار و بزه دیده، به مکان وقوع جرم نیز نیاز دارد.جرایم در مکان رخ میدهند، از این رو این اندیشه به ذهن خطور می کند که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم در خصوص محیط نیز ضروری می باشد. همانطور که می دانیم مجرمین معمولا در انتخاب هدف مجرمانه خود تصمیمی عاقلانه گرفته و برای این کار نوع جرم، زمان، جاذبه ها و امکانات مکان را برای ارتکاب عمل مجرمانه در نظر می گیرد.

بنابراین از آنجا که عوامل محیطی باعث ایجاد انگیزه، رغبت، کشش و قصد مجرمانه در فرد می شوند، طراحی صحیح معماری جهت پیشگیری از جرم، یکی از راه حل های  ضروری در امر پیشگیری از جرم می باشد.

Article source: http://www.hoghooghdanan.com/jorm/2320-cpted.html